HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: e-egészségügy

Távorvoslás Európában

A Eurohealth cikke a távorvoslás (telemedicina) jelenlegi európai helyzetét ismerteti, és felhívja a figyelmet a már rendelkezésre álló megoldások használatára.

A távorvoslás úgy határozható meg, mint "egészségügyi szolgáltatások nyújtása információs és telekommunikációs technológia igénybevételével, olyan helyzetben, ahol az egészségügyi dolgozó és a beteg (vagy a két egészségügyi dolgozó) nem azonos helyen tartózkodik. Egészségügyi adatok és információk biztonságos továbbítását foglalja magában, szöveges, hang-, képi vagy más formában, amelyek a megelőzéshez, a betegek diagnosztizálásához, kezeléséhez és nyomon követéséhez szükségesek."

2008-ban az Európai Bizottság közleményében a következőt állapította meg:
"A távorvoslásban rejlő lehetőségek, előnyei és az alkalmazások műszaki fejlettsége ellenére a távorvoslási szolgáltatások felhasználása még mindig korlátozott, és a piac továbbra is rendkívül széttagolt. Bár a tagállamok kinyilvánították a távorvoslás szélesebb körű alkalmazása iránti elkötelezettségüket, a legtöbb távorvoslási kezdeményezés csupán egyszeri, kis hatókörű projekt, amely nem épül be az egészségügyi ellátórendszerekbe."

A közlemény ideje óta a távorvoslás fontosságát több dokumentumban és kezdeményezésben is kiemelték, ezek közül megemlíthető az eHealth Cselekvési Terv 2012-2020, az Európai Innovációs Partnerség az Aktív és Egészséges Öregedésért, valamint a Horizont 2020 - Egészség, demográfiai változás és jóllét.

A krónikus betegségek gyakoribbá válásával, a szolgáltatások költségeinek emelkedésével, az egészségügyi és szociális szolgáltatások keresletének növekedésével és a rendelkezésre álló források zsugorodásával a távorvoslás - hatásossága és költséghatékonysága következtében - pozitív hatással lehet a megelőzés, a diagnózis, a kezelés és a rehabilitáció területein.

A távorvoslást vizsgáló tanulmányok többnyire pozitív eredményeket mutatnak, főképpen a "magatartásbeli" kimeneteket illetően, mint a gyógyszer- vagy diéta adherencia és a beteg önmagára való hatásának képessége. A távorvoslás innovatív modellek és termékek fejlesztésére is lehetőséget nyújt, amelyek nem pusztán megtakarításokat eredményeznek, és jobb hozzáférést biztosítanak az ellátáshoz, de új növekedési lehetőséget is biztosítanak az egészségügyi vállalkozók számára Európában.

Ugyanakkor a távorvoslás megvalósításának leggyakrabban említett akadályát a költségek képezik - számos országban vélik úgy, hogy elégtelen információ áll rendelkezésre a távorvoslás költségeiről, költséghatékonyságáról és klinikai lehetőségeiről. Az európai tagállamok két másik akadályt is kiemeltek még, az egyik a távorvoslást nem támogató szervezeti kultúra, a másik pedig az egészségügyi szakemberek által tanúsított kereslet hiánya. Bár ezek az akadályok más kérdésekkel is összefüggésbe hozhatók, mint pl. költséghatékonyságot érintő információk szükségessége, azonban a szervezeti változás szükségessége is kiemelhető. Az egészségügyi rendszerben bizonyos dolgokat másképpen kellene végezni, pl. a betegeknek nagyobb felelősséget adni állapotuk menedzselésében. A betegek "vezető ülésbe helyezése" az eHealth Cselekvési Tervnek is egyik jelmondatát képezi.

Az Európai Bizottság számos projektet finanszírozott már az információs és telekommunikációs technológia egészségügyi területén, és teszi jelenleg is a Horizont 2020 keretén belül. Pl. a United4Health szolgáltatásai kb. 12 ezer beteget vonnak be a diabetes, a krónikus obstruktív légzőszervi betegségek és a kardiovaszkuláris betegségek telemedicina megoldásaiba, a MasterMind projekt pedig azt vizsgálja, hogy a távorvoslás milyen módon alkalmas a depresszió kezelésére. Ezek a projektek elsősorban a költséghatékonyságra és az eredmények terjesztésére, hasznosítására összpontosítanak.

A különböző technológiai forrásokból érkező adatok hatékony gyűjtéséhez és elemzéséhez a rendszerek közötti interoperabilitás szükséges, amely javítaná a távorvoslás hatásosságát nemcsak egy régión vagy tagállamon belül, hanem országhatárokon keresztül is. A távorvoslás sikeres alkalmazásának egyik akadálya az országosan és nemzetközileg elfogadott standardok hiánya. Az eHealth Cselekvési Tervben a Bizottság az interoperabilitásra való törekvés fontosságát hangsúlyozza négy működési szinten: jogi, szervezeti, szemantikai és technikai. EU-s szinten a fő stratégiai és irányító testület a 2011/24/EU Direktíva által létrehozott eHealth Network. A szerző megjegyzi, hogy az interoperabilitás és adatmenedzsment kérdéseire alapos figyelmet kell szentelni a távorvoslás legjobb eredményeinek eléréséhez. Azonban elérkezett az idő a már rendelkezésre álló távorvoslás megoldásainak használatára és az eddig tétovázás abbahagyására. (SZL)

Forrás:
Peetso, Terje: Telemedicine: The Time To Hesitate Is Over! Eurohealth, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/257743/EuroHealth_v20n3.pdf?ua=1 (letöltés: 2014.09.26.)

Megjelenés dátuma: 2014-11-06 15:00:51