HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Egészségügyi reformok

Az egészségügyi és szociális ellátás új rendszerének javaslata Angliában

A King's Fund kutatóintézet közzétette végső tanulmányát a jövőben létrehozandó egységes egészségügyi és szociális rendszerről.

A King's Fund 2013-ban hozta létre a "Commission on the Future of Health and Social Care in England" nevű bizottságot azzal a céllal, hogy megvizsgálja az egészségügyi és a szociális ellátás jövőbeni lehetőségeit Angliában. A bizottság áprilisban publikált közbenső jelentése egy új rendszer megvalósítását ösztönözte, ahol az egészségügyi és a szociális ellátás nem válna külön, és védett költségvetéssel rendelkezne (https://era.aeek.hu/teljes-HealthOnline-cikk.php?id=3174). A 2014. szeptemberben közzétett végleges jelentés ajánlásokat fogalmaz azokhoz a nehéz döntésekhez, melyek alapján a szociális ellátásra való jogosultság igazságosabb, következetesebb és bőkezűbb lenne, miközben az egészségügyi ellátásra való jogosultság változatlan maradna.

Jövőképében a bizottság felvázolja, hogyan lehetne létrehozni egy jobban működő ellátó rendszert, milyen mértékben finanszírozzák a szociális ellátás költségeit a rászorultak és családjaik, és hogyan ossza meg a költségeket a társadalom. A bizottság következtetései a következőkben foglalhatók össze:

- Az egészségügyi és a szociális ellátás 1948-ban megállapodott rendszere már nem felel meg a kívánalmaknak. A hatalmas demográfiai és technológiai változások, a fennálló betegségek terhe és összetétele oda vezetett, hogy értelmetlenné vált Anglia egészségügyi és szociális ellátását két külön rendszerként működtetni.

- A jelenlegi rendszer zűrzavart, perverz ösztönzőket és kellemetlenségeket okoz az egyének és családok számára (térítésmentes egészségügyi ellátás és az igény- és jövedelemfüggő szociális ellátó rendszer).

- A jelenleg fennálló labirintus helyett jóval egyszerűbb betegutakra van szükség, amelyek szükséglet szerint nyújtanak támogatást, és nem aszerint, hogy a szükséglet egészségügyi vagy szociális ellátásba sorolható-e. A szükségletek növekedésével a támogatás mértéke is növekedne, főképpen az élet vége felé.

- A finanszírozási folyamatok nincsenek összehangolva. Az NHS-t általános adózásból finanszírozzák és védett költségvetésen belül működik. A szociális ellátást vagy magánúton finanszírozzák, vagy nem védett helyhatósági költségvetésből, ahol a helyi tanácsok döntik el, mennyit költsenek. Állandó súrlódás forrását képezi, hogy ki miért fizet, amely rossz hatással van az egyénekre és a családokra.

- Mindezek megoldására és jóval integráltabb szolgáltatások elérésére Angliának el kell mozdulnia egy egységes és védett költségvetés irányába, közös szolgáltatás-vásárlóval mind az egészségügyi, mind a szociális ellátásban.

- A 65 éven felüli fizikailag vagy mentálisan rokkant emberek támogatását szolgáló Attendance Allowance az egységes költségvetés alá kell, hogy kerüljön, mivel szoros kapcsolatban áll a szociális ellátással. Lehetőség szerint az embereknek a szükségleteikkel arányos személyes büdzsét kell nyújtani, amely a lehető legnagyobb támogatással párosul az önálló életvitel visszaállítása érdekében.

- A kritikus ellátásnak térítésmentesnek kell lenni, és meg kell szüntetni a jelenleg fennálló megkülönböztetést a szociális ellátás és az NHS Continuing Healthcare ellátás között (nem kórházban kezelt, de folyamatos és komplex ellátást igénylő betegeknek nyújtott NHS finanszírozású ellátás csomag). A gazdasági helyzet javulásával a térítésmentes ellátást ki kell bővíteni a jelentős, majd 2025-re a mérsékelt szükségletű emberek számára is.

- A kórházon kívüli elhelyezés költségeit azonban racionalizálni kell - a költségeket az egyén maximum 12 000 font összegig fizetné, ahogy az ellátásról szóló törvény (Care Act) 2016-ban rendelkezik majd.

- Bár a szociális ellátás költségeinek nagyobb részét az adófizetők állják, a bizottság támogatja a partnerségi elvet, miszerint a költségeket az egyén és a társadalom megosztja egymás között. A közfinanszírozás jelenlegi helyzete miatt mindez nem vezethető be azonnal, az új rendszer megvalósítása egy évtizedet vehet igénybe.

- A bizottság úgy véli, hogy az új rendszer megfizethető lesz. 2025-re az egészségügyi és a szociális ellátás közös kiadása a GDP 11 és 12%-a között alakul majd, amely jelenleg több országban egyedül az egészségügyi kiadások hányadát teszi ki.

- Az új rendszer költségeit a következő eszközökkel lehet megteremteni:
- javuló produktivitás és jobb ár-érték arány, amelyet a közös szolgáltatás-vásárlás és a személyes büdzsé nagyobb mértékű használata eredményez
- bizonyos közfinanszírozási tételek átirányítása az egészségügyi és szociális ellátásba, pl. a téli üzemanyag térítések
- adónövelés, főképpen a (nyugdíjat és egyéb juttatásokat fedező) Országos Biztosításban végrehajtott változások
- a fennálló NHS díjak növelésével nyert plusz pénzek, pl. a receptdíjak emelése vagy a receptdíj fizetés alól mentes emberek számának csökkentése

- A jelenlegi nyugdíjasok és a nyugdíjkorhoz közel állók az elődeikhez képest jobb jövedelmi helyzetben vannak, ezért a bizottság szerint igazságos lenne, ha hozzájárulnának az extra költségekhez: a 75 éven felüliek ingyenes televízió előfizetése és a téli üzemanyag térítések csak a legszegényebb embereket illetné meg, az Országos Biztosítás fizetési mentességét megszüntetnék a munkavállaló nyugdíjas korúak számára, a 40 és 65 év közötti emberek további 1%-ot fizetnének az Országos Biztosításba

- A jövőben szükséges plusz források megteremtéséhez a bizottság a vagyonadózás teljes felülvizsgálatát javasolja. Ezek nehéz döntések, de extra bevételekre lesz szükség, ha Anglia a 21. századba illő egészségügyi és szociális ellátást kíván megvalósítani.

- Mindez számottevő nyereséggel járna: egyszerűbb útvonalon elérhető jobban integrált szolgálat, azonos szükségletre nyújtott egyenlő ellátás, és kevesebb kellemetlen élmény az egyének számára. (SZL)

Forrás:
Commission on the Future of Health and Social Care in England: A new settlement for health and social care. Final report. The King's Fund 2014, http://www.kingsfund.org.uk/publications/new-settlement-health-and-social-care (letöltés: 2014.09.09.)

Megjelenés dátuma: 2014-11-07 11:37:37