HealthOnline cikkek

Ország: Franciaország

Témakör: Forrásgyűjtés és szolgáltatáskatalógus

Tervek a francia egészségbiztosítás átalakítására

Franciaországban a Gazdasági Elemzések Tanácsa (CAE) 2014. április 2-án tette közzé elemzését az ország egészségbiztosítási rendszeréről, miszerint fejlesztésre szorul a kockázatok egészségbiztosítási fedezete és hatékonyabb intézkedések szükségesek a költségek visszsfogására

A francia társadalombiztosítási rendszerről általános vélekedés, hogy szolidaritáson alapuló átfogó fedezetet nyújt a lakosság számára, de a rendszer már bevezetése során sem nyújtott teljes körű fedezetet az egészségügyi kiadásokra, és helyet engedett a betegek önrészfizetésére fakultatív módon köthető kiegészítő biztosításnak.

Az országban az egészségügy költségeinek fedezetét 76,7 százalékban az állam és a társadalombiztosítás és 13,7 százalékban a kiegészítő biztosítók állják, a fennmaradó rész (9,6 százalék) teljesítése közvetlenül a háztartásokra hárul.
A háztartások által viselt rész ugyan a legalacsonyabbak közé tartozik Európában, heterogén volta miatt mégis jelentős terhet ró egyes betegekre, mivel nincs konkrét felső határ a betegek önrészére, az orvosok által legálisan felszámítható honorárium túllépésekre, és magas a gyógyászati segédeszközök (szemüvegek, protézisek, hallókészülékek) ára is.
A társadalombiztosítás krónikus deficittel küzd, bár anyagi helyzetének konszolidálására folyamatosan történnek lépések franchise és átalány-díjak bevezetésével, bizonyos támogatások megszüntetésével, ugyanakkor ezek kompenzálására ingyenes kiegészítő biztosítás köthető a legnehezebb anyagi helyzetben lévők részére. Ezek a rendelkezések nagy eltérésekhez vezettek a különböző lakossági csoportok fedezetében. A kiegészítő biztosítás szintén erősen heterogén, mivel a biztosítók mintegy fele nem fedezi a honorárium túllépések költségét, ugyanakkor a kollektív szerződések alapján a biztosítottak sokszor meglehetősen nagyvonalú támogatásban részesülnek, de ez csak az aktív dolgozókat érinti kedvezően.
A Gazdasági Elemzések Tanácsa (CAE) szerint a társadalombiztosítás és a kiegészítő biztosítók összetett működése magas költségeket generál, és az egészségügyi szolgáltatások árának emelkedéséhez vezet, mivel
- a betegek által fizetendő hozzájárulásra, melynek eredeti célja a betegek felelősségvállalásra való kötelezése volt, a kiegészítő biztosítók jelenleg fedezetet nyújtanak,
- a szociális alapon járó kiterjedt szolgáltatási kör igénybevételét és a honorárium túllépések növelését idézi elő,
- a kiegészítő biztosítási szerződések elszaporodása kínálatukat nehezen értelmezhetővé teszi az egyének számára, ami akadályozza a verseny kialakulását,
- a kiegészítő biztosítók az egészségügyi szolgáltatások kínálatának kontrolljára nem rendelkeznek eszközökkel. Nincsenek ösztönözve a szolgáltatások hatékonyságán alapuló szerződéskötésre.

A szerzők az egészségbiztosítási rendszer átalakítására a következő javaslatokat tették:
1) a napi díj (jelenlegi 18 euróról) nyolc euróra való csökkentése mellett a kórházi ellátás fedezetének 100 százalékossá tétele (jelenleg az általános támogatás a kórházi ellátás költségeinek 80 százalékáig terjed). Az ambuláns szolgáltatások esetében az önrészfizetés éves franchise átalánnyal és jövedelemarányos co-payment-tel való helyettesítése. A kiegészítő biztosítók ne vállalhassák át a franchise-terheket és az önrészt, legyen viszont felső határ ezek fizetésére.
2) A regionális egészségügyi hatóságoknak (ARS) és a biztosítóknak megfelelően kell fellépniük a szolgáltatókkal való szerződéskötés során. A kórházak esetében az összehasonlítás révén kialakuló versenyt centralizált módon kell kezelni a díjtételeknek az ARS-ek vagy a biztosítók szintjén való meghatározásával. A kórházi szolgáltatások felett az ARS-ekkel együtt kell felügyeletet gyakorolni a betegutak további kialakításának figyelembevételével, és speciális szubvencióknak kell kompenzálniuk azokat a költségeket, melyek közszolgáltatási feladatok teljesítéséből adódóan merülnének fel a kórházak számára.
3) Egységes szerződési feltételek meghatározásával és a szociális alapon járó mentességek megszüntetésével valódi versenyhelyzet megteremtése a kiegészítő biztosításban. A kiegészítő biztosítók szerződéskötésbe való bevonása megfelelő tájékoztatásuk mellett.
4) Az egészségbiztosítási rendszer vegyes összetételének felszámolása a szolgáltatások egységes és decentralizált állami finanszírozása vagy az egészségbiztosítók szabályozott versenyének megteremtése révén.
A helyzet megoldására a CAE rövid távú intézkedésként szükségesnek tartja a betegek önrészfizetésének konkrét küszöbérték révén való korlátozását, a kiegészítő biztosítók által kínált szerződések egységessé tételét, a kiegészítő biztosítók bevonását az egészségügyi szolgáltatókkal való szerződéskötésbe, de hosszabb távon a biztosítási rendszer összetettségének csökkentésére tenne lépéseket. (ZLL)
Forrás:
Santé : revoir l'organisation du systeme d'assurance maladie ? Vie publique,2014.05.02.
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/sante-revoir-organisation-du-systeme-assurance-maladie-20140502.html

Megjelenés dátuma: 2014-11-14 16:52:00