HealthOnline cikkek

Ország: Dánia

Témakör: Forrásgyűjtés és szolgáltatáskatalógus

A háziorvosi ellátásban fizetendő díjakról szóló viták Dániában

A betegek önrész-fizetésének gyakorlata nem csak Dániában, hanem nemzetközi szinten is sokat vitatott kérdés. Dániát az különbözteti meg sok országtól, így a skandináv országoktól is, hogy egészségügyi rendszerében a háziorvosi ellátásra nincs önrészfizetés.

Dániában a háziorvosok számára a régiók nyújtanak allokációt a fejkvóta és a szolgáltatás szerinti díjazás együttese alapján. Mivel a dán alapellátásban is dolgoznak olyan önálló vállalkozó szakemberek (fizioterapeuták, fogorvosok, pszichológusok), akik felkeresésekor OOP (out-of-pocket) fizetést kell teljesíteni, az erőteljes kapuőr szerepet betöltő háziorvosok állami finanszírozása különleges figyelmet érdemel. (Fontos megjegyezni, hogy az önállóan praktizáló szakorvosok esetében, ha a háziorvos utalja hozzá a beteget, nincs OOP fizetés.) Az elmúlt évtizedek alatt az egészségügyben végbement változások ellenére sem történtek lépések a háziorvosi finanszírozás megváltoztatása, jóllehet különböző pártok és érdekcsoportok különböző álláspontokat képviseltek ebben a kérdésben.

A cikk szerzői a háziorvosi OOP fizetéssel kapcsolatos egyes álláspontok képviselőit, a viták tartalmát és a szakpolitikai döntéshozás folyamatát vizsgálták Dániában az 1990-2012 közötti időszakban. A háziorvosok finanszírozásáról szóló viták a dán társadalomban a vizsgált időszakban folyamatosan jelen voltak, időnként (2003-2007 között valamint 2009-2012 között) felerősödtek. A parlamenti és sajtóviták elemzése alapján a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy míg a politikai pártok esetében előfordult, hogy megváltoztatták álláspontjukat, az érdekcsoportok, szakértők és a lakosság fenntartotta eredetileg kialakított véleményét.

A vizsgált időszakban a politikai pártok álláspontja nem feltétlenül ideológiai alapon magyarázható, véleményükben és cselekvéseikben az OOP finanszírozás megvalósíthatóságával, támogatottságával stb. kapcsolatos tényezők befolyása is tetten érhető. A szakmapolitikai viták tartalma négy szegmensre osztható:
- az OOP fizetés bevezetése a háziorvosi gyakorlatban csökkenti az alapellátásra nehezedő nyomást,
- az OOP fizetés jelenlegi gyakorlata nem racionális,
- a háziorvosi ellátásban fizetendő OOP-vel kapcsolatos ellenállás érzelmi alapokon nyugszik,
- bevezetése az egészségügyben a társadalmi egyenlőtlenségek növekedéséhez vezet.

Míg azok, akik a bevezetést javasolták az első három kérdéskört dominálták, az ellenzők a negyedik véleménykörben voltak meghatározók.

A viták első tartalmi csoportjában gyakori érv volt az önrészfizetés bevezetésével kapcsolatban az azt szorgalmazók részéről, hogy csökkenti a háziorvosi vizitek számát,és ez a háziorvosok indokolatlan felkeresését érinti. Ugyanakkor az ország Háziorvosi Szervezete és a Dán Orvostársaság szerint az, hogy egy konzultációt indokolatlanul igényeltek-e vagy sem, ez csak a konzultáció során dől el. A vitákban szerepel az az állítás is, hogy költségtakarékosságra vezet, ha a betegek kevésbé gyakran keresik fel háziorvosukat. A Dán Orvostársaság elnöke azzal cáfolta ezt a feltevést, hogy ha az idősek, a krónikus betegek és a gyermekek ellátása, mely a háziorvosi konzultációk többségét képviseli, mentesül az önrészfizetés alól, az OOP bevezetése nem jár számottevő eredménnyel.

A vita második kérdésköre az OOP fizetések hagyománya. A fogászati kezelések magas OOP elemét az igazságtalan fizetés példájaként tekintik. Számos tanulmány született a vizsgált időszakban a probléma orvoslására, amelyek alapján három megoldás körvonalazódik:
- minden önrész eltörlése az egészségügyi szektorban,
- a jelenlegi helyzet változatlanul hagyása
- az önrészfizetés háziorvosi ellátásra való kiterjesztése a más szolgáltatásokra járó önrész arányos csökkentése mellett (ez utóbbi a leginkább támogatott megoldás).

A viták harmadik elemével, az OOP fizetések érzelmi hátterével kapcsolatban a bevezetést támogatók szerint az OOP háziorvosi ellátásban való bevezetése politikai tabu. A politikusak azért is tartanak a bevezetéstől, mivel az támogatottságuk csökkenését hozhatná.

A sokat hangoztatott egyenlőtlenségekkel kapcsolatban az intézkedés ellenzői, különösen az orvostársaságok, de a politikai pártok is, azon a véleményen vannak, hogy a háziorvosi ellátásban jelentkező önrész bizonyos csoportok egészségügyi ellátásának romlását fogja előidézni. Az önrészfizetés háziorvosi szolgáltatásokra való bevezetését leginkább a dán Háziorvosi Szervezet, a Dán Orvostársaság és a betegszervezetek ellenzik. Az orvosszervezetek a tervezett intézkedéssel szemben a betegjogokra összpontosítva azt a nézetet vallják, hogy a háziorvosi szolgáltatások szabad elérhetősége komoly értéket képvisel, és az önrész bevezetése társadalmi egyenlőtlenséghez vezet. Bár a háziorvosi önrész bevezetésének támogatói és ellenzői egyaránt egyetértenek abban, hogy meg kell előzni a társadalmi egyenlőtlenség fokozódását, erre azonban különböző megoldást látnak célszerűnek: az intézkedés ellenzői egyértelműen elvetik az önrész-fizetés bevezetését, támogatói viszont az északi országok gyakorlata szerint egy előre meghatározott küszöbértékig alkalmazott önrészfizetést tartanak reálisnak.

2011-ben az Alternatív Társadalmi Elemzéseket folytató Központ vizsgálatot végzett a lakosság körében, melyből kitűnik, hogy a lakosok 73 százaléka ellene van az önrész háziorvosi szolgáltatásokra való bevezetésének, 14 százalékuk jövedelemtől függő önrész bevezetését tartja elfogadhatónak, 12 százalék szerint ennek fix összegnek kell lennie, és egy százalék van teljes mértékben az önrész-fizetés bevezetése mellett.

A szerzők következtetése szerint a politikai pártok ideológiai háttere korlátozottan befolyásolja a vizsgált témában formált véleményüket, a döntéshozásban a lakossági és szakmai támogatottság nagyobb szerepet játszik. Dánia tradicionálisan szociáldemokrata jóléti állam, ahol a politikai jobb és baloldal közötti különbségek kisebbek, mint más országokban. Az OOP háziorvosi bevezetésével kapcsolatos ellenállás a támogatás hiánya, amelyben nem lebecsülhető az egészségügyi szakemberek szerepe. Minthogy a háziorvosok kapuőri szerepkörüknél fogva speciális szerepet játszanak, a háziorvosi ellátás finanszírozásának megváltoztatása nemcsak a háziorvosi szolgáltatások igénybevételére, hanem az egész dán egészségügyi rendszerre is hatást gyakorolna. (ZLL)

Forrás:
Poulsen, C.A.: Introducing out-of-pocket payment for General Practice in Denmark: Feasibility and support. Health Policy, 2014,117,64-71.

Megjelenés dátuma: 2014-11-18 11:21:31