HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Alapellátás, járóbeteg-szakellátás

Válságban az angol háziorvosi rendszer?

GP praxisok száma a praxis mérete szerint Angliában, 2012

A Nuffield Trust kutatóintézet jelentést tett közzé a háziorvoslás jelenlegi helyzetéről Angliában.

A "Válságban van a háziorvoslás?" című jelentés a háziorvosi szolgáltatások legfrissebb adataira és több mint 100 befolyásos egészségügyi és szociális vezető felmérésének eredményeire épül. A Nuffield Trust szerint a háziorvosi ellátásnak több pénzügyi forrásra lenne szüksége és jelentős reformra szorul ahhoz, hogy teljesíteni tudja az NHS England jövőképében nemrégen felvázolt kihívásokat (Five Year Forward View - https://era.aeek.hu/teljes-HealthOnline-cikk.php?id=3203). Az öt évre szóló jövőkép többek között olyan új szervezetek létrehozását is magába foglalja, amelyek háziorvosi, kórházi, mentális egészségügyi, közösségi és szociális ellátást egyaránt nyújtanak.

Az egyszemélyes GP praxisok száma az elmúlt hét évben a felére csökkent (a 2006-os 1717-ről 2013-ban 891-re, ami az összes praxis 10 százalék körüli arányát képviseli), míg a 10 vagy több orvosból álló praxisok száma 75%-kal növekedett. A GP praxisok méret szerinti összetételét a csatolt táblázat tartalmazza.

A háziorvosi ellátásban elmozdulás tapasztalható az önálló partnerségben praktizáló vállalkozástól az alkalmazott státusz felé, amely általában GP partnerségen belül történik. Míg 2006-ban az önálló szerződéssel rendelkező orvosok a GP munkaerő 79 százalékát tették ki, addig 2013-ban ez az arány 66 százalék volt. A tulajdonosi működéstől az alkalmazott státusz felé való elmozdulás a kisebb számú, nagyobb méretű GP praxisok trendjéhez vezetett. Egy felmérés szerint az egészségügyi és szociális vezetők 77 százaléka véli úgy, hogy a kis méretű háziorvosi praxisok többé nem felelnek meg az igényeknek. Szintén kimutatható, hogy a háziorvosi ellátás finanszírozása egyetlen év alatt csaknem 300 millió fonttal csökkent (2012/13 és 2013/14 között): 7,84 milliárd fontról 7,55 milliárd fontra, ami a háziorvosi finanszírozásban 3,8 százalékos csökkenést jelent. A tanulmány szerzői szerint a GP praxisoknak extra forrásokra van szükségük, és támogatást igényelnek az egymással való kapcsolódásra és betegeik szükségleteinek újszerű kielégítésére.

A Nuffield Trust megállapításai:
- A háziorvosi ellátás munkaerő helyzete kritikus; az 50 éven felüli orvosok több mint fele szándékozik megszüntetni a közvetlen betegellátást az elkövetkezendő öt évben, ez az arány 2010 óta a harmadával emelkedett. 2012-ben az 50 éven felüli GP-k száma 14 201 volt, az összes GP 40 százaléka.
- Ugyanakkor az új GP gyakornoki helyek tizede maradt betöltetlenül 2014-ben, és egyre több háziorvos dolgozik részidőben.
- Aggodalomra okot adó hiány tapasztalható a háziorvosi konzultációk számára vonatkozó alapinformációkat illetően, ami lehetetlenné teszi a GP-kre nehezedő többlet nyomás megállapítását. A komplex szükséglettekkel bíró, öregedő lakosság túlfeszíti a háziorvosi szolgálatot.

Az egészségügyi és szociális vezetők körében végzett felmérés szerint a vezetők egyértelműen szükségesnek tartják a hagyományos családorvosi modelltől való elmozdulást. A válaszadók harmada véli úgy, hogy a háziorvosi ellátás válságban van, kétharmada szerint pedig reformra szorul. A válaszadók több mint fele támogatja a finanszírozás növelését, közülük többen fejezték ki, hogy ennek csak akkor kell megtörténnie, ha változások állnak be az ellátás működésében.

A háziorvosi ellátás színvonalával nincs probléma. A betegellátással való elégedettség még mindig magas, és nincsenek arra mutató jelek, hogy a minőség romlani kezdett volna. Azonban a rendelési időket és az előjegyzési várakozást érintő elégedettség folyamatos csökkenést mutat az elmúlt három évben, ami azt sugallja, hogy a GP-k elérhetősége romlóban van.

A tanulmány szükségesnek tartja, hogy a háziorvosok "szuper GP praxisokká" alakuljanak át. A szuperpraxisok több praxisból álló hálózatok, amelyek megosztják forrásaikat és speciális szakértelmet vonnak be más szakemberektől, miközben megtartják a múlt "kis és helyi" modelljének előnyeit. A nagyobb méret előnyeit az egészségügyi és szociális vezetők 90 százaléka támogatja, akik szerint a GP praxisoknak egy nagyobb csoport vagy szövetség részévé kellene válniuk ahhoz, hogy az elkövetkezendő években a lakosság szükségleteit ki tudják elégíteni. Jelenleg már számos háziorvos társul más ellátókkal és hoz létre sikeres hálózatokat saját területükön.

A Nuffield Trust négy fő ajánlást fogalmaz meg a háziorvoslás megreformálását szándékozó politikusok számára:
- Az egy kaptafára készült modellek vagy a felülről lefele irányuló célkitűzések elkerülése: a helyi szinten kötött szerződések vagy a szolgáltatás-vásárlók által kialakított ösztönzők különböző területeken alkalmazható megoldásokat támogassanak
- A GP szerződés használata a praxisok ösztönzésére, annak érdekében, hogy kapcsolódjanak más GP-kel és szakorvosokkal, gyógyszerészekkel és a szociális ellátásban dolgozókkal.
- A háziorvosi ellátás keresletére vonatkozó adatok elérhetőségének javítása.
- A háziorvosi ellátás hosszú távú támogatása annak érdekében, hogy a háziorvosok megtervezhessék és megvalósíthassák az ellátás új modelljeit (SZL)

Forrás:

Mark Dayan et al.: Is general practice in crisis? Nuffield Trust, http://www.nuffieldtrust.org.uk/publications/general-practice-crisis (letöltés: 2014.11.17.)

Megjelenés dátuma: 2014-11-22 09:48:08