HealthOnline cikkek

Ország: Amerikai Egyesült Államok

Témakör: Rehabilitáció és hosszú távú ellátás

Nemzetközi felmérés a krónikus betegségekkel élő idős emberek körében

A 11 országra kiterjedő felmérés megvizsgálta a hozzáférés, a koordináció és a betegközpontúság helyzetét.

A Commonwealth Fund 2014-es nemzetközi felmérésének célcsoportja az időskorú lakosság volt 11 országban: Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Svédország, Svájc Egyesült Királyság és az Egyesült Államok (Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Older Adults). A felmérés azt vizsgálta, hogy az egészségügyi rendszerek milyen mértékben gondoskodnak az idős lakosságról, hol vannak hiányosságok a teljesítményben, és a szakpolitikai reformok hogyan képesek változást előidézni.

A fejlett országok egészségügyi rendszereinek egyre inkább fel kell vállalniuk a rokkantsággal és krónikus betegségekkel élő idős lakosság gondozását. Sok idős ember több szolgáltatótól is részesül ellátásban és gyógyszerben, ezért különösképpen ki vannak téve az egészségügyi rendszer hiányosságainak, melyek egészségkárosodást és magasabb költségeket eredményezhetnek.

Az egészségügyi ellátás elérhetőségét, koordinációját és betegközpontúságát vizsgáló felmérés eredményei szerint az Egyesült Államokban a 65 éven felüli emberek betegebbnek bizonyultak más országokhoz képest, és nagyobb valószínűséggel kerültek szembe nehézségekkel egészségügyi számláik kifizetésében. Az amerikai idősek nehézségekről számoltak be az időszerű ellátás tekintetében is, és olyan panaszok esetében is igénybe vettek sürgősségi ellátást, amelyeket a háziorvos is el tudott volna látni. Ugyanakkor pozitívumként jelenik meg az Egyesült Államokban a krónikus betegségek esetén történő ellátás és az életvégi ellátás tervezése.

A felmérése főbb eredményei:
- Az Egyesült Államokban a legmagasabb a krónikus betegségek aránya (diabetes, szívbetegség stb.): az idős lakosság 87%-a számolt be legalább egy krónikus betegségről, 68%-a kettőről vagy többről.
- A Medicare fedezet ellenére a 65 éven felüli amerikai lakosság számolt be a legnagyobb valószínűséggel arról, hogy a költségek akadályt hárítottak az ellátás elé. Egyötödük (19%) költség okok miatt nem ment orvoshoz, mulasztotta el az orvosi vizsgálatot/kezelést, vagy mulasztotta el a recept kiváltását.
- A legnagyobb valószínűséggel az Egyesült Államokban élő válaszadók számára jelentett problémát az egészségügyi számlák kifizetése, míg Norvégiában és Svédországban ez az arány csak 1% volt.
- Leginkább a kanadai, svéd, norvég és amerikai válaszadók látogathatták meg orvosukat aznap vagy másnap betegség esetén, és részesültek könnyen ügyeleti ellátásban a sürgősségi ellátás igénybe vétele nélkül.
- Az idős emberek valamennyi vizsgált országban tapasztaltak problémákat az ellátás koordinációjában és biztonságában. Franciaország kivételével a megkérdezettek legalább egyötöde számolt be ilyen problémákról, az Egyesült Államokban ez az arány 35%.
- Az Egyesült Államok az Egyesült Királysággal együtt jól teljesített a krónikus betegségek menedzselésével kapcsolatos területeken: az idős betegek 58 ill. 59%-a beszélte meg ellátási céljait orvosával és kapott világos utasításokat a tekintetben, hogy mikor kell további ellátásért folyamodni. A többi kilenc országban az idős krónikus betegek kevesebb, mint fele jelentette ki ugyanezt.
- Az Egyesült Államokban az idős betegek 78%-a közölte ellátási preferenciáit egy családtag, barát vagy egészségügyi szakember számára abban az esetben, ha nem lennének képesek döntéseket hozni saját maguk érdekében. Kétharmada írásos tervvel rendelkezik ilyen eshetőségre egy megbízott megnevezésével, 55%-a írásos tervvel rendelkezik arról, hogy milyen ellátásban kívánnak részesülni életük végén.

Az Egyesült Államokra nézve a felmérés legfontosabb következtetése abban áll, hogy az idős emberek számára nyújtott Medicare fedezet ellenére a 65 éven felüli lakosság itt néz szembe a legnagyobb akadállyal a vizsgált országok közül. Az Egyesült Államokban élő idősek kevesebb védelemben részesülnek az egészségügyi költségekkel szemben a magas önrészek (főképpen a gyógyszerekre), valamint az ellátási költségekre vonatkozó fedezet korlátai (pl. a hosszú távú ellátás esetében) miatt. (SZL)

Forrás:
International Survey of Older Adults Finds Shortcomings in Access, Coordination, and Patient-Centered Care. The Commonwealth Fund, http://www.commonwealthfund.org/publications/in-the-literature/2014/nov/international-survey-of-older-adults (letöltés: 2014.12.04.)

Megjelenés dátuma: 2014-12-12 08:54:55