HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Egészségügyi reformok

Az NHS helyreállítását célzó törvénytervezetet

A 2012-ben elfogadott egészségügyi törvény ellenében indult kezdeményezés újra az 1948-ban létrehozott Nemzeti Egészségügyi Szolgálat alapelveire építene és visszafordítaná az utóbbi időben megerősödő privatizációs folyamatokat.

Angliában számos szervezet összefogásával hozták létre az NHS helyreállításáról szóló törvénytervezetet (NHS Reinstatement Bill 2015). A kampány a 2012-es az egészségügyi és szociális ellátásról szóló törvénnyel (Health and Social Care Act) szemben jött létre, amely az egészségügyi szolgálat piacosítása mellett kötelezte el magát. A fellépéssel szeretnék visszafordítani a törvény által életbe léptetett változásokat, és visszaállítani az NHS-t, alapításának elvei szerint. A kampány résztvevői felhívják a 2015-ös általános választások jelöltjeit, hogy nyilvánosan támogassák a kezdeményezést.

A résztvevők szerint az NHS az Egyesült Királyság egyik legjelentősebb vívmánya, amely 65 éven keresztül nyújtott költséghatékony és térítésmentes univerzális egészségügyi szolgáltatásokat, fizetőképességtől és körülményektől függetlenül. Az elmúlt 25 évben az eredeti vízió lassú erodáláson ment keresztül, míg a végső csapást az egészségügyi és szociális ellátásról szóló törvény jelentette, amely az egészségügyi szolgálatra kereskedelmi modellt erőszakolt.

Az NHS helyreállításáról szóló törvénytervezet ezt a 25 éves piacosítás folyamatot fordítaná vissza a finanszírozó és az ellátó különválásának megszüntetésével, a közszolgálati hivatalok visszaállításával és az NHS elszámoltatható közszolgálatra történő visszaállításával. Az indítvány megtartja a 2012-es reform néhány vonását.

A törvénytervezet a következőket tartalmazza:
- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása legyen újra a kormány felelőssége
- A NHS England speciális egészségügyi hatóságként való visszaállítása, regionális bizottságokkal és módosított funkciókkal
- A Körzeti Egészségügyi Hatóságok (DHA) visszaállítása a háziorvosokkal, fogorvosokkal és másokkal való megállapodások igazgatására
- Olyan piacosított testületek megszüntetése, mint az NHS Trösztök, az NHS Alapítványi Trösztök és a klinikai szolgáltatásvásárló csoportok (CCG), valamint a Monitor megszüntetése, amely utóbbi az alapítványi trösztöket és a kereskedelmi vállalatokat szabályozza
- Csaknem minden szolgáltatás-vásárlás leállítása - a magáncégek akkor nyújthassanak ellátást, ha az NHS erre nem képes és a betegek ennek kárát látnák
- A verseny megszüntetése
- A Közösségi Egészségügyi Tanácsok (CHC) visszaállítása a lakosság érdekképviseletére
- A Monitor által az alapítványi trösztökre kiszabott engedélyezési feltételek életbelépésének megakadályozása, amely 2016. áprilisban csökkentené a nyújtható szolgáltatások számát
- Az NHS szolgáltatásokat nyújtó alkalmazottak munkafeltételeit az NHS Személyzeti Tanács (SC) határozza meg
- Az NHS-re is hatást gyakorló nemzetközi egyezmények parlament jóváhagyása nélküli ratifikálásának megakadályozása.

Emellett számos további és utólagos módosítás is szükségessé válna, pl. a népegészségügyi és háziorvosi szolgáltatásokra vonatkozóan - mindez a törvénytervezet mellékletében található. A kezdeményezés támogatói között többek közt a következők találhatók: Keep Our NHS Public, London Health Emergency, Open Democracy, National Health Action Party, Politics of Health Group, Disabled People Against Cuts, The NHS Consultants' Association, Medical Practitioners Union - Unite, Civil Service Pensioners' Alliance.

A magánszektor szerepe az angol egészségügyben

A fenti indítvány megértéséhez hasznosnak bizonyulhat az angol egészségügyben lezajló privatizációs folyamat adatainak elemzése. A BMJ 2014. decemberi vizsgálata szerint az egészségügyi és szociális ellátásról szóló törvény életbelépésétől kezdődően (2013. április) az NHS szolgáltatásokra kötött szerződések harmada került a magánszektor ellátóihoz. A 2013. április és 2014. augusztus között kötött 3494 szerződés elemzése kimutatta, hogy a szerződések 45%-át nem NHS ellátók nyerték el (magánszektor, önkéntes szektor és más ellátók). A klinikai szolgáltatás-vásárló csoportok (CCG-k) által szolgáltatott adatok szerint 1149 szerződést (33%) a magán ellátok nyertek el, 335-öt (10%) az önkéntes és szociális vállalkozói szektor, és 100-at (3%) más típusú ellátók, pl. közös vállalkozások vagy helyhatóságok nyertek el. Az NHS ellátók összesen 1910 szerződésben (55%) részesültek. Ez a kategória magába foglalja az NHS kórházakat, a közösségi és mentális egészségügyi ellátókat és a háziorvosi praxisokat.

A BMJ megvizsgálta a szerződések pénzügyi adatait is az NHS finanszírozás megoszlásának nyomon követésére (kereskedelmi titoktartási okokból a CCG-k sok esetben nem nyújthattak adatokat). A feltárt 1349 CCG szerződés teljes értéke 10 milliárd fontot tett ki. Ebből az NHS ellátók részesedése 8,5 milliárd font volt (85%), az önkéntes és szociális vállalkozói szektoré 690 millió font (7%), a magánszektoré 490 millió font (5%), más ellátóké pedig 330 millió font (3%) volt. A legnagyobb értékű szerződéseket az aktív ellátást nyújtó NHS intézmények nyerték el. A magánszolgáltatók kisebb szerződésekben részesültek, mint diagnosztika, audiológia és lábápolás.

A szerződések megoszlása szektor szerint:
- Alapellátás: 1038 NHS, 189 nem NHS
- Másodlagos ellátás: 280 NHS, 139 nem NHS
- Terciális ellátás: 18 NHS, 3 nem NHS
- Közösség alapú ellátás: 441 NHS, 973 nem NHS
- Mentális egészségügyi ellátás: 75 NHS, 162 nem NHS
- Egyéb: 59 NHS, 117 nem NHS

Sokan úgy vélik, hogy a BMJ vizsgálat eredményei további bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy a 2012-es törvény tovább növeli az NHS privatizációját. Úgy vélik, ha a magánszektor részesedésének aránya 33%-on marad hosszú távon, az az NHS "felhígulásához" vezet. A nem NHS ellátók mozgásterének bővítése a magánszektor nagyobb fokú részvételét fogja eredményezni az NHS szolgáltatások nyújtásában.

Bár a BMJ által vizsgált 1349 szerződés pénzösszegeinek 85%-át - 8,5 milliárd font - az NHS-nek allokálták, észrevehető az NHS ellátóktól induló lassú pénzszivárgás. A reform előtt ez az összeg 8,9 milliárd font volt. A magán-, önkéntes és egyéb szerződések pénzösszege 1,1 Mrd fontról 1,5 Mrd fontra nőtt. 2013. április és 2014. augusztus között 400 millió font áramlott az NHS-től a magán és önkéntes szektorba. Ebből 350 millió font többlet jutott az önkéntes és szociális vállalkozói szektornak, 50 millió font többlet pedig a magánszektornak.

A nem NHS ellátók néha az NHS hiányzó szolgáltatásait pótolják, ilyen lehet pl. a mentális egészségügy, amely területen a nem NHS ellátók a szerződések kétharmadát nyerték el (237-ből 162-t). A magánszektor előretörése lassú, de érzékelhető, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatás-vásárlók egyre nagyobb bizalommal fordulnak feléjük. A magánellátók készen állnak további NHS szolgáltatások nyújtására, főképpen az ellátás új modelljeinek bevezetésével, melyek kevésbé szorítkoznak a nagy aktív ellátó központokra. (SZL)

Forrás:
Campaign for the NHS Reinstatement Bill 2015. NHSbill2015, http://www.nhsbill2015.org
Health and Social Care Act, 2012. The National Archives, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/enacted
Gareth Iacobucci: A third of NHS contracts awarded since health act have gone to private sector, BMJ investigation shows. BMJ, http://www.bmj.com/content/349/bmj.g7606 (letöltés: 2014.12.10.)

Megjelenés dátuma: 2014-12-17 08:42:53