HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Egészségügyi rendszerek jellemzői

Jelentés az NHS ellátók szervezeti működésének választási lehetőségeiről

Az angol Egészségügyi Minisztérium megbízásából december 5-én közzétett jelentés felvázolja az NHS ellátók működésének lehetséges új módjait, melyek többek között tartalmazzák a magánellátókkal történő közös vállalkozásokat és együttműködési formákat (pl. láncokat és hálózatokat).

Jeremy Hunt egészségügyi miniszter David Daltont - a Salford Royal Hospital NHS Foundation Trust vezérigazgatóját - bízta meg azzal a feladattal, hogy tekintse át az NHS ellátók szervezeti formáinak különböző lehetőségeit. A miniszter közölte a parlamenttel, hogy a kormány közelebbről megvizsgálja a jelentés eredményeit és megvalósításának lehetőségeit.

Az NHS kiszélesítené szolgáltatásainak működési rendszerét és több szerződésben részesítené a magánvállalatokat a kórházak menedzselésére. A jelentésben Dalton hiányolja, hogy Anglia nem fogadott be olyan Európában már alkalmazott új szervezeti formákat, amelyek növelnék az ellátás színvonalát és csökkentenék a költségeket. Nézete szerint szélesebb körben elterjedhetnek olyan modellek, mint a kórházi csoportok, menedzsment szerződések, ellátói együttműködések, közös vállalkozások, integrált ellátó szervezetek, szolgáltatás szintű hálózatok vagy többféle szolgáltatást összekötő hálózatok. A legjobban teljesítő egészségügyi ellátóknak meg kellene osztaniuk szakértelmüket a nehezebb helyzetben levők megsegítésére.

A jelentés szerint a jelenlegi 93 akut NHS ellátó tröszt, amely nem nyerte még el az önállósággal járó alapítványi státuszt, nem tudna megfelelni a státuszhoz megkövetelt minőségi standardoknak a jelenlegi szervezeti formában. Néhány pénzügyi és klinikai nehézséggel küszködő alapítványi tröszt szintén képtelen lenne megfelelni (ha az jelenleg történne) az engedélyezés követelményeinek.

A jelentés ugyanakkor kiemeli, hogy nincs szükség egy országos szervezeti mintára a problémák megoldására - az "egy kaptafára készült" megközelítés nem működne, mivel nem léteznek "jó" és "rossz" szervezeti formák. A legfontosabb az, hogy a helyi lakosság számára jöjjön létre előnyös megoldás, ami elmozdulást jelent az intézményi önérdektől a rendszer szintű fenntarthatóság és közös tulajdon/irányítás felé. Dalton úgy véli, hogy a megbízható, minőségi betegellátás fontosabb az önálló szervezetek megőrzésénél. A jól teljesítő szervezeteket ösztönözni kell arra, hogy bővítsék hatáskörüket és növeljék befolyásukat.

A legsikeresebb szervezeteket minőségi jelöléssel látnák el, amely egy új tanúsítási rendszer alapján történne, így a szolgáltatás-vásárlók azonosítani tudnák a szerződésekért sikeresen pályázni képes szervezeteket. A folyamatért az egészségügy szabályozását végző Monitor lenne felelős, a tanúsítás első hullámát 2015 októberére fejeznék be.

A jelentést készítő munkacsoport öt országba látogatott el és kilenc kórházi csoportról szóló esettanulmányt vizsgált meg. Pl. az AMEOS nevű német non-profit csoport menedzsment struktúrája nagy kiterjedésű földrajzi területen tette lehetővé sikeres működését. Az AMEOS Németország és Ausztria 68 intézményében a közfinanszírozású egészségügyi ellátás jelentős hányadát működteti az állami egészségüggyel megegyező feltételek mellett. A csoport üzleti modellje a következő volt: azonosítja és megszerzi a gyengülő kórházakat, majd hosszú távú értékek nyújtására befektet az intézményeibe és szolgáltatásaiba. Dalton szerint Angliában az ilyen európai modellek lassú befogadása a vezetői attitűd, a rendszer akadályok és a gyenge ösztönzők következtében történik, ezért szükséges lenne ezzel a kérdéssel is foglalkozni.

A jelentés 22 ajánlást fogalmaz meg az országos és a helyi szervezetek számára folyamataik áramvonalasítására és a változások felgyorsítására. Az ajánlások többek közt a következő területeket érintik: tanúsítási rendszer, beszerzési keretrendszer, működési és stratégiai vezetői szerepek, teljesítmény és minőség javulás, alapítványi tröszt státuszához vezető út, partnerségi rendszer kialakítása, integrált működési struktúrák létrehozása, országos program a tapasztalatok átadására és a legjobb gyakorlatok megosztására, demonstrációs helyszínek kialakítása és támogatása a szervezeti forma megváltoztatására. A jelentés ajánlásai kiegészítik az NHS ötéves jövőképét* és támogatást nyújtanak a szükséges változások véghezvitelében. (SZL)

Forrás:
Dalton review: options for providers of NHS care. Department of Health, https://www.gov.uk/government/publications/dalton-review-options-for-providers-of-nhs-care
Matthew Limb: NHS should adopt new ways of working, such as joint ventures and collaboratives with private providers, Dalton report says. BMJ, http://www.bmj.com/content/349/bmj.g7565 (letöltés: 2014.12.22.)


*Az angliai egészségügyi szolgálat ötéves jövőképe
https://era.aeek.hu/teljes-HealthOnline-cikk.php?id=3203

Megjelenés dátuma: 2015-01-06 16:35:36