HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: Egészségpolitika

A lett EU-elnökség egészségügyi prioritásai

2015 első félévében Lettország tölti be az EU soros elnöki tisztségét, mely főbb egészségügyi prioritásokként az egészséges életmód gyermekkorban való ösztönzését, a betegközpontú ellátás kialakítását, az egészségügyi és közösségi/szociális szolgáltatások integrációját, a szűrőprogramok ösztönzését, az e-egészségügyi alkalmazások fejlesztését, a betegadatok biztonságának fejlesztését, a munkaegészségügy és a munkabiztonság javítását, az orvostechnikai eszközök átlátható és fenntartható szabályozását, valamint a tuberkulózis leküzdését jelölte meg.

2015. január 1-től június 30-ig Lettország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. A lett elnökség átfogó célkitűzésként a versenyképes, digitális és elkötelezett Európa megteremtését jelölte meg. Az új elnökség szerint az ipar és szolgáltatások versenyképességének növelése elengedhetetlen az új munkahelyek létrehozásához, ezáltal a szociális kohézió kialakításához és a gazdasági növekedéshez. A lett tapasztalatokra alapozva az elnökség úgy véli, ez leginkább hatékony strukturális reformok, valamint növekedést ösztönző befektetések révén valósítható meg. A versenyképesség terén fő feladatokként az állami és magán befektetések felszabadítását célzó Befektetési Terv továbbvitelét, az Egységes Piac megerősítését, az Energia Unió létrehozásáról szóló tárgyalások elindítását jelölték meg.

A rohamosan fejlődő információs technológiák egyrészt példátlan lehetőségeket biztosítanak az Európai Unió fenntartható növekedésére, másrészt olyan kihívásokat is teremtenek, melyek leküzdése elengedhetetlen e lehetőségek kiaknázásához. A digitális Európa célkitűzés megvalósításához a lett elnökség fontos feladatának tekinti az adatvédelem továbbfejlesztését, a telekommunikációs piaci csomag kidolgozását (egyensúlyteremtés a magas minőségű szolgáltatások és a fogyasztók számára ésszerű költség között), valamint az Egységes Digitális Piac kialakításáról szóló tárgyalások megkezdését (ez utóbbi magában foglalja az online határok megszüntetését, a bizalomépítést, a korlátozások fölszámolását, a hozzáférés és kapcsolat biztosítását, a digitális gazdaság kialakítását).

Az elkötelezett Európai Uniónak a lett soros elnökség szerint teljes és aktív szerepet kell vállalnia a globális színtéren. Az EU szomszédos országában, Ukrajnában zajló konfliktus az eddigi legnagyobb kihívást jelenti e téren. A lett elnökség feladatként jelölte meg az Európai Szomszédságpolitika felülvizsgálatát a keleti és déli szomszédokkal, a transzatlanti partnerség megerősítését, az EU-Közép-Ázsia Stratégia továbbvitelét (biztonság, határmenedzsment, energiakészlet kérdéskörei), a 2015 utáni időszak fejlesztési céljainak áttekintését (fenntartható fejlődés, nemek közötti egyenjogúság), az uniós polgárok biztonságának biztosítását (terrorizmus elleni küzdelem, új belső biztonsági stratégia kidolgozása, a migráció nyomon követése, Ebola leküzdése), valamint az Unió bővítése melletti elkötelezettséget.

A foglalkoztatás, szociálpolitika, egészségügy és fogyasztóvédelem terén a lett elnökség hangsúlyt kíván fektetni az inkluzív és fenntartható munkaerő-piaci részvételre, a munkaminőségre és a hosszú távú munkanélküliség kezelésére, a rokkantsággal élők helyzetének javítására, valamint az egészséges életmódra. Mindez hozzájárulhat az EU versenyképességének fejlesztéséhez, mivel a tudásalapú társadalomban a versenyképesség nagymértékben a humán erőforrás minőségétől függ.

Az Európa 2020 Stratégia középtávú felülvizsgálata során különös figyelmet kívánnak fordítani az országspecifikus ajánlásokban megfogalmazott strukturális reformok végrehajtására, valamint a foglalkoztatási és szociális célkitűzések elérésére.

Az egészségügy területén a lett elnökség az egyénre kíván fókuszálni, a gyermekkori egészséges életmód fontosságának megvilágításával, az egyén feljogosításával saját egészségi állapotáért történő felelősségvállalásra, valamint a kezelési fázisban a betegközpontú ellátás ösztönzésével. Az elnökség tervezi az egészséges életmóddal kapcsolatos tárgyalások folytatását egy 2015 februárjában, Rigában tartandó magas szintű konferencia, illetve egyéb informális események keretében. A konferenciákon elsősorban az egészséges táplálkozás, fizikai aktivitás és sportolás gyermekkori elhízás csökkentésében betöltött szerepére, az iskolai étkeztetés egészségesebbé tételére, az egészségfejlesztést lehetővé tevő környezet kialakítására, valamint azokra a modern technológiákra kívánnak fókuszálni, amelyek lehetővé teszik a gyermekek és serdülőkorúak egészségre nevelésének innovatív megközelítését. Az elnökség folytatni kívánja az Országos Alkoholpolitikával és Akcióval kapcsolatos Bizottság munkáját, és az alkoholpolitika területén egy dokumentumba kívánják foglalni a jövőben szükséges uniós lépéseket. Lettország célja, hogy informális értekezleteken keresztül felhívja az EU egészségügyi minisztereinek figyelmét az alkoholfogyasztás és a táplálkozás témaköreire.

A tiszti főorvosok, tiszti főápolók és tiszti fő fogorvosok közös találkozóján a lett elnökség fel kívánja hívni a figyelmet a betegközpontú ellátásra, a munkaegészségügyre, az egészségügyi és közösségi szolgáltatások integrációjára, valamint a szűrőprogramok fejlesztésére. A betegközpontú ellátásnak központi szerepet szánnak a 2015 májusában, Rigában megrendezésre kerülő e-Egészségügyi Héten is. Az e-egészségügy terén a lett elnökség kiemelten fontosnak tartja a betegek feljogosítását, az egészségügyi ellátás minőségének fejlesztésére irányuló technológiák alkalmazását, az e-egészségügy és mobil egészségügy területén történő innovációkat, az egészségügyi adatok határon átívelő cseréjét és a betegek adatainak védelmét.

A lett elnökség prioritásként kezeli a tuberkulózis terjedésének kockázatát, különös tekintettel a több gyógyszerrel szemben ellenálló tuberkulózisra. Az elnökség 2015 márciusában, Rigában tervezi az első Keleti Partnerség miniszteri konferencia megtartását a tuberkulózis témájában, melyet fontos népegészségügyi kihívásnak tart Európában és a szomszédos országokban. A konferencián elsősorban az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságára és a globális kihívásokra való válaszadási képességére, valamint a több szektoron átívelő megközelítésre fognak koncentrálni.

A lett elnökség kiemeli a munkaegészség és munkabiztonság fontosságát, a munkahelyi balesetek számának csökkentését, hangsúlyt fektetve az új, Munkahelyi Egészség és Biztonság Stratégiai Keret (2014-2020) végrehajtására. Az elnökség ezzel kapcsolatosan tanácsi következtetéseket fog kiadni, és erre vonatkozó konferenciát is szervezni fog 2015 áprilisában és májusában.

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök vonatkozásában a lett elnökség megegyezést kíván elérni az Európai Parlamenttel az orvostechnikai eszközökre és in vitro orvostechnikai eszközökre vonatkozó javaslattal kapcsolatosan. Átlátható és fenntartható szabályozási keretet kívánnak kialakítani, mely támogatja az innovációt és versenyképességet az orvostechnikai eszközök iparágának területén, és lehetővé teszi az innovatív orvostechnikai eszközök gyors és költséghatékony piacra lépését.

Forrás:
The programme of the Latvian Presidency of the Council of the European Union 1 January-30 June 2015.
https://eu2015.lv/images/PRES_prog_2015_EN-final.pdf

Megjelenés dátuma: 2015-01-23 10:15:37