HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Forrásallokáció

A minőséget és innovációt támogató finanszírozás az angol egészségügyben

A 2009-ben bevezetett CQUIN fizetési keretrendszer az NHS ellátók bevételének egy részét minőségjavító célok teljesítéséhez köti.

Az angliai egészségügyi szolgálat fizetési rendszerét (National Tariff Payment System, NTPS) két szervezet menedzseli: a szolgáltatás-vásárlást felügyelő hatóság, az NHS England és az NHS által finanszírozott egészségügyi szektor szabályozója, a Monitor (Department of Health, 2013). Az NTPS évente határozza meg az egészségügyi szolgáltatások országos szintű díjszabását. Az így meghatározott árak és szabályok segítik a klinikai szolgáltatás-vásárló csoportokat (CCG-ket) és az egészségügyi ellátókat abban, hogy azonosítani tudják a betegek számára legjobb értékkel rendelkező szolgáltatásokat.

Az NHS fizetési rendszerére vonatkozó feladatok korábban az Egészségügyi Minisztérium hatáskörébe tartoztak, majd a 2012-es egészségügyi és szociális ellátásról szóló törvény elfogadása után az NHS England és a Monitor hatóságokra hárultak (Department of Health, 2014). A fizetési rendszer célja, hogy támogassa a szolgáltatás-vásárlókat és az ellátókat a betegellátás javításában, amely három módon történhet:
- Nagyobb fokú szabadság nyújtása az új szolgáltatási modellek ösztönzésére
- Nagyobb fokú pénzügyi biztonság nyújtása a szolgáltatás-vásárlók és az ellátók jobb tervezésének támogatására
- Ösztönzők fenntartása az ellátás hatékonyságának növelésére

CQUIN

A 2014/15-ös pénzügyi évre szóló NTPS felvázolja a minőség és az egészségügyi eredmények javítását szolgáló főbb feladatokat egy fix NHS költségvetésen belül (NHS England, 2014). A minőséget és innovációt támogató fizetési keretrendszer (Commissioning for Quality and Innovation, CQUIN) ösztönzést nyújt az ellátóknak az egészségügyi szolgáltatások javítására és új ellátási minták megteremtésére.

A CQUIN a fizetési rendszer kiegészítésére szolgál és a standard NHS szerződésben lefektetett alapkövetelményeket meghaladó minőségjavítás ösztönzésére használható. A szolgáltatás-vásárlóknak kevés, de nagyhatású célokra kell irányítaniuk erőfeszítéseiket, ezek között lehetnek országos és helyi célok.

A 2014/15-ös CQUIN térítést a standard NHS szerződésen keresztül vásárolt egészségügyi szolgáltatások értékének 2,5%-ára határozták meg, a magas költségű gyógyszerek, műszerek és eljárások kizárásával. Minimum értékként ennek ötödét (0,5%-át) az országos CQUIN célokhoz kell kapcsolni, de ez az arány lehet magasabb is. A 2014/15-ös pénzügyi évre négy országos CQUIN célt és azon belüli indikátorokat határoztak meg:
- A visszajelzést szolgáló "Barátok és család teszt" amelyben megkérdezik, hogy a beteg ajánlaná-e a kórházat vagy a szolgáltatást barátainak és családjának (3 indikátor)
- Javulás az "NHS biztonság hőmérő" szerint, amely az ellátás során szerzett sérülések, ártalmak mérését és elkerülését célozza, pl. felfekvés (decubitus) (1 indikátor)
- A dementia és delírium ellátás javítása (3 indikátor)
- A súlyos mentális betegek ellátásának javítása a korai halálozás csökkentésére (a diagnózis javítása a mentális egészségügyben) (2 indikátor)

Példaképpen megemlíthető a "dementia és delírium ellátás javítása" és az alkalmazott három indikátor. Az első indikátor az erre a CQUIN célra fordított finanszírozás 60%-át öleli fel és a 75 éven felüli, sürgősséggel felvett, potenciálisan demens betegek legalább 90%-a állapotának megfelelő értékelését és szükség szerint szakellátóhoz utalását tartalmazza. A második indikátor a pénzalapok 10%-át foglalja magában és biztosítja, hogy az ellátók megfelelő klinikai vezetéssel rendelkeznek a dementia terén és a személyzet megfelelő képzésben részesül. A 30%-os részesedésű harmadik indikátor biztosítja, hogy a dementiában szenvedő betegek gondozói megfelelő támogatásban részesülnek.

Minden ellátónak megvan a lehetősége, hogy szerződésük értékétől függetlenül CQUIN fizetésben részesüljön, bár a nagyon alacsony értékű szerződések esetén ezt nem mindig tanácsolják. Az országos CQUIN indikátorral nem rendelkező szolgáltatásokat helyi árak alapján térítik a kötelező országos tarifák helyett.

Az országos célok mellett helyi CQUIN célok is meghatározhatók, melyek a helyi szolgáltatás-vásárlók és ellátók megállapodásával jönnek létre a standard NHS szerződés értékének 2%-ára. A helyi CQUIN célok száma és tartalma teljes mértékben a helyi megállapodás tárgyát képezi és évente maximum 10 engedhető meg. Ehhez olyan tervezetet ajánlanak, ahol kis számú indikátor kapcsolódik nagyhatású változásokhoz, szemben a több tényezőre is kiterjedő nagy számú indikátorral. A helyi CQUIN célok közül példaképpen megemlíthető a haldokló betegek ellátási útvonala (Liverpool Care Pathway for the Dying Patient), amelyet a hospice ellátásban sikeresen alkalmazott modellből fejlesztettek ki. A betegút lényege, hogy egységesen jó ellátást biztosítanak minden haldokló beteg számára, attól függetlenül, hogy a beteg órákon vagy napokon belül hal meg, és hogy ez kórházban, ápolóotthonban vagy saját otthonában történik.

CQUIN módozatok

Abban az esetben, amikor a szolgáltatás-vásárlók és az ellátók radikális változást szeretnének bevezetni a szolgáltatásokba innovatív szerződési vagy fizetési modellek révén, az országos CQUIN célok vagy szabályok nem mindig alkalmazhatók a helyi körülményekre (pl. egy új szolgáltatási modell megvalósítása). Ilyenkor az innovatív eredmény alapú fizetés, vagy a több évre szóló CQUIN módozat lehet megfelelőbb, mint a különálló CQUIN fizetések használata (NHS England, 2015). Az NHS standard szerződés lehetővé teszi az ilyen módozatokat az alábbi három elv betartásával:
- A módozat a betegek legjobb érdekeit szolgálja, támogatja az új és innovatív ellátási modelleket, hatásosabb ösztönzőt teremt az ellátónak a kívánt betegellátás teljesítésére
- A módozat előmozdítja az átláthatóságot az elszámoltathatóság javítására és a legjobb gyakorlat megosztásának ösztönzésére
- A szolgáltatás-vásárlók és az ellátók konstruktív kapcsolatba kell, hogy lépjenek egymással a módozatok megállapodásában, rövid és hosszú távú célkitűzésekben kell megegyezniük a szolgáltatások javítás terén.

A CQUIN módozatok kérdésében a megállapodás egy vagy több szolgáltatás- vásárló és egy vagy több ellátó között jöhet létre. A megállapodás szólhat egy évnél hosszabb időre is, bár az időtartam nem lehet hosszabb az érintett szerződés időtartamánál. A CQUIN módozatok közzétételére egységes sablont használnak, a következő fejezetekkel:
- Áttekintés
- Országos árképzés helyi módozathoz kapcsolódása
- Érintett országos célok
- Érintett országos szabályok
- Szolgáltatás-vásárló(k)
- Ellátó(k)
- Becsült érték
- Javasolt időtartam
- Hatás
- A megállapodás idejének kezdete
- A megállapodás idejének vége
- Kapcsolattartás

A CQUIN célokhoz tartozó indikátorok részleges teljesítését is térítik, de csak az 50%-os küszöbérték felett, melyre a CQUIN fizetés 25%-a jár a teljesítés 69,9%-áig. A 70-79,9% értékig terjedő teljesítés 50%-os fizetést von maga után, 80-89,9%-ig 75%-os fizetés jár, 90%-os teljesítés felett pedig teljes 100%-os összeget fizetnek. (SZL)

Forrás:
NHS England: Commissioning for Quality and Innovation (CQUIN): 2014/15 Guidance, 2014
http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/02/sc-cquin-guid.pdf
NHS England: CQUIN variations, 2015
http://www.england.nhs.uk/nhs-standard-contract/cv/
Department of Health: National tariff payment system 2014/15 (2013)
http://www.gov.uk/government/publications/national-tariff-payment-system-2014-to-2015
Department of Health: The NHS payment system: documents and guidance, 2014
http://www.gov.uk/government/collections/the-nhs-payment-system-regulating-prices-for-nhs-funded-healthcare (letöltés: 2015.02.16.)

Megjelenés dátuma: 2015-02-24 09:22:21