HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Alapellátás, járóbeteg-szakellátás

Az angol alapellátás fejlesztésében támogatott új modellek

Az NHS öt évre szóló jövőképe alapján többek között a többszakmás közösségi szolgáltatók, az alapellátási és aktív integrált ellátó rendszerek fejlesztése indult meg. Az idős emberek gondozóotthonaiban az egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése is a támogatott programok között van.

Az angliai egészségügyi szolgáltatások vásárlásáért és felügyeletéért felelős NHS England 2014 őszén tette közzé öt évre szóló jövőképét (The NHS Five Year Forward View - FYFV). (https://era.aeek.hu/teljes-HealthOnline-cikk.php?id=3203) A dokumentum az egészségügyi szolgálatban az elkövetkezendő öt évben végrehajtandó változásokat vázolja. A jövőkép olyan témakörökre tér ki, mint a megelőzés, a helyi lakosság igényeihez szabott új és rugalmas szolgáltatási modellek, a szolgáltatások közötti integráció, következetes vezetés az egészségügyi és szociális ellátó rendszer egészében. A FYFV az új ellátási modellek között pl. a többszakmás közösségi szolgáltató - Multispecialty Community Providers (MCPs) modelljét határozza meg, ahol a GP praxisok nagyobb szervezetekbe egyesülnek szélesebb körű szolgáltatások (köztük az eddig csak kórházakban nyújtott szolgáltatásokkal) nyújtására, alapellátási és aktív ellátó rendszerként - Primary and Acute Care Systems (PACS) definiálja azokat a modelleket, amelyek háziorvosi, kórházi, mentális egészségügyi, közösségi és szociális ellátást egyaránt nyújtanak. Az idős emberek gondozóotthonaiban az egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésével az életminőség javulását és az elkerülhető kórházi felvételek csökkenését kívánja elérni.
Új lehetőségeket vázol a helyi, kis kórházak megtartására is. A lehetőségek közül összefügg az alapellátással az PACS modellben definiált, kórházi, alapellátási és közösségi szolgáltatásokat egy szolgáltatóba integráló PACS modell. Érdemes még megemlíteni a helyi aktív kórházak fenntartásának, működtetésének funkcióit teljes egészében vagy részlegesen (back office) megosztó modelleket, valamint a kis helyi kórházak szatellit szolgáltatóként történő működését nagyobb szolgáltatók (pl. szemészeti kórház) irányítása alatt.

2014 decemberében jelent meg a THE FORWARD VIEW INTO ACTION: PLANNING FOR 2015/16 című dokumentum, amely a FYFV-ban meghatározott célok megvalósításához a 2015/16 időszak konkrét feladatait tartalmazza. Ebben az időszakban 200 millió GBP beruházási alap áll rendelkezésre az új ellátási modellek kialakításához. Ebből az összegből az év során viszonylag kisszámú program közös tervezését támogatják. Olyan szolgáltatókat választanak ki a támogatásra, amelyek már fejlődést tudnak felmutatni, és képesnek látszanak arra, hogy a FYFV-ban leírt modelleket (MCP, PACS, fenntartható kis kórházak, gondozóotthonok kibővített egészségügyi szolgáltatásai) megvalósítsák. Mindezt ráadásul rövid idő, egy év alatt kell megtenniük olyan formában, hogy a folyamat a jövőben mások által is megismételhető, követhető legyen. Strukturált együttműködéseket akarnak kialakítani, és nem felülről lefelé irányuló megközelítésekkel akarják támogatni a folyamatokat, ami azt jelenti, hogy a támogatást a kiválasztott programokkal együtt fejlesztik. Biztosítják az egymás tapasztalataiból való tanulás lehetőségét, a változások elindítását gátló körülmények lebontásának támogatását. Gyakorlati segítséget fejlesztenek ki a betegközpontú ellátás tervezésében, a közösségek fokozottabb bevonásának növelésének támogatásában, a szükséges szakembergárda újratervezésében, a digitális technológiák alkalmazásában, az infrastruktúra optimális kihasználásában, közös információs rendszerek kialakításában, a szervezeti formák kialakításában, a szerződéses formákban, a beszerzések módjaiban és a fejkvóta finanszírozással kapcsolatos témákban.

Minden modellhez account managert nevesítenek, aki koordinálja az országos támogatást.

Az új modellek támogató programjai egymással kapcsolatban lesznek, közös és egyedi elemeket egyaránt tartalmazni fognak. A támogatás koordinációját a New Models of Care Board látja el, amelynek az NHS England és a Monitor a két társelnöke.

2015 során angol és nemzetközi fejlesztőket hívnak meg, akik az új ellátási modellekhez kapcsolódóan olyan kísérleti platformokon (testbed) dolgoznak majd, amelyek innovációik révén képesek lesznek az NHS eredményeinek javítására. Közéjük tartozhat az online alapellátás, a digitális mentális egészségügyi támogatás, a digitális lakossági egészségmenedzsment, és különböző távoli, támogató technológiák.

Az új ellátási modellek élcsapata
2015 januárjában az NHS pályázatot tett közzé (Forward View into Action: Registering interest to join the new models of care programme) az új ellátási modellek (MCP, PACS, fenntartható kis kórházak, gondozóotthonok kibővített egészségügyi szolgáltatásai) élcsapatában való részvételre. Azok a modellek pályázhattak, amelyek a következő jellemzőkkel rendelkeznek:
- Ambiciózus elképzeléssel rendelkeztek arról, milyen változásokra van szükségük a modell megvalósításához, mindehhez pontosan ismerik a helyi lakosság szükségleteit és preferenciáit
- A 2014-ben már megtett lépések, fejlődés demonstrálása
- A 2015-ös gyors változtatások hiteles tervezete
- Helyi megállapodás arról, hogy az átalakuláshoz szükséges beruházásoknak megvan a fedezete
- Hatékony menedzsment és klinikai vezetés, megfelelő kapacitás és képességek
- Erős partneri kör (az ellátásban), pl. az önkéntes és közösségi szektor szervezetei
- Pozitív helyi kapcsolatok
- Együttműködési készség modellekkel és az országos szervezetekkel olyan támogatási program közös kialakítására, amelyek az akadályozó tényezők meghatározására és lebontására, megismételhető közös megoldások feltárására és a folyamatok értékelésére irányulnak.
- Elkötelezettség olyan helyi és országos mérőszámok közös tervezésére, amelyek képesek a fejlődést demonstrálni (egészséggel, ellátással kapcsolatos minőségi mutatószámok, az átalakítás költségei és haszna)
A kiírás az egyes modellek (nem kőbe vésett, de lehetőség szerint megvalósítandó) tulajdonságait is meghatározza.
Az elnyerhető pénzügyi támogatás működési költségekre, beruházásra, munkaerő felvételére egyaránt használható. Az átalakításokhoz a helyszínül szolgáló területek is hozzájárulnak.
A pályázatra 269 jelentkezés érkezett. Március elején egy többnapos workshop keretében, amelyre a pályázók közül 63-at hívtak meg, a pályázók egymásra is szavazhattak, majd a kiválasztást egy bírálóbizottság tovább finomította, és 29 pályaművet, élcsapat tagot választottak ki. Közülük 14 MCP modell, 9 PACS modell és 6 kibővített egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó gondozóotthon.

Forrás:
NHS England: Five Year Forward View, 2014 http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/10/5yfv-web.pdf
NHS: THE FORWARD VIEW INTO ACTION: PLANNING FOR 2015/16, December 2014. http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/12/forward-view-plning.pdf
THE FORWARD VIEW INTO ACTION: Registering interest to join the new models of care programme. January 2015. http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2015/01/moc-care-eoi-guid.pdf

Megjelenés dátuma: 2015-05-07 14:35:55