HealthOnline cikkek

Ország: Litvánia

Témakör: Egészségügyi reformok

Litván Egészségügyi Program 2014-2025

A Litván Egészségügyi Program 2014-2025 fő célkitűzései az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése, egészséges munka- és életkörülmények kialakítása, egészséges életmód ösztönzése, hatékony és megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása.

2014 júniusában a litván Parlament elfogadta a legfőbb országos egészségpolitikai dokumentumot, a 2014-2025-re vonatkozó Litván Egészségügyi Programot, melyet a WHO Európai Régiójának "Egészség 2020" politikai dokumentumával, valamint az EU-tagállamok legjobb gyakorlatával összhangban fogadtak el. A program az alapvető szociális értékeket (szolidaritás, méltányosság, szociális kohézió, nyilvánosság), valamint az egészségügyi rendszer prioritásait tükrözi vissza (fenntarthatóság, fogékony kormányzás, az erőforrások felelős felhasználása, átláthatóság és elszámoltathatóság, az ellátás minősége és folytonossága, ill. a méltányosság fenntartása az egészségügyi ellátás minden szintjén).

A Litván Egészségügyi Program fő célkitűzése a lakosság egészségi állapotának fejlesztése, élettartamának meghosszabbítása, valamint az egészségi állapot terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése 2025-re. A legfőbb választott indikátor a várható élettartam, amelyet 2025-re 77,5 évre szeretnének növelni. A program négy további célkitűzést is tartalmaz:
1. Biztonságosabb társadalmi környezet kialakítása és az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése. Ezeket a célkitűzéseket a szegénység és munkanélküliség visszaszorítása, valamint a lakosság társadalmi és gazdasági különbségeinek országos és regionális szinteken történő csökkentése révén tervezik elérni.
2. Egészséges foglalkoztatási feltételek és életkörülmények kialakítása, melyet a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtése, a fogyasztók biztonságának fejlesztése, valamint a kedvező szabadidős feltételek megteremtése révén szeretnének megvalósítani. Ezen felül célozzák a közúti balesetek és sérülések csökkentését, a levegő-, víz-, talaj- és zajszennyezettség mérséklését.
3. Egészséges életmód kialakítása, melyet az alkoholfogyasztás és dohányzás visszaszorítása, a pszichotróp szerek használatának és elérhetőségének korlátozása, valamint az egészséges táplálkozás és fizikai aktivitás ösztönzése révén szeretnének elérni.
4. Jó minőségű és hatékony egészségügyi ellátás biztosítása a lakosság számára. Az egészségügyi rendszer fenntarthatóságának és minőségének biztosítását szeretnék elérni a bizonyíték alapú egészségügyi technológiák fejlesztésén keresztül. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését is célozzák, beleértve a litván elektronikus egészségügyi rendszert, valamint az egészségügyi rendszer minőségének, biztonságának és elérhetőségének fejlesztését. A fejlesztés fő prioritásterületei az anya- és gyermekegészségügy, a nem fertőző betegségek megelőzése és kontrollja, valamint az egészségügyi szolgáltatások fenntartása válság és vészhelyzet esetében.

Forrás: Miščikiene, L: Lithuanian Health Programme 2014-2025. The Health Systems and Policy Monitor, 2015. 04. 23. http://www.hspm.org/countries/lithuania14112013/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2015-05-21 15:54:07