HealthOnline cikkek

Ország: Norvégia

Témakör: Egészségügyi reformok

Norvégia: újjászervezik a központi egészségügyi igazgatást

Norvégiában 2016 januárjától átszervezik a központi egészségügyi igazgatás struktúráját. Az intézményi összevonásoktól a duplikációk megszüntetését, az erőforrások hatékonyabb felhasználását, valamint nagyobb rugalmasságot várnak.

A norvég kormány 2015. május 12-én jelentette be, hogy újjászervezi a központi egészségügyi igazgatást, melynek során a háttérintézmények számát 15-ről 11-re csökkenti. A központi egészségügyi igazgatás átszervezésére vonatkozó tervek az állami bürokrácia csökkentésére irányuló stratégia részét képezik.

A norvég kormány célja a központi egészségügyi igazgatás egyszerűsítése, áramvonalassá tétele, a duplikációk megszüntetése. A nagyobb intézmények létrehozásától, az azonos vagy hasonló területen dolgozó kutatócsoportok "összegyűjtésétől" a szaktudás hatékonyabb alkalmazását, valamint nagyobb fokú rugalmasságot várnak. Átfogó célkitűzés az erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználása, valamint a lakosság számára jobb egészségügyi ellátás biztosítása.

Az új rendszerben a Népegészségügyi Intézet (Folkehelseinstituttet, FHI) keretében fogják összpontosítani a "tudásteremtés/tudásbázis" funkciókat, az Egészségügyi Igazgatóság (Helsedirektoratet) égisze alatt pedig az állami egészségügyi ellátás menedzsmentjével és felügyeletével kapcsolatos funkciókat. Az Egészségügyi Igazgatóság az országos készültség terén is nagyobb felelősséget kap. A Népegészségügyi Intézet feladatkörét kiterjesztik az egészségügyi ellátás egészére vonatkozó tudásteremtésre.

Az Egészségügyi Igazgatóságba betagozódik az Egészségügyi Dolgozók Norvég Regisztrációs Hatósága (SAK). A Norvég Sugárvédelmi Hatóság az Egészségügyi Igazgatóság alá tartozó ügynökségként működik tovább. A korábban a Norvég Egészségügyi Szolgáltatások Tudásközpontjához (NOKC) tartozó menedzsmentfeladatokat szintén az Egészségügyi igazgatóság veszi át. A Népegészségügyi Intézetbe beolvad az Országos Gyógyszerkutatási Intézet (SIRUS), a Norvég Egészségügyi Szolgáltatások Tudásközpontja, valamint az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság Titkársága.

Az utóbbi időben több bizottság is létrejött a páciensek panaszainak kivizsgálására. A kormány jelenleg tárgyal e bizottságok egy szervezetben történő egyesítéséről és az Országos Egészségügyi Jogorvoslati Tanács létrehozásáról. A jogorvoslati tanács többek között a Betegkár Kompenzációs Tanács, a Külföldi Gyógykezelések Jogorvoslati Fórum, ill. a Norvég Fellebbviteli Törvényszék titkárságaiból tevődne össze. A jelenleg az Egészségügyi Igazgatóság és a Norvég Egészségügyi Gazdasági Adminisztráció (HELFO) által kezelt betegpanaszok szintén az újonnan létrehozandó jogorvoslati tanácshoz kerülnének. A norvég egészségpolitikai döntéshozók a változtatásoktól a jogorvoslati folyamatok megkönnyítését, a források hatékonyabb felhasználását, valamint a páciensek magasabb szintű jogi védelmét remélik.

Az Egészségügyi Tanács (Helsetilsynet), a Norvég Gyógyszerügynökség (Statens legemiddelverk), a Norvég Betegkár Kompenzációs Rendszer (Norsk pasientskadeerstatning), valamint a Biotechnológiai Tanács Titkársága (Sekretariatet for Bioteknologiradet) továbbra is változatlan formában fog működni. Ugyanez vonatkozik a betegombudsmanokra, akik az Egészségügyi Igazgatóságnak alárendelten működnek.
Emellett egy új e-Egészségügyi Igazgatóságot is létrehoznak az Egészségügyi Igazgatóság e-egészségügyi főosztályának alapjain. Központja továbbra is Osloban lesz. Az e-Egészségügyi Igazgatóság lesz felelős az országos e-egészségügyi projektek menedzsmentjéért, fejlesztéséért és végrehajtásáért, továbbá az e-egészségügyi területre vonatkozó törvények és szabályozások, valamint standardok kialakításáért és végrehajtásáért.

Az új intézményi felépítés 2016 januárjától lesz hatályos.

Forrás:

Sperre Saunes, I: The Ministry of Health announces plans to reorganoise central health administration. The Health Systems and Policy Monitor, 2015. 05. 28. http://www.hspm.org/countries/norway08012014/countrypage.aspx

Regjeringen.no: Faerre etater i helseforvaltningen. 2015.05.12. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/farre-etater-i-helseforvaltningen/id2411071/

Megjelenés dátuma: 2015-07-03 09:54:04