HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: EU egészségügy

A luxemburgi EU-elnökség egészségügyi prioritásai

2015 második félévében Luxemburg látja el az EU Tanácsának soros elnöki teendőit. Az egészségügyi prioritások között az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályozás, a személyre szabott orvoslás előmozdítása, a demencia leküzdése, az Ebola elleni küzdelem, valamint a nukleáris és radiológiai biztonság fejlesztése szerepel.

2015. július 1. és 2015. december 31. között Luxemburg tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. A Nagyhercegség 12. alkalommal látja el a soros elnökség feladatait. Programját "A Polgárok Uniója" (A Union for the citizens) címmel hirdette meg.

Az új elnökség féléves programját az Európai Tanács által 2014. június 26-27-én elfogadott "Stratégiai Ütemterv az Unióért a Változás Időszakában" (Strategic Agenda for the Union in Times of Change) kontextusába helyezve dolgozta ki, mely dokumentum körvonalazza az EU főbb prioritásait az elkövetkezendő öt évre vonatkozóan. Emellett a program megalkotásánál Luxemburg figyelembe vette a Bizottság elnökének politikai iránymutatásait, a Bizottság éves munkaprogramját, valamint a trió, azaz a három egymást követő soros elnök (Olaszország, Lettország és Luxemburg) által kidolgozott másfél éves programot.

A luxemburgi elnökség az alábbi hét prioritásterületet határozta meg a jelen félévre vonatkozóan:
1. Befektetések ösztönzése a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás előmozdítása céljából: a tőkepiacok szerepének növelése a gazdaság finanszírozásában, banki strukturális reform, valós európai iparpolitika kialakítása, űrstratégia kidolgozása, kutatásra és innovációra épülő fenntartható fejlődés előmozdítása)
2. Az Európai Unió szociális dimenziójának elmélyítése: a társadalmi kormányzás fejlesztése az EU-n és az euróövezeten belül, a nők foglalkoztatásának előmozdítása, a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételének előmozdítása a politikai és gazdasági döntéshozásban, a tanulók nyelvi sokszínűségének nagyobb mértékű figyelembevétele, iskoláztatás fejlesztése, a kora gyermekkori gondozás minőségének fejlesztése, a fiatalok politikai részvételének növelése, a kultúra szerepének fejlesztése az EU külső kapcsolataiban
3. A migráció menedzsmentje, a szabadság, igazságosság és biztonság összekapcsolása: az EU Bíróságának reformja (pl. a bírák számának növelése), az EU adatvédelmi reformjának folytatása, a terrorizmus ellen koherens megközelítés kialakítása, közös európai válaszok kidolgozása az uniós polgárok biztonságát fenyegető veszélyek, így pl. a külföldi harcosok, környezeti bűncselekmények, kiber-bűnözés és gazdasági bűnözés ellen, Európai Ügyészségi Hivatal felállítása
4. Az egységes piac újjáélesztése a digitális dimenzió erősítésével: a szerzői jog modernizációja és digitális korszakra történő adaptálása, a kis- és középvállalkozások ösztönzése az EU politikákban, belső villamosenergia-piac kialakítása, a gázellátásra vonatkozó szabályozás kidolgozása, európai szállítási politikára vonatkozó széleskörű vita kezdeményezése
5. Az európai versenyképesség globális és transzparens keretbe helyezése: adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelem a globális színtéren, tisztességes verseny előmozdítása, az adójogi szabályozások transzparenciájával kapcsolatos tárgyalások sikeres lezárása, a közös konszolidált társaságiadó-alapra vonatkozó direktíva előmozdítása
6. A fenntartható fejlődés előmozdítása: a zöld gazdaságra történő áttérés felgyorsítása az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése révén, az energiahatékonyság növelése, a biodiverzitás és a természetes erőforrások megőrzése, a hulladék minimalizálása, a költséghatékony újrahasznosítás előmozdítása, a levegőminőségre és a szén-dioxid kibocsátásra vonatkozó szabályozások előmozdítása
7. Az Európai Unió globális színtéren való szerepvállalásának megerősítése: új uniós külpolitikai stratégia kidolgozása a nemzetközi színtéren 2003 óta bekövetkezett változások figyelembevételével, a fejlesztési együttműködések és a humanitárius segítségnyújtás terén vállalt feladatok bővítése, megerősítése

Egészségügyi prioritások
A luxemburgi elnökség az egészségügy területén elsősorban a páciensekre és az innovációra kívánja helyezni a hangsúlyt. Minden erőfeszítést meg kíván tenni egy olyan erős szabályozási keret kialakítása érdekében, amely megkönnyíti a biztonságos és jó minőségű orvostechnikai eszközökhöz való hozzáférést, valamint előmozdítja az innovációt és az európai piac versenyképességét. Reflexiós folyamatot fog kezdeményezni a személyre szabott orvosláshoz való hozzáférés fejlesztéséről, valamint a demencia leküzdésére irányuló, innovatív megközelítés kidolgozásáról. Az Ebola járvány elleni küzdelem szintén szerepel a prioritások között. Figyelmet kíván fordítani az európai polgárok védelmének fejlesztésére nukleáris vagy radiológiai vészhelyzet esetében.

Forrás:
The Presidency of the Council of the EU. Programme and priorities. 2015. 07. 01.
http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/index.html

A Union for the citizens. Priorities of the Luxembourg Presidency. 1 July-31 December 2015.
http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf

Megjelenés dátuma: 2015-07-03 16:09:24