HealthOnline cikkek

Ország: Németország

Témakör: e-egészségügy

Németország: törvényjavaslat az e-egészségügy fejlesztésére

A 2015 májusában benyújtott e-egészségügyi törvénytervezet konkrét határidőket tűz ki az e-egészségügyi infrastruktúra kialakítására és az elektronikus egészségügyi szolgáltatások alkalmazására. A gyakorlati megvalósítás előmozdítására ösztönzők és szankciók bevezetését irányozták elő.

2015 májusában a német Szövetségi Kabinet törvényjavaslatot nyújtott be az egészségügyben való digitális kommunikáció és alkalmazások fejlesztésére vonatkozóan. Az e-Egészségügyi Törvény tervezete konkrét határidőket tűz ki az e-egészségügyi infrastruktúra kialakítására és az elektronikus egészségügyi szolgáltatások alkalmazására, ösztönzők bevezetését irányozza elő a szolgáltatók számára ezek teljesítésére, ugyanakkor a nem teljesítésre vonatkozóan szankciókat szab ki.

A törvényjavaslat értelmében 2016. június 30-ig az orvosi praxisok, kórházak, valamint kötelező betegpénztárak e-egészségügyi infrastruktúrájának egész Németországra kiterjedően készen kell állnia arra, hogy a biztosítottak törzsadatainak online felülvizsgálatát és aktualizálását el tudják végezni.

A kötelező társadalombiztosítóval szerződésben álló szolgáltatók pótlólagos finanszírozásban részesülhetnek az orvosi jelentések elektronikus továbbításáért, az elektronikus zárójelentések kiállításáért, a sürgősségi rekordok gyűjtéséért és dokumentálásáért, valamint a biztosítottak törzsadatainak online felülvizsgálatáért. 2016. július 1. és 2018. június 30. között az orvosok és kórházak az elektronikus zárójelentés kiállításáért törvényileg meghatározott pótlólagos finanszírozásban részesülnek, melynek mértéke egy euró/314 Ft/ a kórházak és 50 cent/157 Ft/ a szerződéses orvosok és intézmények esetében. 2016 és 2017 folyamán a szerződéses orvosok és intézmények törvényileg meghatározott átalányösszeget (55 cent/172 Ft) kapnak az elektronikus orvosi jelentések biztonságos továbbításáért. 2018. január 1-től az orvosok pótlólagos finanszírozást kapnak a sürgősségi rekordok gyűjtéséért és dokumentálásáért. A törvénytervezet az ösztönzők mellett szankciók bevezetését is tartalmazza: 2018. július 1-től egy százalékkal csökkentik azon szerződéses orvosok finanszírozását, akik nem vesznek részt a biztosítottak törzsadatainak online felülvizsgálatában.

A gyógyszeres kezelés biztonságosabbá tétele érdekében azok a páciensek, akik legalább három vényköteles gyógyszert szednek egyidejűleg, személyre szabott gyógyszerezési tervet kapnak 2016 októberétől. Középtávon a gyógyszerezési tervet bele fogják foglalni az elektronikus betegrekordba.

A telemedicina szolgáltatásokat az egységes értékelési skálának megfelelően tervezik kidolgozni, és e szolgáltatások támogatásának lehetőségét is meg kívánják teremteni. Az értékelő bizottságnak 2016. június 30-ig meg kell vizsgálnia, hogy milyen lehetőségek vannak a röntgenfelvételek telemedicina segítségével történő konzíliumi értékelésére.

Forrás:
Blümel, M.: Draft bill for secure digital communication and applications in healthcare. The Health Policy Monitor, 2015. május 27. http://www.hspm.org/countries/germany28082014/countrypage.aspx

E-Health-Gesetz: Die wichtigsten Inhalte des Referentenentwurfs. aerzteblatt.de, 2015. január 14. http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/61448/E-Health-Gesetz-Die-wichtigsten-Inhalte-des-Referentenentwurfs

Megjelenés dátuma: 2015-07-07 09:56:23