HealthOnline cikkek

Ország: Németország

Témakör: Népegészségügy

Németország: törvény az egészségfejlesztés és a prevenció megerősítésére

A 2015 júniusában elfogadott törvény többek között tartalmazza az egészségügyi és szűrővizsgálatok fejlesztését minden korosztály esetében, a védőoltásokkal történő prevenció megerősítését, valamint az állampolgárok különböző életterein (helyi közösségek, óvodák, iskolák, munkahelyek, ápolási intézmények) történő egészségfejlesztés és prevenció fejlesztését.

A Német Szövetségi Parlament Alsóháza, a Bundestag 2015. június 18-án elfogadta az egészségfejlesztés és betegségmegelőzés megerősítéséről szóló törvényt.

Az ún. Prevenciós Törvény megerősíti a betegpénztárak, a tartományok és a helyi önkormányzatok közötti együttműködés alapjait a prevenció és az egészségfejlesztés területén, minden korcsoportra és az élet számos területére kiterjedően. A német egészségpolitikai döntéshozók szerint a prevenciónak és az egészségfejlesztésnek azokat az élettereket kell megcéloznia, ahol az emberek élnek, tanulnak, illetve dolgoznak. A törvény magában foglalja a szűrővizsgálatok fejlesztését a gyermekek, fiatalkorúak és felnőttek esetében, valamint a védőoltások terén tapasztalható hiányosságok kiküszöbölését minden korosztály esetében.

A Prevenciós törvény főbb rendelkezései
- A törvény kijelöli a prevenció és egészségfejlesztés terén együttműködő szereplőket, ennek értelmében az állami betegpénztárak mellett az állami nyugdíjbiztosítókat és balesetbiztosítókat, az ápolásbiztosítási pénztárakat, valamint a magán betegpénztárakat. Egy országos prevenciós konferencia keretében a társadalombiztosítási intézmények a szövetségi, tartományi és helyi önkormányzati szintek, a Szövetségi Munkaügyi Hivatal és a szociális partnerek részvételével közös célokat dolgoznak ki, és megállapodnak egy közös megközelítésről.
- A Prevenciós Törvény az ápolásbiztosításra vonatkozóan is rendelkezéseket tartalmaz. Az Ápolási Betegpénztárak Csúcsszervezete törvényi felhatalmazást kap arra, hogy a jövőben az állami ápolási intézményekben kezelt páciensek számára egészségfejlesztési szolgáltatásokhoz is hozzáférést biztosítson, melyhez irányelveket is ki kell dolgoznia.
- A védőoltásokkal történő prevenciót számos intézkedéssel támogatják. A jövőben a védőoltás nyújtotta védelmet a gyermekek, a fiatalkorúak, valamint a felnőttek minden rutin egészségügyi vizsgálatánál, valamint a fiatalkorúak foglalkozás-egészségügyi vizsgálatánál is ellenőrizni kell. A jövőben az üzemorvosok is adhatnak általános védőoltásokat. A gyermekek óvodába való felvételekor be kell mutatni az orvosi oltási tanácsadásról szóló igazolást. Amennyiben kanyaró lép fel egy közösségi intézményben (pl. óvodában, iskolában vagy napköziben), az illetékes hatóságok a beoltatlan gyermekeket átmenetileg kizárhatják. Az egészségügyi intézmények a foglalkoztatottak felvételét függővé tehetik az előírt oltási és immunvédelem meglététől. A betegpénztárak pedig bónuszokat adhatnak a védőoltások teljesítéséért.
- A törvény előírja a jelenlegi egészségügyi és szűrővizsgálatok továbbfejlesztését a gyermekek, fiatalkorúak és felnőttek esetében egyaránt. A jövőben nagyobb fókuszt kell helyezni az egyéni betegségterhekre, valamint az egyes betegségek rizikófaktoraira. Az orvosoknak továbbra is lehetőségük lesz arra, hogy prevenciós ajánlásokat adjanak ki, hozzájárulva ezáltal a páciensek egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez.
- A betegpénztárak és ápolásbiztosítási pénztárak a jövőben évente több mint 500 millió eurót fognak az egészségfejlesztés és a prevenció támogatására fordítani. A hangsúlyt az óvodákban, iskolákban, helyi önkormányzati közösségekben, üzemekben, illetve ápolási intézményekben történő egészségfejlesztésre kívánják helyezni, erre a célra évente mintegy 300 millió eurót szánnak.
- A társadalombiztosítási intézmények megegyeznek a tartományokkal, a Szövetségi Munkaügyi Hivatallal és a helyi önkormányzatok csúcsszervezetével az egészségfejlesztés területén történő együttműködés részleteiről, különösen a helyi önkormányzatokat, óvodákat, iskolákat, üzemeket és ápolási intézményeket illetően.
- Az egészségügyi önsegítés (self-help) pénzügyi támogatását a Prevenciós Törvény rendelkezéseinek értelmében 30 millió euróval megemelik. A betegpénztárak 2016 januárjától biztosítottanként 1,05 eurót bocsátanak az önsegítő csoportok, szervezetek és kontaktpontok rendelkezésére.

Forrás: Bundestag verabschiedet Präventionsgesetz. Bundesministerium für Gesundheit, 2015. 06. 18. http://www.bmg.bund.de/ministerium/meldungen/2015/praeventionsgesetz.html

Megjelenés dátuma: 2015-07-07 16:38:41