HealthOnline cikkek

Ország: Litvánia

Témakör: Egészségpolitika

Ágazatközi Egészségügyi Terv Litvániában

2014 márciusában a litván kormány elfogadta az ágazatközi "Egészséget Mindenkinek" című cselekvési tervet, amelynek az elsődleges célja, hogy két évvel növelje a várható élettartamot 2014 és 2022 között, javítsa az életminőséget, és csökkentse az egészségügyi egyenlőtlenségeket.

A tervet koordináló szerv az Egészségügyi Minisztérium, de a terv kidolgozása több szereplő bevonásával valósult meg, beleértve a környezeti, energiaügyi, kulturális, társadalombiztosítási és munkaügyi, oktatási és tudományos, közlekedési és kommunikációs tárcákat. Emellett a terv végrehajtásában a gazdasági, belügy- és mezőgazdasági minisztériumok is részt vesznek. A tervezett intézkedések beruházás kerete meghaladja a 1, 1 milliárd eurót, amelynek várhatóan 70%-a származik majd az Európai Strukturális és Befektetési Alapokból.
Az Egészségügyi Minisztérium számos feladat végrehajtásáért felel, beleértve az egészségügyi ellátás infrastruktúrájának korszerűsítését a beruházási projekteken keresztül; a szolgáltatásnyújtás hatékony modelljeinek kiterjesztését és az ellátáshoz való hozzáférés javítását; a lakosság egészségi állapotának javítását az egészségfejlesztéshez és prevencióhoz kapcsolódó tájékoztatás és oktatás révén; az egészséggel kapcsolatos, általános ismeretek bővítését;a terhes- és csecsemő gondozás javítását. Felelős még az alapellátás megfelelő minőségének és hozzáférhetőségének biztosításáért, valamint a népegészségügyi ellátások megszervezéséért regionális szinten.
A terv végrehajtása több szektort is érint: az Oktatási és Tudományos Minisztérium felelős a kutatások és innováció megerősítéséért az egészségügyi ellátásban, az egészségügyi dolgozók szakmai fejlesztéséért és az iskolai egészségnevelésért. A Társadalombiztosítási és Munkaügyi Minisztérium felelős az integrált ellátások biztosításáért a fogyatékkal élők és időskorúak számára,a komplex ellátási csomagok finanszírozásáért a családok és gyermekek számára, és a segélyvonalak finanszírozásáért, amelyek érzelmi és pszichológiai támogatást nyújtanak.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felelős a városok levegő- és vízminőségének javításáért, a lakosság környezetvédelmi kérdésekről történő tájékoztatásáért, valamint a környezetvédelmi kontroll és monitoring erősítéséért. A Földművelésügyi Minisztérium felelős a mezőgazdasági termelés minőségének javításáért, valamint a tejtermékek, gyümölcsök és zöldségek alacsony költséggel történő biztosításáért a gyermekgondozási intézetek és iskolák számára. További intézkedések vonatkoznak a transzparencia és az információkhoz történő nyilvános hozzáférés javítására (Belügyminisztérium), a levegőszennyezés csökkentésére és az energiahatékonyság növelésére (Energiaügyi Minisztérium), és nem utolsó sorban az e-egészségügyi megoldások kiterjesztésére (Közlekedési és Hírközlési Minisztérium).

Forrás: Liuba Murauskiene: Intersectoral Health for All Action Plan, 2015. 09.23.

http://www.hspm.org/countries/lithuania14112013/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2015-11-27 15:39:46