HealthOnline cikkek

Ország: Finnország

Témakör: Egészségügyi reformok

Finnország: kormányzati döntés az egészségügyi és szociális ellátás reformjáról

A tervezett reformok értelmében 2019-től 15 ellátási régió köré szervezik az egészségügyi és szociális ellátást, növelik a központi kormányzat irányító-ellenőrző szerepét, és a finanszírozásban is változások várhatók.

A finn kormány elhúzódó vitákat követően megegyezett az egészségügyi és szociális ellátás reformjáról. Ha a Parlament jóváhagyja a javaslatot, a reform mélyreható változásokat fog eredményezni a decentralizált önkormányzati alapú rendszerben.

A reformtervek értelmében az egészségügyi és szociális ellátás megszervezésének felelősségét a kb. 190 helyi és közös önkormányzati hatóságról az autonóm régiókra ruházzák. 2019-től kezdődően 18 demokratikusan választott tanáccsal rendelkező regionális kormányzat lesz felelős számos szolgáltatás megszervezéséért, beleértve a mentést is. Az egészségügyi és szociális ellátást a tervek szerint 15 egészségügyi és szociális ellátási régió köré szervezik. A három legkisebb régió szolgáltatásait valamely nagyobb szomszédos régióval összevontan szerveznék meg. A kormányzat szerkezeti átalakításokra vonatkozó javaslata különbözik a szakértői csoport korábbi javaslataitól, amelyek értelmében az egészségügyi és szociális ellátás 5-12 autonóm régióra történő megszervezése lenne optimális.

A tervek szerint 12 kórház, illetve hozzá kapcsolódó 24-órás intenzív szociális és jóléti szolgáltatásokat nyújtó intézmény fog 0-24 órában széles körű szolgáltatásokat nyújtani. A többi központi kórház a szolgáltatások szűkebb körére vonatkozóan fog 24 órás szolgáltatásokat nyújtani, amelyeket a 12 széles körű, 24 órás szolgáltatásokat nyújtó kórház baleseti és sürgősségi szolgáltatásokat és mentést biztosító részlegei támogatnak. Ily módon a baleseti és sürgősségi, valamint egyéb speciális ellátások elérhetőek lesznek az ország különböző részein, figyelembe véve a távolságokat és egyéb regionális jellemzőket. Finnország öt egyetemi kórháza (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu és Kupio) a jelenlegi formában folytatja tovább működését. Megfelelő kritériumokat fognak kidolgozni az egyetemi kórházak, valamint a szociális szektor szakértői központjaira vonatkozóan. Hasonló jellegű követelményeket fognak megfogalmazni az egyetemeken és főiskolákon zajló kutatási és oktatási tevékenységre vonatkozóan, amelyeket az egészségügyi és szociális ellátás gyakorlati fejlesztése során fognak alkalmazni.

A kormány javaslata alapján megerősítenék a központi kormány ellenőrző funkcióját. A javaslat értelmében a kormány rendszeres időközönként (pl. ötévente) döntene az egészségügyi és szociális ellátás megszervezéséről. Az egészségügyi és szociális ellátás finanszírozásának felelősségét várhatóan központosítják. Jelenleg két finanszírozási opció van terítéken: az egyik, hogy a forrásgyűjtést az országos szintű adózás részévé teszik, a másik pedig az, hogy felcímkézett egészségügyi és szociális adót vezetnek be. A Szociális és Egészségügyi Minisztériumnak nagyobb szerepet szánnak az ellátás megtervezésének és megszervezésének átfogó irányításában.

A reformcsomag magában foglalja a betegek választási szabadságának növelését is. A páciensek a tervek értelmében a jövőben választhatnak az állami, magán és a harmadik szektor non-profit szolgáltatói között. Ugyanakkor a többforrású finanszírozási rendszert várhatóan meg fogják szüntetni. A szolgáltató-választási reform jelenlegi tartalma még nem világos, de az átfogó cél a rendszer olyan jelenlegi súlyos hibáinak, így pl. az alapellátásban tapasztalható hosszú várakozási időknek a kiküszöbölése, a páciensek szabad választásának és a szolgáltatók közötti versenynek a növelése révén.

A finn kormány tervei értelmében az új egészségügyi és szociális ellátási rendszer 2019 elejétől fog életbe lépni.

Forrás:
Syrjä, V et al: The government reaches a decision on the future structure of the health care and social welfare system. The Health Systems and Policy Monitor, 2015.12.07. http://www.hspm.org/countries/finland21082013/countrypage.aspx

The Finnish Government (2015): Principles of division into regions, and check marks of the healthcare and social welfare reform. Government policy 7 November 2015. http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/1865308/Government+policy+principles+of+division+into+regions.pdf/d7e0b8de-e67a-4501-b271-a9274fe7bb62

Megjelenés dátuma: 2016-02-12 14:58:43