HealthOnline cikkek

Ország: Norvégia

Témakör: Alapellátás, járóbeteg-szakellátás

Az alapellátás fejlesztése Norvégiában

A norvég kormány 2015 májusában fogadott el un. Fehér könyvet az alapellátás fejlesztéséről. Ebben egy sor javaslatot fogalmaznak meg annak érdekében, hogy az alapellátás - integrált ellátássá válva - jobban meg tudjon felelni a lakossági szükségleteknek.

A változások érintik az alapellátás szervezeteit (nagyobb egységek és önkormányzatok), a feladatmegosztást (alapegységként működő interdiszciplináris teamek), új kompetenciák fejlesztését és a menedzsmentre, vezetésre fordítandó nagyobb figyelmet.
A jövő egyik legfontosabb feladata az önkormányzatok különböző egészségügyi, gondozási szolgáltatásai közötti szervezeti és egyéb határok leépítése. Az alapellátás alapegységei az interdiszciplináris csoportok lesznek.

Az önkormányzati alapellátó csoport általános alapellátást nyújt a helyi lakosság számára. A felhasználók bevonásával, a területén élő lakosság szükségleteinek pontos ismerete alapján, hatékony munkamegosztás segítségével a csoport képzést, a páciensek követését és az elérhetőséget, hozzáférhetőséget lehetővé tevő szolgáltatásokat lesz képes biztosítani.

A komplex krónikus ellátási csoport követi és támogatja a komplex szükséglettel rendelkező betegeket. Jelenleg a hasonló csoportok diagnózisokhoz kötődnek, ugyanakkor az önkormányzatok egészségügyi és gondozási szolgáltatásaiban ennél struktúráltabb megközelítésekre lenne szükség. A felhasználók funkcióira, igényeire alapulva egy koordinátor tudás alapú eljárásokat, ellenőrző listákat, a betegekkel közösen kialakított kezelési terveket, a tervben meghatározott célkitűzések folyamatos követését és értékelését alkalmazná. A koordinátor által vezetett csoport együttműkne a különböző ellátási szintekkel, koordinálná a szolgáltatásokat. A javaslatok az önkormányzatok prevenciós szolgáltatásainak erősítését is tartalmazza.
2016. január 1-től az önkormányzatoknak a betegek kórház előtti vagy utáni ellátására un. sürgősségi ágyakat kell működtetniük (helyben, nem a kórházakban), a hét minden napján napi 24 órában, egy esetre legfeljebb 72 óra időtartamra. Ez utóbbi feltétel biztosítja, hogy az ágyak nem a hosszú távú, krónikus ellátást szolgálják.

Forrás:
Ingrid Sperre Saunes: Building capacity and competence in the primary care sector
Ingrid Sperre Saunes: Municipalities to provide pre- or post- hospital bed services
http://www.hspm.org/countries/norway08012014/countrypage.aspx
Meld. St. 26 (2014-2015) The primary health and care services of tomorrow - localised and integrated.
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/meld.-st.-26-20142015/id2409890/?ch=1&;q=

Megjelenés dátuma: 2016-02-17 10:59:51