HealthOnline cikkek

Ország: Csehország

Témakör: Forrásallokáció

A kórházi fekvőbeteg ellátás finanszírozásának átalakítása Csehországban

Csehország a DRG Restart programjában a fekvőbeteg ellátás finanszírozásának fejlesztésén dolgozik.

Bár már 1995-ben történtek lépések Csehországban a kórházi tevékenység DRG alapon történő finanszírozására, 2012-ig a tevékenység mindössze néhány százalékát finanszírozták ezzel a módszerrel. 2012-től történt meg a DRG finanszírozás széleskörű kiterjesztése az aktív fekvőbeteg ellátásra, akkortól a finanszírozás 75 százaléka esetátalány alapján történt, a fennmaradó részre egyedi szerződéseket alkalmaztak (egyedileg kötött szerződések alapján pl. a csípőprotézis műtét esetén un. csomagolt fizetéssel a műtéti költségeken kívül a műtétet megelőző és műtétet követő vizsgálatok, és a korai rehabilitáció költségeit is finanszírozták). A kórházi járóbeteg ellátást FFS alapon finanszírozzák.

2013-ban 1046 DRG csoportot alkalmaztak, a súlyszámokat évente frissítették. Az alapdíjat 12 reprezentatív kórház adatai alapján szintén évente frissítették. A minisztérium a DRG finanszírozástól azt remélte, hogy javul a teljesítmény mérhetősége, a transzparencia, hatékonyság. Ezek az elvárások azonban csak részben teljesültek, az ellátások árai közötti különbségek a kórházak között fennmaradtak.

2014-ben a kormány olyan finanszírozási rendszer iránti igényét fogalmazta meg, amely finanszírozás stabil, kiszámítható, megfelel az átlagos költségeknek és annak az elvnek, hogy ugyanazon volumenű és minőségű tevékenységért ugyanazon térítést nyújtja. 2014 decemberében jelentette be a minisztérium a DRG Restart programot, amely három éves időtávot adott az aktív fekvőbeteg ellátás igazságos és transzparens finanszírozásának kidolgozására. A projekt fő célkitűzései közé tartozik egy reprezentatív adattárház létrehozása, fenntartható e-adatgyűjtési rendszer, ICT és személyi infrastruktúra kialakítása a fekvőbeteg ellátás finanszírozásának optimalizálására és folyamatos felülvizsgálatára. A tevékenységet az ÚZIS (Czech Institute of Health Information and Statistics) keretein belül egy 25 tagú, klinikusokból, egészségügyi közgazdászokból, statisztikusokból, informatikusokból álló csoport végzi. A project fő alapelvei:
- A bizonyítékokon alapuló benchmarking a releváns diagnosztikai és klinikai standardok betartására támaszkodik
- A klinikai és pénzügyi adatok tekintetében szigorú reprezentativitást kell biztosítani
- A módszertan egzakt és reprodukálható kell, hogy legyen, a kézikönyvek, képletek nyomon követhetők kell, hogy legyenek, annak érdekében, hogy lehetőség legyen külső felülvizsgálatra és validálásra
- Minden dokumentumot ellenőrzésen kell átfuttatni
- Minden végső és ellenőrzött dokumentumot nyilvánosan elérhetővé kell tenni, a nyilvános vitát szívesen fogadják.

A program honlapot működtet, amelyen a tevékenység folyamatosan nyomon követhető: http://www.drg-cz.cz/

Létrejött a referencia kórházak hálózata, amelyekkel a feladatra szóló szerződéseket is megkötötték. A hálózatba 38 kórház tartozik, ez nagyjából az összes kórház negyede. Az alaptevékenység becsült költsége 2,5 millió euró (4-5 éves terv), a referencia kórházak hálózatára 4,5-6 millió eurós költségvetést terveznek, a finanszírozás nagy része az EU Strukturális Alapjaiból származik.

Forrás:
Ivan Malý: The ESPN Flash Report. DRG Restart: Moving towards a more transparent inpatient care reimbursement system in the Czech Republic. May 2015. www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14088&langId=en
http://www.drg-cz.cz/
Alexa J, Rečka L, Votápková J, van Ginneken E, Spranger A, Wittenbecher F. Czech Republic: Health system review. Health Systems in Transition, 2015; 17(1)-165.

Megjelenés dátuma: 2016-02-20 10:01:09