HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: EU egészségügy

A holland EU-elnökség egészségügyi prioritásai

2016 első félévében Hollandia tölti be az EU soros elnöki tisztségét. Három egészségügyi prioritást fogalmaztak meg: az antimikrobiális rezisztencia leküzdését, az innovatív gyógyszerekhez való, megfizethető módon történő, időbeni hozzáférést, valamint az élelmiszeripari termékfejlesztést.

2016. január 1. és június 30. között Hollandia tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztségét. Az előző EU-elnökségek munkájára építve, a holland EU-elnökség három fő prioritása az antimikrobiális rezisztencia leküzdése, az innovatív gyógyszerekhez való, megfizethető módon történő, időbeni hozzáférés, valamint az élelmiszeripari termékfejlesztés. Mindhárom célkitűzés terén európai megközelítésre van szükség.

Antimikrobiális rezisztencia

Évente mintegy 25 ezer európai polgár hal meg kezelhetetlen bakteriális fertőzés következtében. Habár erre a problémára európai és globális szinten is egyre nagyobb figyelem irányul, konkrét cselekvésbe ezt nehéz átfordítani. Ugyanakkor fontos annak megértése, hogy a probléma megoldását nemcsak az egészségügyi szektorban kell keresni, hanem más ágazatokban, például az állat-egészségügyben. A humán és állat-egészségügy összefogására van szükség a probléma orvoslásához, és az ún. One Health megközelítés érvényesítéséhez. Ezzel párhuzamosan Hollandia célja olyan megállapodások kötése, amelyek az antibiotikumok felelős alkalmazására irányulnak az állatgyógyászatban, beleértve azon antibiotikumok alkalmazásának tilalmát, amelyek veszélyesek lehetne az emberi egészségre. Ennek megvitatására az EU egészségügyi és agrárminiszterei 2016 februárjában konferenciát tartottak, ahol megtárgyalták a 2011-2016 közötti időszakra vonatkozó antimikrobiális rezisztencia elleni akcióterv eddigi eredményeit, és a további tennivalókat. A konferencia résztvevői széles körben támogatták az antimikrobiális rezisztencia csökkentésére irányuló, mérhető célkitűzések kialakítását, valamint ezeken alapuló, országos tervek tagállamok általi kidolgozását. Hollandia azt javasolta, hogy peer review mechanizmust hozzanak létre az EU-ban az antimikrobiális rezisztencia elleni akcióterv végrehajtásának monitorozására. További fontos lépés egy közös uniós álláspont kidolgozása és ennek képviselete az uniós fórumokon, így pl. az ENSZ Nemzetgyűlésében.

A megfizethető, innovatív gyógyszerekhez történő időbeni hozzáférés

Jelentős előrelépés történt ezen a területen az utóbbi időben, ugyanakkor ezek a változások magas költséggel jártak: az új, innovatív gyógyszerek árai drámai mértékben megnőttek, miközben egyre több gyógyszer és gyógyászati termék kerül piacra a páciensek kisebb csoportjai számára. A holland elnökség szerint átfogó célkitűzésként kellene kitűzni a súlyosan beteg emberek számára az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférést, az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának biztosítása mellett. A jelenlegi soros elnökség a következő három intézkedésre kíván fókuszálni: 1) a rugalmas piaci engedélyezési mechanizmusok optimalizálására megfelelő feltételek mellett, 2) az önkéntes együttműködések megkönnyítésére az árazás területén, valamint 3) EU piacra jutási szabályozásában megjelenő, nem szándékolt és nem kívánatos ösztönzők elemzésére.

1) Rugalmas piaci engedélyezés

A gyógyszerek piaci engedélyezése hosszú folyamat, akár 10 évig is eltarthat. A páciensek gyorsabb hozzáférést sürgetnek, azon termékek esetében is, amelyek kisebb csoportokat szolgálnak ki, így nem követhetik a klinikai kísérletek jelenlegi fázisait. A holland elnökség szerint ezért szükség van a rugalmas piaci engedélyezési mechanizmusok hatékonyabb alkalmazására. Ez magában foglalja a megfelelő (létfontosságú) termékekre való fókuszálást, a piacra jutás és a térítés jobb összehangolását, valamint a finanszírozóval történő korai kapcsolatfelvételt.

2) Önkéntes együttműködés az árazás területén

További fontos fókuszterületet jelent a gyógyszerárak gyors növekedésének megfékezése. Az egyéni tagállamok kevés befolyással bírnak, ha a gyógyszergyárakkal szemben kell fellépniük az uniós piacon. Emellett számos új, innovatív gyógyszer esetében nincs piaci verseny, mert nincs, vagy csak alig van alternatívájuk.

A túlzottan magas gyógyszerárak nyomást gyakorolnak az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságára. Ebből a szempontból az egyik legfontosabb intézkedés a fékek és ellensúlyok kidolgozása a kormányzatok és a gyógyszeripar között. A holland elnökség ki kívánja dolgozni annak kereteit, hogy a tagországok önkéntesen együttműködhessenek stratégiai szinten, ugyanakkor gyakorlati értelemben is az árazás kérdésében, valamint arra törekszik, hogy visszaállítsa az egyensúlyt a közérdek és a magánszektor érdekei között a gyógyszerpiacon. Az árakkal és árazással kapcsolatos információk megosztása, valamint a közös ártárgyalások jó kiindulópontot jelentenek az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának biztosítására.

3) Nem szándékolt és nem kívánatos ösztönzők az EU piaci engedélyezési szabályozásában

Az EU piaci engedélyezésének szabályozásában megjelenő ösztönzők az innovációt hivatottak szolgálni. Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy nem zavarják-e mégis az innováció és hozzáférés közötti egyensúlyt, valamint nem befolyásolják-e a költségeket. Az ipar és egyéb szereplők ösztönzése céljából, beleértve a ritka betegségekben szenvedőket vagy a kisebb betegcsoportokat, további ösztönzőket alakítottak ki, beleértve az adatvédelmet, a kiegészítő védelmi tanúsítványokat, valamint a piaci kizárólagosságot a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek számára. Ezek az ösztönzők sikeresnek bizonyultak az új termékek piacra lépésének vonatkozásában. Ugyanakkor ezek az ösztönzők drága gyógyszerek bevezetéséhez vezettek, amelyek az országok egészségügyi költségvetésére is hatással vannak. A holland elnökség szerint sürgősen meg kell vitatni, hogy a jelenlegi ösztönzők még egyensúlyban vannak-e, vagy túl sok nem szándékolt hatáshoz vezetnek.

Élelmiszeripari termékek fejlesztése

Köztudott, hogy a táplálkozás és az egészségi állapot között szoros kapcsolat van. Az egészségtelen étrend növeli a krónikus betegségek (diabétesz, kardiovaszkuláris betegségek) kockázatát. Ha az ember egészségesen próbál táplálkozni, akkor is előfordulhat, hogy túl sok sót, cukrot és telített zsírsavat fogyasztanak, mivel a feldolgozott élelmiszerek túl sokat tartalmaznak ezekből a hozzávalókból. Az élelmiszeripari termékek fejlesztése fontos eszköz a krónikus betegségek növekedése elleni küzdelemben, és megkönnyíti az egészségesebb életmód követését.

Számos tagállam országos szinten is tesz intézkedéseket, és több élelmiszergyártó is belekezdett termékei fejlesztésébe. Ugyanakkor az élelmiszergyártás határon átívelő tevékenység, és az összehangolt uniós megközelítés hiánya gátolja a termékinnovációt, és aláaknázza az egyenlő versenyfeltételeket. Első lépésként Hollandia 2016 februárjában Élelmiszeripari Termékfejlesztési Konferenciát szervezett, ahol közös akciótervet dolgoztak ki a tagállamok, az ipari és kereskedelmi szervezetek, ill. NGO-k támogatásával.

További fókuszterületek

Az előbbiekben részletesen ismertetett prioritásokon kívül a holland elnökség egyéb egészségügyi témákra is fókuszálni kíván. Ezek egyike a demencia. A 2008-as francia elnökség óta az egymást követő elnökségek prioritásként kezelték a demenciát, és Hollandia is szeretné folytatni ezt a gyakorlatot. Ösztönzi a tagállamok együttműködését a demenciával kapcsolatos kutatások, valamint a legjobb gyakorlat megosztása terén. A holland elnökség további fókuszterületeit az egészségügy terén az egészségügyi informatikai fejlesztések, valamint az egészségügyi szakemberek képesítéseinek határon átívelő elismerése képezik.

Forrás: Schippers, E.: The Netherlands EU Presidency on Health. Eurohealth incorporating Euro Observer — Vol.22 | No.1 | 2016.

Megjelenés dátuma: 2016-04-01 16:18:04