HealthOnline cikkek

Ország: Németország

Témakör: Egészségpolitika

Németország: vita az új anti-korrupciós törvényről az egészségügyben

A 2016. április 14-én elfogadott anti-korrupciós törvény értelmében pénzbüntetésre, vagy akár három évig tartó szabadságvesztésre ítélhető az a személy, aki egy egészségügyi dolgozónak anyagi előnyöket, kenőpénzt kínál, vagy egészségügyi dolgozóként elfogadja azt.

2016. április 14-én Németországban a Bundestag harmadik olvasatban elfogadta az egészségügyre vonatkozó korrupció elleni törvényt. A jövőben a Büntetőtörvénykönyv 299a és 299b paragrafusa értelmében pénzbüntetésre, vagy akár három évig tartó szabadságvesztésre ítélhető az a személy, aki egy egészségügyi dolgozónak anyagi előnyöket, kenőpénzt, informális juttatásokat kínál, vagy egészségügyi dolgozóként elfogadja azt. A megvesztegetés vagy megvesztegethetőség különösen súlyos eseteiben (pl. ha nagy értékű megvesztegetésről van szó) akár öt évig tartó szabadságvesztést is ki lehet szabni (Büntetőtörvénykönyv 300. paragrafus). A törvényt a Bundesratnak már nem kell jóváhagynia, és a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Az egészségügyre vonatkozó antikorrupciós törvény elsősorban az orvosokra, fogorvosokra, ápolókra és más egészségügyi szakemberekre (pl. pszichológusok, logopédusok, fizioterapeuták) terjed ki. A gyógyszerészeket végül kivették a szabályozás hatálya alól.

A kenőpénz elfogadása csak akkor számít bűncselekménynek, ha azt egy szívességért, előnyben részesítésért cserébe adják. Például ha egy gyógyszercég fizet az orvosnak azért, hogy az általa forgalmazott gyógyszereket részesítse előnyben receptfelíráskor, vagy ha egy kórház "fejpénzt" ad az orvosnak a hozzá beutalt betegek után.

A törvényi szabályozásra elsősorban azért volt szükség, mert 2012-ben a Bundesgerichtshof (Német Szövetségi Törvényszék) úgy ítélte meg, hogy a letelepedett orvosok esetében a megvesztegetés és a megvesztegethetőség nem büntethető, mert ők a betegpénztáraknak nem alkalmazottai, sem megbízottjai. Ez a joghézag lehetővé tette, hogy a letelepedett orvosok pénzt fogadjanak el a gyógyszeripartól anélkül, hogy ezért büntethetőek lettek volna.

A törvénytervezet egy hosszú parlamenti vitán ment keresztül, melynek során többször módosították. A Szövetségi Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium 2015. február 28-án terjesztette elő a törvénytervezetet, mely eredetileg az SPD ötlete volt. A végleges változatról 2016 márciusában sikerült megállapodnia a kormánykoalíciónak. Az elfogadott törvénnyel az SPD-képviselők mégsem elégedettek.

A vitapontot elsősorban az képezi, hogy a törvénytervezet eredeti megfogalmazása a büntetőjogi felelősséget elsősorban a hivatásjoghoz kapcsolta volna, azaz azt büntették volna, aki a függetlenséget, mint hivatásjogból eredő kötelezettséget megsérti. Ugyanakkor az orvosok esetében a tartományi orvosi kamarák illetékesek a hivatásjog területén, a többi egészségügyi szakma pedig jelentősen gyengébb hivatásjoggal rendelkezik. Így fennállt volna a veszélye annak, hogy az egyes tartományokban különböző megítélés alá esik, hogy az adott cselekmény az antikorrupciós törvény hatálya alá esik-e vagy sem. A törvényalkotók az említett jogbizonytalanságokat, joghézagokat igyekeztek kiküszöbölni az új szabályozással.

Az SPD politikusai mellett az ellenzéki képviselők sem elégedettek a szabályozással. Úgy vélik, hogy ez a szabályozás leginkább a gazdasági büntetőjog témaköréhez tartozik, mint a hivatali bűncselekmények kategóriájába, és elsősorban a verseny védelmét hivatott szolgálni, azaz a konkurens szolgáltatók érdekeit az egészségügyi piacon, a páciensek érdekeit kevésbé veszi figyelembe. A törvény bírálói azt is nehezményezték, hogy a gyógyszerészeket kivették a szabályozás hatálya alól.

A Német Szövetségi Orvosi Kamara (Bundesärztekammer, BÄK) és a Pénztári Orvosok Szövetsége (Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV) üdvözölte az új szabályozást.

Forrás:
Kurze Bundestagsdebatte zum Anti-Korruptionsgesetz. Deutschea Aerzteblatt Online, 2016. április 15.
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/66340/Kurze-Bundestagsdebatte-zum-Anti-Korruptionsgesetz

Korruption im Gesundheitswesen: Gesetz kurz vor Abschluss? Dtsch Arztebl 2016; 113(15): A-695 / B-587 / C-579. https://www.aerzteblatt.de/archiv/175862/Korruption-im-Gesundheitswesen-Gesetz-kurz-vor-Abschluss

Korruptionsgesetz: Koalition einigt sich auf letzte Details. Dtsch Arztebl 2016; 113(13): A-585 / B-493 / C-489. https://www.aerzteblatt.de/archiv/175622/Korruptionsgesetz-Koalition-einigt-sich-auf-letzte-Details

Antikorruptionsgesetz beschlossen | Gesundheitswesen | §§ 299a und 299b StGB. anwalt24.de, 2016.04.14.
http://www.anwalt24.de/beitraege-news/fachartikel/antikorruptionsgesetz-beschlossen-gesundheitswesen-ss-299a-und-299b-stgb

Antikorruptionsgesetz im Bundestag - Wie die Pharmaindustrie Ärzte umwirbt. http://www1.wdr.de/nachrichten/antikorruptionsgesetz-aerzte-pharma-100.html

Megjelenés dátuma: 2016-04-20 16:37:52