HealthOnline cikkek

Ország: Ausztria

Témakör: Alapellátás, járóbeteg-szakellátás

Ausztria: folyamatban az alapellátás reformja

2014 júniusában fogadták el az alapellátás reformkoncepcióját, mely az alapellátás megerősítését célozza a hosszabb és rugalmasabb rendelési idők kialakításával, a több szakmára és szakterületre kiterjedő együttműködések szorgalmazásával.

2014 júniusában hosszas vitát követően a szövetségi kormány, társadalombiztosítás és a tartományok képviselőiből álló Szövetségi Célkontroll Bizottság egyhangúan elfogadta az alapellátás reformkoncepcióját. Az új koncepció célja az alapellátás megerősítése. Ausztriában ugyanis a kórházi kapacitás az egyik legmagasabb az OECD-országokban (2013-ban a kórházi ágyak száma 1000 főre 7,65 /OECD Health Data/), miközben az alapellátás és ambuláns ellátás viszonylag gyenge maradt. Az alapellátás fejlesztése a 2013-as Osztrák Egészségügyi Reform egyik kulcsfontosságú eleme, melynek célja a hatékonyság fejlesztése, az ellátási szintek közötti jobb egyensúly megteremtése révén.

Az alapellátás fejlesztése magában foglalja a több szakmára és szakterületre kiterjedő együttműködések ösztönzését. Ennek érdekében új alapellátási egységeket hoznak létre, amely vagy egy helyszínen található alapellátó központokból, vagy különböző helyszíneken lévő háziorvosi praxisokból áll. Az alapellátó csoport legalább egy háziorvosból, praxisasszisztensből és szakképzett ápolóból áll, de kiegészülhet szociális munkásokkal, fizioterapeutákkal, gyermekgyógyászokkal és más egészségügyi szakemberekkel. Emellett az alapellátó egységek is szorosan együtt fognak működni más partnerekkel, így pl. a szakorvosokkal, gyógyszerészekkel, iskolákkal, fogorvosokkal és kórházakkal.

A reform további célja, hogy növelje az alapellátáshoz történő hozzáférést a hosszabb rendelési idők biztosításával, különösen esténként és hétvégenként. Úgy vélik, hogy ezáltal csökkenteni lehet a kórházak járóbeteg és sürgősségi osztályainak túlterheltségét. Emellett a háziorvosok munkakörülményeinek fejlesztését is célozzák, például a rugalmasabb rendelési idők lehetővé tételével.

Az új reformkoncepció számos részlete még kidolgozás alatt áll, és erőteljesen vitatott, így például az alapellátó egységek és a társadalombiztosítók közötti jogi és szerződéses kérdések. Több mint 10 alapellátási pilot projektet terveznek vagy indítottak el (pl. Bécsben a Medizin Mariahilf). Ugyanakkor kihívást jelent az a célkitűzés, hogy 2016 végére a lakosság 1 százalékát lefedjék az újonnan kialakított egészségügyi központok és hálózatok.

Forrás: Lepuschütz, L.: Primary healthcare reform underway in Austria. The Health Systems and Policy Monitor, 2016. 04. 15. http://www.hspm.org/countries/austria08012013/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2016-05-19 13:50:52