HealthOnline cikkek

Ország: Olaszország

Témakör: Egészségügyi rendszerek jellemzői

Az egészségügyi szervezetek fúziói és centralizálása Olaszországban

Olaszországban 2016-tól általános trendként írható le a nagyobb méretű egészségügyi szervezetek létrejötte.

Olaszország minden régiójában az egészségügyi szolgáltatások szervezésének és nyújtásának felelőse Helyi Egészségügyi Hatóság (Local Health Authority-LHA). Az LHA-kat a régió kormánya finanszírozza. Prevenciót, népegészségügyi szolgáltatásokat, alapellátást és szakellátást nyújtanak. 2012-ben helyi szinten vertikálisan integrált szervezetként működő 143 LHA volt felelős az ellátórendszer működtetéséért.

Az LHA-k fúziója 2012-ben indult. Ekkor történt az egészségügyi kiadások felülvizsgálata. Az olasz NHS-re nehezedő pénzügyi nyomás problémáira több szabályozást vezettek be. Közülük kiemelkedik a klinikai irányítás és az egészségügyi hálózatok bizonyítékaira alapuló egészségügyi szolgáltatási standardok bevezetése.
A standardok a kórházak számára minőségi szabványokat is tartalmaznak (az ellátás intenzitásának szintjei, klinikai szakmák, az ellátott lakosságra vonatkozó ágyszám, sürgősségi részlegek száma és tipológiája, klinikai menedzserek száma stb.), az alapellátás számára pedig új szervezeti formákat is meghatároztak, a háziorvosok csoportpraxisaira irányulva (korábban az egyszemélyes háziorvosi praxisok voltak jellemzők Olaszországban). Néhány régió reform törvénnyel változtatta meg a regionális egészségügyi ellátó szolgálatának intézményi struktúráját, új szervezeti modelleket vezetett be, mások az egészségügyi rendszerük mélyebb változtatása nélkül az LHA-k között egyesítéseket vitt végbe.
Toszkánában korábban 12 LHA volt, most 3 (földrajzilag definiálva, északi, keleti és közép) működik, átlagosan 1,2 millió lakos látnak el. Lombardiában a korábbi 15 LHA-ból 8 ügynökség alakult, amelyek a korábbi LHA-khoz képest nagyobb autonómiával rendelkeznek a szolgáltatásokra történő szerződésekben, a finanszírozásban és a tervezésben. Mindegyik ügynökség legalább 1,3 millió lakos ellátásról gondoskodik.
Veneto 12 LHA-ja jelenleg tömörül nyolc szervezetbe, tartományi szinten, különböző dimenziókban, a lakosság földrajzi eloszlása szerint. Átlagosan 800 ezer lakosra alakul egy szervezet.
Lazioban, Rómában 5 LHA-ból 3 alakul, egyenként nagyjából egy millió lakosra számítva.

A csoportosulások célja a folyamatok centralizálása, a méretgazdaságosság és a szervezeti integrációk révén a hatékonyság növelése, a minőség javítása. A valódi hatásuk azonban csak később mérhető. A szervezetek jelenleg menedzsment és irányítási feladatokkal vannak elfoglalva, a működőképesség biztosítása érdekében. Az adminisztratív teendők szervezésére pl. Liguriában, Toszkanában új, erre szakosodott egységek alakulnak (szerződések kezelése, licitek, ellátási kapcsolatok menedzselése).
A nagyobb LHA-k (Veneto, Toszkána, Piemont) megpróbálják az aktív ellátásból az alapellátásba és a bentlakásos szociális ellátásban irányítani a betegutakat és betegbeutalásokat.

Mindenesetre több megfigyelő tart attól, hogy a folyamatos intézményi változások inkább keltik a politikai történések látszatát, mint a szolgáltatásnyújtás érdemi javulását.

Forrás: Giovanni Fattore, Verdiana Morando: Mergers and centralization of healthcare organizations to cope with fiscal pressures and achieve efficiency savings. http://www.hspm.org/countries/italy25062012/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2016-07-16 12:50:46