HealthOnline cikkek

Ország: Finnország

Témakör: Egészségügyi reformok

Finnország: kormányzati javaslatok az egészségügyi, szociális és regionális reformra

A 2016 júniusában publikált finn törvénytervezet értemében 2019. január 1-től 18 megyét hoznának létre, amelyek felelősek lesznek az állami egészségügyi és szociális ellátás, a mentés, valamint a környezet-egészségügyi ellátás megszervezéséért.

2016. június 29-én a finn kormány törvénytervezetet adott ki az egészségügyi és szociális ellátások reformjáról, valamint a megyék létrehozásáról. Az alábbi törvénytervezetek vonatkoznak az egészségügyi és szociális ellátás reformjára: a Megyékről szóló Törvény, az Egészségügyi és Szociális Ellátás Megszervezéséről szóló Törvény, a Végrehajtási Törvény, valamint a Megyék Finanszírozásáról szóló Törvény.

Az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a regionális kormányzat reformjának célja a szolgáltatások modernizációja, valamint a központi kormányzat kiadásainak fenntarthatóbbá tétele. A reform megteremti az egészségügyi és szociális ellátás jövőbeni modelljének feltételeit Finnországban. A reform célja, hogy csökkentsék a lakosság egészségi állapota terén tapasztalható egyenlőtlenségeket, és megfékezzék a növekvő költségeket. A szolgáltatásokat a lakossági szükségletekre alapozva, a beteget középpontba helyezve kívánják átalakítani. A szolgáltatások meglehetősen széles körét kívánják integrálni.

A reformfolyamat során 18 autonóm megyét hoznak létre Finnországban. 2019. január 1-től a megyék lesznek felelősek az állami egészségügyi és szociális ellátás, a mentés, a környezet-egészségügyi ellátás megszervezéséért, a jelenlegi regionális tanácsok feladatainak, valamint a helyi önkormányzatok egyes feladatainak ellátásáért. Májusban a Pénzügyminisztérium megkezdte a megyék egyéb, nem az egészségügyi és szociális ellátás nyújtásához kapcsolódó feladatköreinek kidolgozását a regionális kormányzati reform részeként, azonban az erre vonatkozó törvényjavaslatok még nem kerültek be a nemrégiben publikált anyagba.

Minden állami egészségügyi és szociális szolgáltatást egységesen a megyék menedzsmentje alá szerveznek. A megyék felelősek a szolgáltatások integrálásáért, felhasználóbarát, jól működő szolgáltatások és ellátási lánc kialakításáért. Ez az alap- és specializált állami egészségügyi és szociális ellátásokra egyaránt vonatkozik. Az összes finanszírozási forrást a megyéken keresztül csatornázzák majd a szolgáltatók felé. A megyék a felelősek annak biztosításáért, hogy az állami, magán és a harmadik szektorhoz tartozó szolgáltatók megfelelően együtt tudjanak működni a felhasználók szabad választásának keretén belül, az információáramlás zökkenőmentes legyen, és a szolgáltatások megfeleljenek a minőségi kritériumoknak.
A Megyékről szóló Törvény rendelkezéseket foglal magában a megyék autonómiájára, adminisztrációs és pénzügyi szabályozására, valamint működésük menedzsmentjére vonatkozóan. Az Egészségügyi és Szociális Szolgáltatások Megszervezéséről szóló Törvény azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek arra vonatkoznak, hogy a megyéknek hogyan kellene megszervezniük az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat a lakosaik számára. A Végrehajtási Törvény tartalmazza a megyék számára történő, személyzet- és eszközátruházásokról szóló rendelkezéseket, valamint a működés megkezdésének előkészítéséért felelős átmeneti kormányzatra vonatkozó intézkedéseket.

A törvénykezési csomag tartalmaz törvényjavaslatokat a helyi önkormányzatoknak juttatandó finanszírozási, adózási, valamint központi kormányzati transzferekre vonatkozóan az alapvető közszolgáltatások nyújtásáért. A Belügyminisztérium törvényjavaslatot fog kiadni a mentés megszervezésére vonatkozóan.

A felhasználók választási szabadságát szabályozó, valamint a többforrású finanszírozási rendszer egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatok a tervek szerint az év végére fognak elkészülni. Ezeket konzultációra fogják bocsátani, amikor az egészségügyi és szociális ellátás reformjáról szóló kormányzati javaslatot benyújtják a parlamentnek.
Az állami egészségügyi és szociális ellátás, valamint az ezek nyújtásához szükséges pénzügyi források megyékre történő átruházása jelentős hatással lesz a helyi önkormányzatok pénzügyeire. A számítási elveket és az egyéni önkormányzatokra lebontott, előzetes számításokat a Pénzügyminisztérium a törvényjavaslattal együtt publikálja. A megyék pénzügyi forrásait a központi jövedelemadókon keresztül fogják begyűjteni. Az adózási paramétereket úgy fogják kialakítani, hogy az adóterhek ne növekedjenek.

A kormányzati javaslat-tervezetet augusztusban fogják befejezni. A törvénytervezetek szociális és egyéb hatásairól értékelést fognak készíteni, valamint alkotmányos nézőpontból is értékelik a nyár folyamán. Az értékeléseket is bele fogják foglalni a kormányzati javaslatba. A javaslatot ősszel 10 hetes konzultációra továbbítják. Ezt követően a kormány meghozza a végleges döntést a javaslatról, és benyújtja a parlamentnek.

Forrás:

Ministry of Social Affairs and Health: The Government published draft bills on health, social services and regional government reform. 2016. 06. 29.
http://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-julkisti-sote-ja-maakuntauudistuksen-lakiluonnokset

Megjelenés dátuma: 2016-07-23 13:44:34