HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: EU egészségügy

EU: a Szlovák Elnökség egészségügyi prioritásai

2016. második félévében Szlovákia látja el az EU soros elnöki tisztségét. A jelenlegi elnökség egészségügyi területen elsősorban az orvostechnikai eszközök szabályozására, a gyógyszerek engedélyezésének uniós eljárásaira, a gyógyszerekhez való hozzáférés növelésére, az antimikrobiális rezisztencia és a tuberkulózis elleni küzdelemre, valamint a krónikus betegségek megelőzésére kíván fókuszálni.

2016. július 1-től 2016. december 31-ig Szlovákia tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. Szlovákia első ízben látja el az Unió soros elnökségi feladatait.

A Szlovák Elnökség kezdetén az EU-nak előre nem látott kihívásokkal kell szembenéznie: az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredménye - a szavazók többsége az Unióból való kilépésre voksolt - tárgyalásokat tesz szükségessé az EU jövőjét illetően, a folyamatos migrációs válság pedig kérdéseket vet fel a Schengeni övezeti integritásának megőrzését illetően. A nemrégiben történt, párizsi és brüsszeli terrortámadások rámutattak az Unió belső biztonságának gyengeségeire. Emellett a gazdasági és pénzügyi válság következményei továbbra is hatással vannak az uniós tagállamok gazdaságára. Az említett kihívások és a növekvő bizonytalanság ellenére, a Szlovák Elnökség pozitív programot készített, és a problémákra fenntartható megoldásokat igyekszik találni.

A Szlovák Elnökség programja a következő négy prioritáson alapul: gazdaságilag erős Európa, a modern egységes piac megteremtése, fenntartható migrációs és menekültügyi politikák és globálisan elkötelezett Európa.

A Szlovák Elnökség programja a következő négy prioritáson alapul: gazdaságilag erős Európa, a modern egységes piac megteremtése, fenntartható migrációs és menekültügyi politikák és globálisan elkötelezett Európa.
- Gazdaságilag erős Európa: a Szlovák Elnökség olyan kezdeményezésekre kíván fókuszálni, amelyek elősegítik a beruházások megfelelő környezetének kialakítását és továbbfejlesztését az Unióban. A kedvező gazdasági környezet kulcsfontosságú előfeltétele az egységesítő európai projektek kidolgozásának és végrehajtásának, melyek a modern egységes piac alapvető elemei.
- Modern egységes piac: az egységes piac az EU egyik legfőbb vívmánya. A Szlovák Elnökség célja az egységesítő projektek - így pl. az energiaunió és a digitális egységes piac - továbbfejlesztése.
- Fenntartható migrációs és menekültügyi politikák: a jelenlegi migrációs válság hatalmas nyomást fejt ki az Európai Unió külső határaira és a tagállamok menekültügyi rendszereire. A Szlovák Elnökség arra kívánja ösztönözni az EU-t, hogy fenntartható migrációs és menekültügyi politikákat dolgozzzon ki.
- Globálisan elkötelezett Európa: a Szlovák Elnökség célja, hogy megerősítse az EU pozícióját a nemzetközi színtéren.

A Szlovák Elnökség az előbbiekben kifejtett célokat három, egymással szoros kapcsolatban álló elv mentén kívánja megvalósítani:
- Kézzelfogható eredmények elérése: az Elnökség az uniós polgárok számára demonstrálni kívánja, hogy a közös európai projektek gyakorlati hatással vannak az életminőségre.
- Fragmentáció leküzdése: olyan eredményeket kívánnak elérni, amelyek elősegítik, hogy a tagállamok szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki az egységes piacon belül.
- Állampolgárokra történő fókuszálás: a kézzelfogható eredmények elérése és a fragmentáció leküzdése kulcsfontosságú annak érdekében, hogy az Uniót közelebb hozzák a polgárokhoz. A Szlovák Elnökség célja, hogy visszaállítsák az uniós polgárok bizalmát a közös európai projektben.

Egészségügyi prioritások

Az egészségügy vonatkozásában a Szlovák Elnökség folytatni kívánja a tárgyalásokat a Tanácson belül az orvostechnikai eszközök jelenlegi szabályozási keretének felülvizsgálatáról, valamint az emberi használatra, illetve állatgyógyászati célra szánt gyógyszerek engedélyezésének uniós eljárásairól. A Szlovák Elnökség célja, hogy folytassa a Holland Elnökség által megkezdett munkát a gyógyszerekhez való hozzáférés növelésével kapcsolatban, melyet elsősorban az innovatív gyógyszerek magas árainak csökkentése, a túlzott gyógyszergyártás visszaszorítása, valamint a gyógyszerek párhuzamos exportjának kiküszöbölése révén szeretnének elérni.

A Szlovák Elnökség további célja az egészségügy terén, hogy előkészítse a közös európai álláspontot a WHO Dohányzás Ellenőrzési Keretegyezményének 7. Konferenciájára, melyet 2016 novemberében Indiában rendeznek meg.

A Holland Elnökség által megkezdett tevékenységet folytatva, a Szlovák Elnökség folytatni kívánja a politikai vitát a Tanácson belül az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatban, amely az antibiotikumok humán és állatgyógyászatban történő túlzott felhasználásához kapcsolódik. Emellett a jelenlegi elnökség politikai vitát kíván folytatni a Tanácsban a tuberkulózis kezelésével, a több gyógyszerre való rezisztenciával és a tuberkulózis ellen irányuló védőoltással kapcsolatban.

A krónikus betegségeket illetően a Szlovák Elnökség a prevenció fontosságát kívánja hangsúlyozni, az egészséges életmód népszerűsítése révén. Az elnökség folytatni kívánja az élelmiszerek minőségének fejlesztésére irányuló uniós tevékenységet, a tagállamok erre irányuló legjobb gyakorlatainak megismerése és kiértékelése révén.

Forrás:
Programme of the Slovak Presidency. http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/programme-of-the-slovak-presidency

PROGRAMME OF THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. 1 JULY - 31 DECEMBER 2016.
http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/programme-of-the-slovak-presidency

Megjelenés dátuma: 2016-07-27 09:53:29