HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Egészségügyi kiadások

Az angol QOF (Quality and Outcomes Framework - minőség, teljesítmény szerinti finanszírozás) jövője

2004-ben indult az Egyesült Királyságban a háziorvosok finanszírozásának az ellátás minőségével történő összekapcsolása. A bevezetést hosszas előkészítő fázis előzte meg, az indikátorok már azelőtt ismertek voltak, mielőtt a hozzájuk kapcsolódó díjazást bevezették volna.

A teljesítmény értékelése az elektronikus klinikai rekordokon keresztül történt, amelyek az alapellátásban már arra az időre is elterjedtek voltak. A QOF kezdeti rendszere 76 klinikai indikátort tartalmazott, 10 betegségterületre vonatkozóan. Az indikátorok ezen kívül a praxis szervezetére és a betegek részvételére, véleményére, elégedettségére vonatkoztak. A szervezeti indikátorok között találhatók a betegrekordokra, a betegeknek nyújtott információkra, oktatásra, képzésre, praxismenedzsmentre és gyógyszermenedzsmentre vonatkozó indikátorok.

Az első időszakban a praxisok (a maximumhoz közeli eredmények elérése következtében) 25 százalékos jövedelememelkedést értek el. Ez a növekedés később fokozatosan csökkent. A minőségi indikátorok alapján elért praxisbevételek 2013-ban 15 százalékot tettek ki.
Az orvosoknak lehetőségük van arra, hogy egyes betegeket kizárjanak a klinikai indikátorok alapján történő értékelésből, pl. gyógyszer intolerancia miatt, ezzel azonban a betegek kb. 5 százalékánál élnek.

A QOF hatására tapasztalható minőségjavulás, de meg kell jegyezni, hogy ebben az időszakban széleskörű minőségfejlesztési program is zajlott az NHS-ben (a legjelentősebb krónikus betegségekre országos standardok kidolgozása, az NHS-ben dolgozó orvosok éves értékelése, gyakori klinikai auditok stb.). A legfontosabb krónikus betegségeknél pl. a QOF bevezetése után csökkent az ellátás egyenlőtlensége, a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos területek felzárkóztak a tehetősebb térségekhez. A QOF korlátozta a sürgősségi felvételeket azokon a területeken, amelyekre indikátorokat tartalmazott, de nem volt tapasztalható ezzel együtt a mortalitás csökkenése.
Az ellátás minősége azokon a területeken is javult, amelyekre a QOF nem vonatkozott, de lassúbb ütemben.

Az indikátorok alkalmazásánál számos nehézség és nem kívánt hatás is feltűnt. (Pl. a nagyobb praxisok szisztematikusan magasabb fizetéseket kaptak ugyanazon minőségért, mint a kisebbek. Vagy az országos betegelégedettségi felmérés válaszai a random variációk miatt előidézhették azt a helyzetet, hogy a praxis bár javította az ellátást, kevesebb pénzt kapott.) Mindezen problémák javultak, miután 2009-ben a NICE vette át az indikátorok fejlesztését.
A kezdeti indikátorok leginkább az ellátás azon aspektusaira vonatkoztak, amelyeket a háziorvosok fontosnak tartottak, azonban az évek során az orvosok szempontjainak figyelembe vétele csökkent. Ez annak is volt betudható, hogy ahol könnyű volt javulást elérni, azokat a területeket már lefedték az indikátorok, a bevezetett új, egyébként bizonyítékokon alapuló indikátorok esetében a nagy munkabefektetés is csak marginális nyereséget eredményezett. Növekvő arányban szerepeltek a klinikai indikátorokon kívüli menedzsment vagy szakpolitikai indíttatású indikátorok, és a számos egészségügyi problémával küszködő idősödő lakosság ellátásához sem igazán igazodnak az egy-egy betegségre koncentráló indikátorok. A szakemberek körében a QOF népszerűségét rontotta az alkalmazásával együtt járó adminisztratív teher, miközben a háziorvosok munkaterhelése egyébként is nőtt, és az NHS költségvetéséből való részesedésük pedig csökkent.

2016-ban Skócia felhagyott a QOF rendszerrel, és un. "minőségi köröket" vezetett be (10-15 praxisból álló klaszterek együttműködnek a tevékenység javításán és a problémák azonosításán), és hasonló munka van folyamatban Wales-ben is.

A minőség javítására számos út létezik, az irányelvek fejlesztése és alkalmazása helyi klinikai auditokkal támogatva a hatékony módszerek közé tartozik. Konszenzus van arra vonatkozóan, hogy a QOF változtatásokat igényel. Egyes közgazdászok szerint hogy a pénzügyi ösztönzők az egyszerű és ismétlődő feladatnál jól alkalmazhatók, ugyanakkor a komplexebb feladatok esetében nem elég hatékonyak, sőt esetenként kontraproduktívak lehetnek. A QOF-ben jelentős potenciálok rejlenek a betegközpontú ellátás, minőség javítására, ehhez azonban az indikátorokért felelős NICE részéről is fejlesztésre van szükség.

Forrás: Martin Roland, Bruce Guthrie: Quality and Outcomes Framework: what have we
learnt? BMJ 2016;354:i4060 doi: 10.1136/bmj.i4060
Nicholas Steel, Paul Shekelle: After 12 years, where next for QOF? BMJ 2016;354:i4103 doi: 10.1136/bmj.i4103 (Published 4 August 2016) Page 1

Megjelenés dátuma: 2016-08-30 11:39:33