HealthOnline cikkek

Ország: Ausztria

Témakör: Népegészségügy

Osztrák Függőségprevenciós Stratégia

A Stratégia az "Egészség Minden Szakpolitikában" elvén alapul, és a legális és illegális élvezeti szerekkel kapcsolatos függőségek, valamint a viselkedési függőségek egészséggel kapcsolatos aspektusaira fókuszál.

2015 decemberében publikálták az első Osztrák Függőségprevenciós Stratégiát, mely mind a kilenc tartomány támogatását élvezi. A Stratégia fő célja, hogy iránymutatást biztosítson az összes érintett számára, és egy platformra rendezze a tudományos ismereteket, az orvosi és pszichoszociális gyakorlatot, valamint a releváns szakpolitikai és adminisztratív területeket. A Stratégia a függőség közös társadalmi megértésén alapul. Meghatározza a tágabb célkitűzéseket, és iránymutatást biztosít a speciális intézkedések jövőbeni kidolgozására és végrehajtására. A Stratégiát egy Delphi-tanulmányra építve dolgozták ki, amely mintegy 100 szakértő bevonásával készült a függőségprevenció, a függőség területén történő segítségnyújtás, a függőség-kutatás, az államigazgatás és az üzleti szféra területén. A Stratégia a legális és illegális élvezeti szerekkel kapcsolatos függőségek, valamint a viselkedési függőségek egészséggel kapcsolatos aspektusaira fókuszál. Hangsúlyos szerepet kap a kárminimalizálás, mint a megelőzés, a függőségi szolgáltatások és a biztonság fő alapelve.

Az Osztrák Függőségprevenciós Stratégia definíciója értelmében a függőség nem akaratgyengeség vagy morális hiba, hanem többnyire krónikus lefolyású betegség, mely nemcsak a függő egyénre van káros hatással, hanem annak közvetlen környezetére, valamint a társadalomra is. Azoknak az egyéneknek, akik függőségi betegségben szenvednek, vagy problematikus fogyasztói magatartást tanúsítanak, joguk van a kezelésre, gondozásra és rehabilitációra.

Az osztrák függőségi politika a "Health in All Policies", azaz az "Egészség Minden Szakpolitikában" elvén alapul. Az osztrák egészségpolitikusok úgy vélik, hogy csak a különböző politikaterületek egyesített erőfeszítései révén lehet elérni a lakosság egészségi állapotának hatékony javítását. A függőségprevenció is akkor lehet eredményes, ha az egészségügyi intézkedéseket más területeken hozott intézkedésekkel a lehető legjobban összehangolják, különös tekintettel azokra az életterületekre, amelyeken a függőség kialakulását befolyásolni lehet. Az osztrák függőségi politika 1. dimenziója a függőséget okozó szerek vagy tevékenységek típusait sorolja föl: alkohol, dohány/nikotin, kontrollált pszichotropikus gyógyszerek, illegális függőségi szerek, új pszichoaktív anyagok, dopping, szerencsejáték és egyéb viselkedési függőségek. A 2. dimenzió a fogyasztási vagy magatartási módokat tipizálja: absztinencia, alacsony kockázatú fogyasztás/magatartás, problematikus vagy magas kockázatú fogyasztás/magatartás, függő fogyasztás/magatartás. A 3. dimenzió a beavatkozási területeket foglalja magába: függőségi prevenció, függőségi segítségnyújtás (tanácsadás, túlélési segítségnyújtás/kárminimalizálás, függőségi terápia, rehabilitáció, szociális és szakmai integráció, ill. reintegráció, biztonság (büntetőjogi felelősségre vonás, piaci szabályozás, biztosíték nyújtása). A beavatkozási területek intézkedéseit az alábbi folyamatok, szolgáltatások támogatják: függőségkutatás, -monitoring és értékelés, a függőségi segítséget nyújtó szakemberek képzése és továbbképzése, a függőségi politika tervezése és koordinációja, média és PR, nemzetközi együttműködés. A 4. dimenzió azokat az etikai, társadalmi, kulturális, pénzügyi, valamint politikai/jogi keretfeltételeket foglalja magába, amelyek befolyásolják az egyén fogyasztási, magatartási szokásait.

Az Osztrák Függőségprevenciós Stratégia céljai a következők:
- pszichotróp szerek fogyasztása, valamint a viselkedési függőség okozta negatív hatások minimalizálása, azaz függőségprevenciós intézkedésekkel az ilyen jellegű problémák kialakulásának megakadályozása, illetve már kialakult függőségi problémák esetében függőségi tanácsadás, terápia, rehabilitáció, túlélési segítségnyújtás/kárminimalizálás, szociális és szakmai integrációs és reintegrációs intézkedések révén történő visszaszorítása vagy megoldása,
- a szenvedélybeteg emberek (gyakran krónikus lefolyású) problémáinak szükségletorientált kezelése az egészségügyi és szociális rendszerben,
- gondoskodni arról, hogy a függőségi problémákkal küzdő egyének mind objektív, mind szubjektív nézőpontból egészségesebbé váljanak, és a társadalomba integrálódjanak,
- a szenvedélybetegek számára lehetővé tenni az önrendelkezésen alapuló, tartalmas életvezetést a munkaerőpiacra és a társadalomba történő integráció vagy reintegráció révén,
- egy szociálisan felelős együttélést/egymás mellett élést kialakítani, mind az egészségügyben, mind a társadalomban.

A játékfüggőkkel kapcsolatos célkitűzések

A Stratégia magában foglalja, hogy függőségmegelőzési, valamint jogi intézkedéseket kell kidolgozni, hogy megfékezzék a szerencsejátéktól, sportfogadástól függő személyek számának növekedését. Az ajánlatokat úgy kell szabályozni, hogy azok elsődlegesen a szórakozást szolgálják, és a megélhetést fenyegető veszteségeket minimalizálják. Gondot kell fordítani a fiatalkorúak, valamint a szerencsejátékozók védelmére. A szerencsejátékkal foglalkozó vállalatoknak kötelezően elő kell írniuk az értékesítők szakmai képzését, valamint mennyiségi és minőségi szabályozását. Azt is biztosítani kell, hogy a szerencsejáték-értékesítők ne rendelődjenek alá a szerencsejáték-ajánlatok nyereségorientált motivációinak.
Országos, európai és nemzetközi szinten intézkedéseket kell hozni az illegális, az osztrák szabályozásoknak nem megfelelő online szerencsejáték ajánlatok osztrák piactól történő távol tartása érdekében. A tartományoknak a szerencsejátékból származó bevételük egy részét függőségprevenciós és -terápiás célokra kell fordítaniuk.
A játékfüggőségben szenvedők számára széleskörű tanácsadásra, valamint terápiára vonatkozó ajánlatokat kell biztosítani, a hozzátartozók számára pedig támogatást és segítséget kell nyújtani. Az alkotmányban biztosított alapvető szabadságjogok figyelembevételével egész Ausztriára kiterjedő szabályozásokkal, ún. "játéktilalmakkal" meg kell akadályozni, hogy a problémás szerencsejátékosok a megélhetésüket fenyegető adósságot halmozzanak fel, és a már másmilyen okból eladósodott személyekre is kiemelt figyelmet kell fordítani. A játéktilalmakat egész Ausztriára kiterjedően kell kidolgozni.


Bundesministerium für Gesundheit (Osztrák Szövetségi Egészségügyi Minisztérium): Österreichische Suchtpräventionsstrategie - Strategie für eine kohärente Präventions- und Suchtpolitik. 2015. december. http://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/5/5/4/CH1347/CMS1453460318602/suchtpraeventionsstrategie.pdf

Megjelenés dátuma: 2016-08-30 12:53:58