HealthOnline cikkek

Ország: Amerikai Egyesült Államok

Témakör: Egészségpolitika

USA: Donald Trump egészségpolitikai reformjavaslatai

Donald Trump egészségpolitikai célkitűzései között szerepel az ellátáshoz való hozzáférés növelése a költségek megfizethetőbbé tételével, valamint az ellátás minőségének javítása. A Megfizethető Ellátás Törvényének visszavonását tervezi, de a részletes reformelképzelések még nem tisztázottak.

Donald Trump, az Egyesült Államok nemrégiben megválasztott elnöke javasolja a kormányzat szerepének csökkentését az amerikaiak életében, valamint az egészségügyi rendszer reformját szabadpiaci elvek alapján. Célja, hogy "olyan folyamatot indítson el, ami visszaállítja a kormányba vetett hitet". A 2016-os választásokon Trump pártja, a Republikánus Párt többséget szerzett a Kongresszus alsóházában (Képviselőház), valamint felsőházában (Szenátus), ami elméletileg megkönnyíti Trump számára reformprogramjának végrehajtását. Deklarált célja, hogy biztosítsa az ellátáshoz való hozzáférés növelését a költségek megfizethetőbbé tételével, valamint az ellátás minőségének javítását. Hivatalba lépésekor, 2017 januárjában sürgetni fogja a Kongresszust a reformok végrehajtására.

Trump programja a kampány folyamán alakult ki, és elismerte, hogy az egészségügy reformjának megindításához szükség van a Kongresszus jóváhagyására. Ellenkező esetben az elnök nem tudja megtenni az általa szándékolt reformlépéseket. Trump reformjavaslata az alábbi hét lépésben körvonalazható:

1) Elnökválasztási kampánya során Trump kijelentette, hogy hivatalba lépésekor azonnal kérni fogja a Kongresszust az Obamacare-nek is nevezett Megfizethető Ellátás Törvényének teljes visszavonására. Azt is hozzátette, hogy javasolni fogja, hogy töröljék el azt az egyéni kötelezettséget, miszerint mindenkinek egészségbiztosítást kell vásárolnia. Ugyanakkor a legtöbb egészségügyi közgazdász amellett érvel, hogy az ilyen jellegű kötelezettség szükséges bármely általános egészségbiztosítási program működőképességéhez. Trump megválasztása óta némiképp módosította álláspontját: a Megfizethető Ellátás Törvényének két komponensével egyetért, nevezetesen a polgárok azon jogával, hogy egészségi állapotuktól függetlenül biztosítási lefedettséget vásároljanak, valamint a 26 év alatti fiatalok azon jogával, mely lehetővé teszi, hogy a szülők munkahelye által nyújtott egészségbiztosítás lefedettséget nyújtson számukra. Arra azonban nem tért ki, hogy a két említett komponens megtartását hogyan egyeztetné össze az egyéni biztosítási kötelezettség megszüntetésével.

2) Lehetővé kívánja tenni az egészségbiztosító társaságoknak, hogy az államokon átívelően kínálhassanak egészségbiztosítást, amennyiben az általuk kínált biztosítási csomagok összeegyeztethetőek az adott állam törvényeivel. Az egészségbiztosításra vonatkozó törvények minden államban különbözőek. Trump célja, hogy versenyt generáljon a biztosítótársaságok között, abban a reményben, hogy ez csökkenti a biztosítási csomagok árát.

3) További célkitűzése, hogy az egészségbiztosítási díjat levonhatóvá tegye az adóalapból, és ezzel egyidejűleg biztosítsa, hogy senki ne maradjon egészségbiztosítás nélkül pusztán azért, mert nem tudja azt megfizetni.

4) A rugalmas és biztonságos Egészségügyi Takarékszámlák (Health Savings Accounts) kiterjesztését favorizálja. Ennek járulékait, valamint a felhalmozott összeget adómentessé tenné. Az egyének ezeket a számlákat akár tovább is örökíthetnék. Azt reméli, hogy az Egészségügyi Takarékszámlák vonzóvá válnak a fiatal, egészséges egyének számára, és ezeket a takarékszámlákat a családtagjaik is szabadon használhatják majd.

5) Trump szorgalmazza az egészségügyi szolgáltatók - beleértve az orvosok, kórházak, klinikák - ártranszparenciáját, annak érdekében, hogy a betegek a legjobb áron vehessék igénybe az ellátást.

6) A Medicaid alapjait is felül kívánja vizsgálni az államokkal együttműködésben. A Medicaid számára egyösszegű támogatásokat nyújtana az államoknak. Az államoknak ösztönzőket fognak biztosítani a pazarlás, csalás és visszaélés elkerülése érdekében.

7) Szorgalmazza az akadályok elhárítását a gyógyszerek piacra lépése elől, feltéve, hogy azok biztonságosnak, megbízhatónak és olcsónak minősülnek. Engedélyezni kívánja a tengerentúlról importált gyógyszerekhez való hozzáférést is.

Trump kampánya során arra is ígéretet tett, hogy csökkenti a személyazonosításra alkalmas iratokkal nem rendelkező bevándorlók egészségügyi ellátására fordított összeget, a jelenlegi bevándorlási törvények kikényszerítése révén. Ugyanebből kifolyólag korlátozni fogja a vízumok számát. A mentális egészségügyi programokat is meg akarja reformálni, erre vonatkozóan át fogja tekinteni a Republikánus Kongresszus már meglévő terveit.

Donald Trumpot 2017. január 20-án fogják beiktatni hivatalába. A Megfizethető Ellátás Törvényére vonatkozó tervezett változtatásokról (vagy annak eltörléséről), illetve az egészségügyre vonatkozó további tervekről az elkövetkezendő hónapokban világosabb képet fogunk kapni.

Forrás: Rosenau, P.: Donald Trump's Health Policy Campaign Proposals. The Health Systems and Policy Monitor, 2016.11.14. http://www.hspm.org/countries/unitedstatesofamerica18112013/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2017-01-12 16:32:08