HealthOnline cikkek

Ország: Észtország

Témakör: Minőségügy

Észtország: megjelent az első minőségügyi jelentés

Az észt első minőségügyi jelentés a neurológia, onkológia, intenzív ellátás, nőgyógyászat és sebészet területeit fedi le. A jelentést bővíteni kívánják a későbbiekben, például a kardiológiai, pszichiátriai és endokrinológiai területekre vonatkozó indikátorokkal.

2014-ben a Tartu-i Egyetem és az Észt Egészségbiztosítási Alap közötti egyezmény eredményeképpen létrejött a Minőségi Indikátorok Fejlesztéséért Felelős Tanácsadó Testület (továbbiakban: Tanácsadó Testület). A Tanácsadó Testület tagjai képviselik a kulcsfontosságú klinikai szakterületeket, és vezető szerepet játszanak a minőségi indikátorok kidolgozásában. A Tanácsadó Testület a WHO kórházakra vonatozó teljesítményértékelési keretből (PATH) és az Észt Egészségbiztosítási Alap által készített 2012-es Kórházi Visszacsatolási Jelentésből nyert tapasztalatokra alapozva dolgozta ki a minőségi jelentést.

A Tanácsadó Testület első minőségügyi jelentése öt szakterületet fed le: neurológia, onkológia, intenzív ellátás, nőgyógyászat és sebészet. A jelentés magában foglalja a háziorvosi minőségi bónusz rendszerre vonatkozó minőségi indikátorokat. A mutatók elsősorban az Észt Egészségbiztosítási Alap finanszírozási adatain alapulnak (jelenleg ez a legátfogóbb adatforrás a klinikai információkra vonatkozóan). Emellett a gyógyszerfelírási adatbázist és az Országos Születési Regisztert használták adatforrásként. Kezdetben az e-egészségügyi vagy kórházi szintű információs rendszereket integrálták a pótlólagos klinikai és betegeredményekre vonatkozó adatok céljából. Az adatok minőségével és hozzáférhetőségével kapcsolatos okokból ezek az adatok 2016-ra még nem elérhetők.

Rendszeres időközönként fognak jelentéseket publikálni a már létező és újonnan kidolgozandó indikátorokkal. Folyamatban van a kardiológiai, pszichiátriai és endokrinológiai területekre vonatkozó indikátorok fejlesztése.

A minőségi indikátorok fejlesztése jelenleg fragmentált a különböző intézetek között. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet felelős az egészségügyi statisztikákért, valamint részt vesz az OECD minőségi indikátorokra vonatkozó programjában. A Szociális Ügyek Minisztériuma felelős a rákellátásra vonatkozó minőségi indikátorok kidolgozásáért. Ezen felül az Észt Egészségbiztosítási Alapnak van néhány kezdeményezése a teljesítményindikátorok fejlesztésére vonatkozóan, így például a Kórházi Visszacsatolási Jelentés, valamint az Ellátásintegrációs Indikátorok. A jövőben célszerű lenne megegyezni a prioritásterületekről, valamint a kulcsfontosságú szereplők felelősségi köréről, a fragmentált tevékenységekből eredő duplikáció és hatékonyság-veszteségek elkerülése érdekében. Ezen túlmenően fontos lenne az e-egészségügyi alkalmazásoknak és a szolgáltatók információs rendszereinek használata az indikátorok kidolgozásában, mivel a finanszírozási adatok korlátozott klinikai információt biztosítanak. Az új adatforrásokkal való kísérletezés és a szolgáltatókkal történő proaktív kommunikáció remélhetőleg elő fogja segíteni az adatminőséggel és az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos problémákat.

Forrás: Habicht, T.: The first quality indicators report was published. The Health Systems and Policy Monitor, 2017.03.06. http://www.hspm.org/countries/estonia05112013/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2017-03-29 09:00:07