HealthOnline cikkek

Ország: Amerikai Egyesült Államok

Témakör: Egészségpolitika

USA: nem sikerült visszavonni az Obamacare-t

A Megfizethető Ellátás Törvénye továbbra is érvényben marad az Egyesült Államokban, ugyanis az annak felváltását célzó törvényjavaslat (Amerikai Egészségügyi Ellátási Törvény 2017) a Republikánus Párt köreiben sem nyerte el a kellő támogatottságot.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump az elnökválasztási kampány során azt hangoztatta, hogy hivatalba lépésének első napján visszavonja, és új törvénnyel váltja fel az elődje, Barack Obama nevéhez fűződő Megfizethető Ellátás Törvényét, amelyet gyakran "Obamacare" néven emlegetnek. Sokan úgy vélték, hogy ezt könnyen végre tudja hajtani, mert a Republikánus Párt a Kongresszus mindkét házában, valamint az elnökségben is többségben van.

Az előző kormányzati ciklusban a republikánus többségű Képviselőház számos alkalommal a Megfizethető Ellátás Törvényének visszavonása mellett szavazott, a visszavonásra irányuló törvényjavaslatok azonban nem tudtak törvényerőre emelkedni, mivel Obama elnök megvétózta azokat. Trump elnök pedig csak akkor egyezne bele a törvény visszavonásába, ha ezzel egyidejűleg az Obamacare helyébe lépő törvényjavaslatot nyújtanának be. A Trump-kormány azonban nem készített olyan törvényjavaslatot, amely a Megfizethető Ellátás Törvényét felváltaná. Ehelyett a Trump-kormány a Képviselőház szóvivőjének, Paul Ryan-nek a törvényjavaslatát támogatta, amelyet Amerikai Egészségügyi Ellátási Törvény 2017 címmel ismertetett. Végül nem került sor szavazásra a törvényjavaslatra vonatkozóan a Képviselőházban, mivel a republikánusok körében nem nyerte el a kellő támogatottságot. Ennek eredményeképpen továbbra is érvényben marad az Obamacare, azaz a Megfizethető Ellátás Törvénye az Egyesült Államokban.

Az Amerikai Egészségügyi Ellátási Törvény főbb rendelkezései

A törvényjavaslat elfogadása alapvető változásokat eredményezett volna az amerikai egészségügyi rendszerben. Az alábbi főbb rendelkezéseket tartalmazta a törvényjavaslat:
- Az egyének azon kötelezettségének eltörlése, hogy egészségbiztosítást vásároljanak, valamint a munkáltatók azon kötelezettségének eltörlése, hogy biztosítsák az egészségbiztosítás fedezetét.
- A biztosítási díj kifizetéséhez nyújtott támogatások jelentős átalakítása. A Megfizethető Ellátás Törvénye szerint az egyéneknek a biztosítási díj kifizetéséhez nyújtott támogatások fordítottan arányosak a jövedelemmel. Az Amerikai Egészségügyi Ellátási Törvényre vonatkozó javaslat megszüntette volna a jövedelemalapú támogatásokat, helyette életkorfüggő támogatásokat vezetett volna be. A támogatások mértéke 2000 amerikai dollár (30 év alattiak esetében) és 4000 amerikai dollár (60 év fölöttiek esetében) között változik, amelyet egy elemzés elégtelennek talált a lehetséges ügyfelek jelentős része számára. A támogatások mértékének növelését a fogyasztói árindex fölötti egy százalékban maximálták.
- A lejárt biztosítási fedezetre vonatkozó büntetés bevezetése. A korábban már fennálló egészségproblémákkal küzdők azonos biztosítási díjakon vásárolhattak volna biztosítási fedezetet, mint mások. Ugyanakkor azoknak, akiknek 63 napnál hosszabb elmaradás mutatkozott volna a biztosítási fedezetükben, az újbóli biztosításvásárlást követő első évben 30 százalékkal magasabb biztosítási díjat kellett volna fizetniük.
- Alapvető változások a Medicaid rendszerében. Jelenleg az államok gazdasági helyzetük függvényében kapnak pénzügyi támogatást a szövetségi kormánytól a Medicaid fenntartására. Az Amerikai Egészségügyi Ellátási Törvény értelmében az államok nem a gazdasági helyzetük, hanem a lakosságszámuk alapján részesültek volna támogatásban a szövetségi államtól, ami azt jelentette volna, hogy az államok teljes mértékben ki lettek volna téve a pótlólagos kiadások pénzügyi kockázatának. Emellett a Medicaid szövetségi szintű finanszírozását jelentősen csökkentették volna.
- Különböző adók eltörlése, beleértve a 200-250 000 amerikai dollárt meghaladó jövedelemmel rendelkező személyek által fizetett jövedelemadó, ill. a biztosítókra, orvostechnikai eszközök gyártóira, valamint gyógyszergyártókra kivetett adók megszüntetését.

Az Amerikai Egészségügyi Ellátási Törvény elemzése és a politikai reakció

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal becslése szerint az Amerikai Egészségügyi Ellátási Törvény 2018-ra 14 millióval, 2026-ra pedig 24 millióval növelné a biztosítással nem rendelkezők számát, azaz a biztosítással nem rendelkezők száma 52 millióra növekedne. A törvényjavaslatban szereplő adócsökkentések ellenére, amelyek elsősorban a magasabb jövedelműeknek kedveztek volna, a javaslat mintegy 323 milliárd amerikai dollárral csökkentette volna a szövetségi kiadásokat 10 év alatt, az egyéneknek a biztosítási díjak kifizetéséhez nyújtott támogatások, valamint az államoknak nyújtott, Medicaid-re vonatkozó szövetségi kifizetések csökkentése révén. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal nem jelezte előre az egészségbiztosítási piacok összeomlását, de az előirányzott díjnövelések veszélyeztették volna a piacok stabilitását.

Az Amerikai Egészségügyi Ellátási Törvényre vonatkozó javaslat rendkívül népszerűtlen volt a közvélemény és a politikusok körében egyaránt: egy közvélemény-kutatás szerint az Egyesült Államok polgárainak csak 17 százaléka támogatta (habár 26 százalék bizonytalan volt). A Képviselőházban minden demokrata képviselő ellenezte, de a Trump-kormány számára a fő problémát az jelentette, hogy a szélsőséges konzervatívok és a legmérsékeltebb republikánusok egyaránt bírálták a törvényjavaslatot. Utolsó pillanatban a törvényjavaslatot visszavonták, így a republikánus tagoknak nem kell attól tartaniuk, hogy szavazatukat rögzítik, és politikai fegyverként használják fel ellenük a 2018-as választásokon.

Mi az egészségügyi reform következő lépése?
Jelenleg nem lehet tudni, hogy mi lesz a következő lépés az egészségügyi reformot illetően. Habár a Trump-kormány kijelentette, hogy most más kérdésekre kíván fókuszálni, beleértve az adóreformot, a bevándorlást, illetve az infrastrukturális beruházásokat, a Kongresszus néhány tagja továbbra is olyan törvényjavaslat kidolgozásán munkálkodik, amely elegendő támogatást kaphat a Képviselőház republikánus tagjai körében ahhoz, hogy megszavazzák. Ugyanakkor még ha sikerül is egy ilyen törvényjavaslatot kidolgozni, és a Képviselőházon keresztülvinni, a Szenátusbeli sorsa továbbra is bizonytalan. Időközben a Trump-kormány különböző szabályozásokkal tovább gyengítheti a Megfizethető Ellátás Törvényét. Amennyiben a jelenlegi amerikai kormány folytatja ezt a politikát, ez nagy valószínűséggel eltántoríthatja a biztosítótársaságokat a biztosítási piacra való belépéstől, ami destabilizálná az egyéni biztosítási piacot.

Forrás: Rice, T. et al.: Republican Majority Fails to Repeal and Replace the Affordable Care Act. The Health Systems and Policy Monitor,2017.04.02.

Megjelenés dátuma: 2017-04-21 15:57:25