HealthOnline cikkek

Ország: Litvánia

Témakör: Egészségpolitika

Litvánia: új kormányprogram egészségügyi prioritásai

Az új litván kormányprogram fő prioritásai között szerepel a lakosság egészségi állapotának, illetve az egészségügyi ellátásnak a fejlesztése, melyet a kockázati tényezők szerepének csökkentését, a mentális egészségi állapot fejlesztését és az egészségügyi ellátás minőségének és hatékonyságának javítását célzó intézkedésekkel kívánnak elérni.

A 2016. novemberi választásokat követően hatalomra lépett új litván kormány a kulcsfontosságú prioritások között említette a lakosság egészségi állapotának és az egészségügyi ellátásnak a fejlesztését. A kormányprogram elismeri, hogy a várható élettartam és az egészséges életévek jelentős javulását csak a szektorokon átívelő, a kockázati tényezők szerepének minimalizálását célzó politikák, valamint a mentális egészségi állapot fejlesztését és az egészségügyi ellátás minőségének és hatékonyságának javítását célzó intézkedések révén lehet elérni.

A kormányprogram speciális intézkedéseket javasol a kockázatos magatartási formák hatásának csökkentésére. A szeszes italokra vonatkozó intézkedések elsősorban a fiatalokat célozzák, beleértve az alkoholfogyasztás törvényes korhatárának 20 évre történő emelését, a szeszes italokra kivetett adó növelését és az ebből származó bevétel egy részének az alkoholellenes a társadalmi kampányokra való fordítását, valamint a szeszes italok kiskereskedelmi forgalomban való elérhetőségének korlátozását. A további intézkedések a szeszes italokra vonatkozó szabályozások szigorúbb betartatására, az ittas vezetés megelőzésére, valamint a lakosság figyelmének felkeltésére irányulnak az alkoholos italok ártalmaival kapcsolatban. A dohányzás vonatkozásában a kormányprogram javasolja a dohánytermékekre kivetett adó növelését, az egyszerű cigarettacsomagolás bevezetését, a dohányzási tilalom kiterjesztését a kültéri kávézókra és éttermekre, valamint a közös használatú beltéri területekre, mint például a társasházak bejárata.

A kormányprogram arra is rávilágít, hogy a mentális egészségügyi szolgáltatások különösen alacsony hatékonyságúak, ami a fejlesztés és a finanszírozás hosszú távú hiányának, valamint a más szolgáltatásokkal történő integrálásuk sikertelenségének tudható be. A javasolt intézkedések kiterjednek az öngyilkosság-megelőzési programok és segélyvonalak megerősítésére, valamint a mentális egészségügyi ellátás elérhetőségének, eredményességének és minőségének fejlesztésére mind a közösségi ellátásban, mind a kórházi szektorban.

A betegségmegelőzést és az egészségfejlesztést szintén az egészségpolitika előterébe helyezik, megjegyezve, hogy a jelenlegi alapellátás hatékonysága nem megfelelő a háziorvosok gyenge szerepe miatt. A kormányprogram célja az alapellátás minőségének és eredményességének fejlesztése, valamint betegségmegelőzésben betöltött szerepének növelése, az alapellátó csoportok megfelelő szakképzettségbeli összetételének biztosítása, a szolgáltatások finanszírozási arányának, valamint a jó eredmények arányának növelése, ill. a rákmegelőzési programok kiterjesztése révén, különösen a vidéki területeken.

A további, egészségügyi szektorral kapcsolatos intézkedések a következők: bizonyíték alapú protokollok kidolgozása, a komplex szolgáltatások központosítása, az alapellátási hálózat kiterjesztése a vidéki területeken, a már meglévő gyógyszerpolitikák felülvizsgálata a gyógyszerkiadások csökkentése céljából, az átláthatóság növelése, az egészségügyi rendszer menedzsmentjének, teljesítményértékelésének és elszámoltathatóságának fejlesztése.

2017 áprilisában a kormányprogramhoz kapcsolódó, alkoholfogyasztásra, valamint gyógyszerszabályozásra irányuló törvényi változtatásokat benyújtották a Parlamentnek megvitatásra.

Forrás: Karanikolos, M: Health and healthcare in the new government programme. The Health Systems and Policy Monitor, 2017. 04. 25. http://www.hspm.org/countries/lithuania14112013/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2017-04-29 13:35:31