HealthOnline cikkek

Ország: Hollandia

Témakör: Minőségügy

Az egészségügyi ellátás minőségéről, a betegpanaszokról és jogvitákról szóló új törvény Hollandiában

2016 januárjában lépett életbe az egészségügyi ellátás minőségéről, a betegpanaszokról és jogvitákról szóló törvény Hollandiában, amely két, még az 1990-es években született jogszabályt váltott fel. Az új törvény célja a betegpanaszok hatékonyabb rendezése és az ellátás minőségének garantálása. A jogszabály minden egészségügyi ellátóra érvényes, akik közé a kozmetikai sebészet és az alternatív medicina szolgáltatói is beletartoznak. A Szociális Támogatás Törvényének hatálya alá szolgáltatók (otthoni segítségnyújtás, lakóotthonok stb.) tevékenységét viszont nem szabályozza.

A minőség tekintetében a szolgáltatóknak olyan tájékoztatást kell a betegek számára nyújtani, hogy a betegek információn alapulóan tudjanak választani a kezelések és a szolgáltatók közül. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a választások pénzügyi következményeit és a várakozási időket is. A betegek biztonságos, hatásos, hatékony és betegközpontú ellátásra jogosultak. A szolgáltatóknak meg kell győződniük arról, hogy az újonnan felvett munkatársaiknak milyen volt a korábbi teljesítménye. Azokról a munkatársakról, akiket nem megfelelő munkavégzés, vagy a betegekkel kapcsolatos bármilyen erőszakos cselekmény miatt bocsátottak el, az Egészségügyi Főfelügyelőség számára kell jelentést küldeni. Az egészséggel kapcsolatos károkozáshoz vezető orvosi hibákat a betegekkel is közölni kell, és minden szolgáltatónál szabályozni kell ezen események biztonságos jelentési eljárásrendjét. A törvény előírja, hogy a betegek a szolgáltatók által alkalmazott panaszkezeléssel foglalkozó munkatárshoz fordulhassanak, aki ha nem tudja a beteg panaszát megfelelően rendezni, egy független vitarendező bizottsághoz kerül az ügy, amely 25 000 euró maximális kártérítést ítélhet meg. A vitarendező bizottságokat az egészségügyi miniszter bízza meg, minden szolgáltatónak egy ilyen bizottsághoz kell csatlakoznia.

A jogszabály életbe lépése óta eltelt egy év még nem elegendő annak értékelésére, megfelelően tudta-e az új rendelkezés a küldetését teljesíteni. Több területen még biztosan további fejlesztésekre van szükség. Pl. nem működik megfelelően a nem kívánatos események és betegpanaszok biztonságos jelentési rendszere. Hiányzik az a folyamat, hogy a panaszokból a szolgáltatók számára olyan visszacsatolás legyen, amely a tanulási folyamatokat segíti. Nincs információ arról, hogy az egészségügyi szolgáltatók milyen mértékben ellenőrzik a belépő új munkatársakat. Különösen a törvény hatálya alá került új területekről, mint a kozmetikai sebészet és az alternatív gyógyítás hiányzik ez az információ. A vitarendező bizottságok is csak 2017 januárja után kezdtek el működni. A betegeknek az informált választásokhoz információra van szükségük. Kutatások szerint a betegek a jelenleg elérhető információkat nem használják, ez felveti azt a kérdést, hogy milyen típusú információk lehetnek a betegek számára hasznosak.

Forrás: Madelon Kroneman: Act on quality, complaints and disputes in care. 21/03/2017. http://www.hspm.org/countries/netherlands25062012/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2017-05-12 10:58:23