HealthOnline cikkek

Ország: Csehország

Témakör: Egészségügyi dolgozók

Csehország: a szakorvosképzés reformja

2017 júliusától hatályba lépnek a cseh rezidensképzésre vonatkozó törvénymódosítások. A változtatásokkal az egyes szakterületeken, ill. a kisebb kórházakban tapasztalható orvoshiányt kívánják enyhíteni.

Csehországban 2017 júliusától lépnek hatályba az orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek képzésére vonatkozó törvénymódosítások. A új törvényi rendelkezésekkel elsősorban három fő célt kívánnak szolgálni a döntéshozók.

Az első célkitűzés, hogy világosan meghatározzák a képzésben résztvevő orvosok és mentoraik felelősségi köreit és kompetenciáit, valamint lehetővé tegyék a képzésben résztvevő orvosok számára, hogy törvényesen dolgozzanak a kórházi osztályokon képességeiknek, képzettségüknek, valamint megszerzett tapasztalataiknak megfelelően. Az új törvény a korábbi (2004 előtti) kétszintű állami vizsgarendszerre épül.A szakorvosképzés törzsanyagából 30 hónap elteltével vizsgát kell tenni. Az orvosok képzésére vonatkozó felelősségi köröket és mentorálási követelményeket újradefiniálták, megkülönböztetve a mentorálás két szintjét, a szakmai mentorálást és a szakmai felügyeletet. A végzős orvostanhallgatók szakmai mentorálása szigorúbb, mint a képzésben résztvevő orvosok munkája fölötti szakmai felügyelet a szakképzés törzsanyagvizsgájának letétele után. Ahogyan a korábbi szabályozás értelmében, az új törvény értelmében is az orvosok csak a szakorvosi képzés befejezését követően, az állami engedélyezési vizsga után dolgozhatnak önállóan, mentorálás nélkül.

A második fő cél az orvosi szakterületek számának és a képzés időtartamának csökkentése. Ez lehetővé teszi az orvosi szakterületek közötti horizontális átjárhatóságot, amely feltételezhetően megkönnyíti az orvosok potenciális átképzését egy-egy szakterületen tapasztalható orvoshiány esetén. 2009 óta a szakorvosi képzésben történő gyakori változások összesen 96 különböző szakterület létrejöttéhez vezettek, ami nagyjából az EU-átlag kétszerese. Az új törvény 43 alapvető orvosi szakterületet határoz meg 19, közvetlenül a törvényben szereplő területen.

A harmadik célkitűzés, hogy lehetővé tegyék az orvosok számára, hogy a képzésük legnagyobb részét a helyi egészségügyi intézményekben tudják elvégezni, és csak a képzésük szükséges részét végezzék speciális egészségügyi központokban. A képzési követelmények felülvizsgált rendszerének célja, hogy megváltoztassa azt a jelenlegi gyakorlatot, melynek során a képzésben résztvevő orvosoknak sok hónapot kell eltölteniük speciális központokban vagy magasabb szintű kórházakban. Ez ugyanis azt a tendenciát eredményezte, hogy az orvosok többsége a speciális vagy nagyobb kórházakban helyezkedett el a képzés befejezését követően, így a kisebb kórházakban néhány szakterületen orvoshiány alakult ki. Az új képzési követelmények lehetővé teszik az orvosok számára, hogy képzésük jelentős részét a helyi egészségügyi intézményben végezzék el, és ezzel arra ösztönzi a fiatal orvosokat, hogy abban az intézményben folytassák munkájukat.

A rezidensképzés reformja 2014 óta terítéken van Csehországban. Ugyanakkor, egy korábbi tervezet a Cseh Orvosi Kamara ellenállásába ütközött, ami 2017. januárig tartó politikai vitákhoz vezetett. Az új törvénnyel kapcsolatban is vannak bírálatok, például, hogy az alapvető orvosi szakterületek száma túl magas, valamint fontos részletek még nem tisztázottak, ezeket az Egészségügyi Minisztérium által kiadandó rendelet fogja tisztázni.

Forrás: Bryndová, L.: Reform to training curricula of physicians. The Health Systems and Policy Monitor, 2017.05.18. http://www.hspm.org/countries/czechrepublic10122015/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2017-05-24 15:42:01