HealthOnline cikkek

Ország: Ciprus

Témakör: Egészségügyi rendszerek jellemzői

Új egészségügyi rendszer Cipruson

Több hónapos vita után 2017. június 16-án a Képviselőház megszavazta azt a két törvényjavaslatot, amely utat nyit egy új egészségügyi rendszer bevezetéséhez. A folyamat 2020-ig tart majd.

Az egyik törvényjavaslat egy új állami ügynökség megteremtését célozza, amely az állami kórházak és az alapellátási egységek működtetéséért lesz felelős. Az állami kórházak adminisztratív és pénzügyi autonómiával fognak rendelkezni, ami a magánkórházakkal való versenyképességüket és pénzügyi átláthatóságukat biztosítja. Öt éves átmeneti időszakban az állami kórházak deficitjét az állami költségvetés fedezi. Az átmeneti időszak letelte után a kórházaknak pézügyileg fenntarthatóknak kell lenniük.

A másik törvényjavaslat az egészségügyi rendszer finanszírozását szolgáló egészségügyi alap számára fizetendő járulékok szintjét határozza meg. A járulékfizetés kezdete 2019. március 1. Az alapellátáshoz az állampolgárok 2019. június 1-től férhetnek teljeskörűen hozzá. A járulék mértéke az alkalmazottak és a nyugdíjasok számára jövedelmük 1,7 százaléka, a munkáltatók esetében 1,85 százalék, a vállalkozóknak 2,55 százalék, az állam számára 1,65 százalék. A járulékok növekedése is megállapodáson alapul, 2020 márciusától a munkavállalók és nyugdíjasok járuléka 2,65 százalék, a munkáltatóké 2,9 százalék, a vállalkozóké 4 százalék, az állam által fizetendő járulék pedig 4,7 százalék. 2020 júniusától a kedvezményezettek teljes mértékben hozzáférhetnek az egészségügyi szolgáltatásokhoz.

A törvénytervezet egyes szolgáltatásokra copaymentet határoz meg. Az évente fizetendő önrész felső határa 300 euró, az alacsony jövedelmű nyugdíjasok és a minimálbéren élők számára pedig 75 euró. Ez a katasztrofális kiadásoktól való védelmet szolgálja.


Forrás:
Mamas Theodorou, Chrystala Charalambous: House of Representatives paves the way for implementation of the new Health Care System. published 17/06/2017. http://www.hspm.org/countries/cyprus30042014/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2017-06-22 14:50:45