HealthOnline cikkek

Ország: Bulgária

Témakör: Egészségpolitika

Az integrált ellátás jelenlegi fejleményei Bulgáriában

Bulgáriában az utóbbi időben bevezetett törvényi változtatások lehetővé teszik integrált egészségügyi és szociális ellátást nyújtását az egészségügyi intézmények számára.

A legfőbb egészségügyi jogszabályok nemrégiben történt módosításai az Országos Egészségügyi Stratégia 2020 elnevezésű programmal összhangban kiterjesztették az integrált ellátást bizonyos betegcsoportokra. Az integrált ellátás elsőként 2015-ben jelent meg a bolgár jogi szabályozásban, az Egészségügyre, valamint az Egészségügyi Intézményekre vonatkozó törvények részeként. Az Egészségügyre vonatkozó Törvény az integrált egészségügyi és szociális ellátásokat úgy definiálja, hogy "olyan tevékenységek, amelyeken keresztül az egészségügyi szakemberek és a szociális ágazatban dolgozó szakemberek egészségügyi felügyeletet és szociális ellátást nyújtanak, beleértve az otthoni ellátást, a gyermekek, terhes nők, rokkantsággal, ill. krónikus betegséggel élők, valamint az idősek támogatását". Az Egészségügyi Intézményekre vonatkozó Törvény lehetővé teszi olyan központ létrehozását, amely átfogó szolgáltatást nyújt a rokkantsággal, ill. krónikus betegséggel élő gyermekek számára, valamint integrált egészségügyi és szociális ellátást nyújtását az egészségügyi intézmények számára.

Korábban az integrált ellátás megközelítés a beteggondozó intézményeket jelentette Bulgáriában, amely az 1950-es évek óta a beteggondozó intézmények jól kiépített hálózatával rendelkezett az onkológia, bőr- és nemi betegségek, mentális betegségek, valamint pulmonológia területén. A beteggondozó intézmények diagnosztikai, valamint járó- és fekvőbeteg terápiás szolgáltatásokat, ill. a rehabilitációt megelőző utógondozást biztosítottak a speciális krónikus betegségekkel küzdők számára, és betegségregisztereket is működtettek. Az Egészségügyi Intézményekre vonatkozó Törvény 2010-es változása ezeket a beteggondozó intézményeket daganatos betegség-központokká, mentális egészségügyi központokká, valamint bőr- és nemibetegség-központokká alakította át, abból a célból, hogy integrált ellátást biztosítsanak a speciális egészségügyi szükségletekkel rendelkező betegek számára.

Az Országos Egészségügyi Stratégia 2020-szal összhangban, az Egészségügyi Minisztérium olyan programokat hajt végre, amelyek az integrált ellátás megvalósítását célozzák az egészségügyi és szociális szférában egyaránt. Az Anya- és Gyermek Egészségfejlesztési Program (2014-2020) keretén belül anya- és gyermek-egészségügyi központokat hoznak létre. A Krónikus Nem Fertőző Betegségek Megelőzésének Programja (2014-2020) integrált szolgáltatásokat és koordinációt vezet be a különböző egészségügyi szolgáltatók és egyéb intézmények között, a kardiovaszkuláris betegségek, daganatos betegségek, diabétesz, valamint krónikus betegségek korai felismerése és a kockázati tényezők csökkentése céljából.

Számos integrált ellátásra vonatkozó kezdeményezés Bulgáriában a szociális szektorból ered, amelyet a Szociális Támogatásra vonatkozó Törvény, valamint a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium stratégiái, továbbá a hosszú távú ápolásra, a rokkantsággal élőkre és a gyermekekre vonatkozó projektek szabályoznak. Minden egyes politikai kezdeményezés a lakosság egy speciális, szociális szolgáltatásokat igénylő csoportjára fókuszál, amely csoportok gyakran explicit egészségügyi problémákkal is küzdenek.

Regionális szinten számos helyi önkormányzat alkalmaz saját stratégiát az integrált szociális és egészségügyi ellátásra, pl. központokat hoznak létre a páciens otthonában vagy közösségben történő szociális és egészségügyi szolgáltatások biztosítása céljából. Ezeket a központokat a helyi önkormányzatok költségvetéséből vagy EU projektekből finanszírozzák.

Forrás: Dimova,A., Rohova, M.: Integrated care policy in Bulgaria: current developments. The Health Systems and Policy Monitor, 2017.05.29.
http://www.hspm.org/countries/bulgaria22042013/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2017-08-29 09:42:57