HealthOnline cikkek

Ország: Németország

Témakör: Népegészségügy

Németország: vita a kötelező védőoltás bevezetéséről

Németországban jelenleg nincs kötelező védőoltás. 2015-ben törvényt hoztak a prevenció megerősítéséről, de az orvosok még szigorúbb szabályozást, és bizonyos védőoltások kötelezővé tételét sürgetik.

Számos más országtól eltérően Németországban a védőoltás nem kötelező. Az átoltottsági arányok a DTP-oltás (diftéria, tetanusz, pertusszisz - azaz torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés ellen) az 1 évesek körében az uniós átlaghoz közeliek. A kanyaró átoltottsági aránya az 1 évesek körében 97 százalék, ami az EU-átlag fölötti. Az utóbbi évtizedben az immunizáció terjedése és a gyermek védőoltási ráták folyamatos növekedése volt megfigyelhető. Ugyanakkor továbbra is vannak hiányosságok az átoltottságban pl. a hepatitis B, a kanyaró, a mumpsz és a rubeola (rózsahimlő) elleni védőoltások esetében. Az utóbbi években esetenkénti kanyarójárvány-kitörések voltak tapasztalhatók. 2015-ben 2500 új kanyaró megbetegedés fordult elő, ami 100 ezer főre 3,05 új esetet jelent, azaz a megelőző év új eseteinek ötszörését. A védőoltások ellen tiltakozók körében alacsony az átoltottság, ami jelentős aggodalmat okoz az orvosok és a politikusok számára.

2015. július 10-én fogadta el a német szövetségi parlament az Egészségfejlesztés és Prevenció Megerősítéséről szóló Törvényt, melynek legtöbb intézkedése 2015. július 25-én hatályba is lépett. A jogszabály a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés fejlesztését célozza a védőoltás-politika szabályozásával, amely számos jogi intézkedést magában foglal. Az immunizációs státuszt monitorozni fogják a gyermekek és felnőttek egészségügyi állapotfelmérései során. A jövőben a foglalkozás-egészségügyi orvosok is jogosultak lesznek általános védőoltások beadására. A gyermekeket csak akkor fogják felvenni bölcsődébe, ill. óvodába, ha a szülők már konzultáltak orvossal a védőoltásokról. Azok a szülők, akik makacsul visszautasítják az orvosi tanácsadást a védőoltásokról, 2500 euró (762 500 Ft) értékű bírság megfizetésére kötelezhetők. Kanyarójárvány kitörése esetén a bölcsődében, óvodában vagy iskolában, az adott intézménynek lehetősége van arra, hogy kizárja az átoltatlan gyermekeket az intézményből. Az egészségügyi munkaerő toborzásakor az átoltottságot és az immunizációs státuszt kritériumként szabhatják meg.

Az Orvosi Kamara azt állítja, hogy az átoltottság fejlesztésére irányuló törvényi intézkedések még nem elegendőek, és erőteljesebb fellépésre van szükség a védőoltások ellenzőivel szemben, különösen a kanyaró esetében. A Gyermekorvosok Szövetsége a kanyaró elleni védőoltást törvényben tenné kötelezővé. Orvosi nézőpontból szemlélve "elmulasztott segítségnyújtásként és a szülői gondviselési kötelezettség elhanyagolásaként" lehet értelmezni, ha egy szülő nem engedélyezi, hogy gyermeke megkapja a jelenleg elérhető védőoltásokat - nyilatkozta Thomas Fischbach, a Gyermekorvosok Szövetségének elnöke. Hozzátette:"aki beadatja magának a védőoltást, az nemcsak önmagát védi, hanem minden olyan embert is, akivel kapcsolatba kerül".

A Szövetségi Legfelső Bíróság (Bundesgerichtshof) 2017. május 3-án határozatot adott ki (Beschluss XII ZB 157/16). E határozat értelmében a védőoltások orvosilag indokoltak a gyermekek számára, és amennyiben a szülők között vita merül föl abban a kérdésben, hogy kapjon-e a gyermekük védőoltást, a családjogi bíróságoknak a döntéshozatal jogosultságát arra a szülőre kell ruházniuk, "akinek a megoldása jobb a gyermek jólléte számára", azaz ilyen helyzetben a védőoltást be kell adni a gyermeknek. A kötelező védőoltás ellenzői ezzel szemben azzal érvelnek, hogy bizonyos védőoltások törvényben történő kötelezővé tétele megerősítené az összes önkéntes védőoltással szembeni ellenállást.

Az Európai Unió 14 tagországában van kötelező védőoltás legalább egy betegség ellen, beleértve Franciaországot és Olaszországot is. A kanyaró elleni védőoltás nyolc uniós tagállamban kötelező, ezen országok mindegyike Kelet-Európában található.

Forrás:
Blümel, M.: Germany discusses the introduction of mandatory vaccination. The Health Systems and Policy Monitor, 2017.06.26. http://www.hspm.org/countries/germany28082014/countrypage.aspx

Bundesgerichtshof: Schutzimpfungen haben "erhebliche Bedeutung". Deutsches Ärzteblatt, 2017.05.23. Deutsches Ärzteblatt: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/75898/

Impfpflicht für Kinder gefordert. Deutsches Ärzteblatt, 2017.05.01. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/74449/Impfpflicht-fuer-Kinder-gefordert

Bundesgesundheitsministerium (Szövetségi Egészségügyi Minisztérium): https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/praeventionsgesetz.html

Megjelenés dátuma: 2017-09-05 13:25:23