HealthOnline cikkek

Ország: Írország

Témakör: Egészségügyi reformok

Írország: jelentés az egészségügy jövőjéről

Írországban 2017 májusában Jelentést adtak ki az egészségügy jövőjéről, mely az egészségügyi ellátáshoz való általános hozzáférés megteremtését, integrált alapellátás és közösségi ellátás kialakítását, valamint az egészségfejlesztés és népegészségügy hangsúlyosabb szerepét irányozza elő.

Írországban pár évvel ezelőtt már meghirdettek egy programot az egészségügyi rendszer átalakítására, amelyet végül nem sikerült megvalósítani. 2012-ben stratégiai dokumentumot fogadtak el az egészségügyi szolgálat hároméves reformjáról (Future Health: A Strategic Framework for Reform of the Health Service 2012-2015). Ebben felvázolták az egypilléres egészségügyi rendszer bevezetésének tervezetét, amely univerzális egészségbiztosításon alapult volna, és amelynek révén megszűnt volna a jelenlegi, állami egészségügyből és magán egészségbiztosításból álló kétpilléres rendszer. Kötelező egészségbiztosításon alapuló modell megteremtését irányozták elő, egymással versengő biztosítókkal. 2016-tól tervezték e modell bevezetését, amelyre végül nem került sor.

2016 májusában publikálták a Kormányzati Partnerség Programot (Programme for Partnership Government), amely a korábban tervezett univerzális egészségbiztosítási modell helyett az univerzális egészségügyi ellátás modelljének megteremtését irányozta elő.

2016 júliusában megalakult az Ír Parlamenten belül az Egészségügy Jövőjével Foglalkozó Bizottság, azzal a céllal, hogy politikai konszenzust alakítson ki az egészségügyi reformra vonatkozó tízéves tervről. A reform célja az egészségügyi ellátáshoz való általános hozzáférés kialakítása, amelynek értelmében a betegek az egészségügyi szükségleteik, nem pedig az egészségügyi ellátás megfizetésének képessége alapján részesülnének egészségügyi ellátásban. További célkitűzés az egészségügyi ellátás átszervezése integrált alapellátás és közösségi ellátás kialakításával, a betegbiztonság legmagasabb szintjének biztosítása mellett.

2017. május 30-án a Bizottság Sláintecare Report címmel jelentést adott ki, amelyben körvonalazza az egészségügyi reform tíz évre szóló stratégiáját Írországban. Ez az első olyan eset, hogy pártokon átívelő politikai konszenzust sikerült elérni az egészségügyi reform vonatkozásában, és megegyezés jött létre az egészségügy új modelljét illetően.

A Jelentés az alábbi öt fejezetre épül: 1. Lakossági Egészségprofil, 2. Jogosultságok és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, 3. Integrált ellátás, 4. Finanszírozás, 5. Végrehajtás.

A Bizottság a Jelentésben az ír egészségügyi rendszer oly módon történő átszervezését irányozza elő, hogy egyenlő hozzáférést nyújtson minden állampolgár számára, valamint, hogy az ellátás nagy részét az alapellátó és szociális ellátást biztosító intézményekben biztosítsák. Ez a jelenlegi kórházközpontú modellről történő elmozdulás lehetővé fogja tenni a krónikus megbetegedések hatékonyabb menedzsmentjét, a betegek otthonához közelebbi ellátás nyújtását, jobb ár-érték arányú szolgáltatásokat, valamint az egészségfejlesztésre és a népegészségügyre való erőteljesebb fókuszálást.

Írországban jelenleg nincs általános hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz. Az 1970-es Egészségügyi Törvény csak néhány szolgáltatásra vonatozóan biztosít jogosultságot a hozzáférésre. A Bizottság ajánlásai értelmében az egészségügyi ellátást általánosan hozzáférhetővé kell tenni a következő öt évben, az egészségügyi díjakat csökkentenék, illetve megszüntetnék. Nem számolnának fel díjat a háziorvosi ellátás, alapellátás, ill. kórházi ellátás igénybevétele esetén. A Bizottság jelentése arra az elvre épül, hogy a népegészségügyre és az egészségfejlesztésre való nagyobb hangsúly fektetésével, valamint a kórházi ellátás egy részének alapellátásba és közösségi ellátásba való áthelyezésével elősegíthetik az ír állami kórházrendszer fő kihívásainak leküzdését. Ilyen kihívást jelent pl. a hosszú várakozási idő a sürgősségi osztályok, a kórházi szakorvosok járóbeteg rendelései, valamint a tervezett elektív kórházi ellátás esetében. A jelentés a következő várakozási időgaranciák bevezetését javasolja: 12 hét a fekvőbeteg eljárások, 10 hét a járóbeteg konzultációk, 10 nap a diagnosztikai vizsgálatok és 4 óra a sürgősségi ellátás esetében.

A magán ellátást fokozatosan megszüntetnék az állami kórházakban, amelyre a terv végrehajtásának első hat évében kerülne sor. A Bizottság azt javasolja, hogy készítsenek független hatáselemzést az állami rendszertől elkülönülten működő magánpraxisokról, hogy azonosítani tudják az állami rendszerre gyakorolt káros vagy nem szándékolt következményeket, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a magánpraxisok elkülönítésének végrehajtását.

Szükség van a kapacitások bővítésére, beleértve a diagnosztikai ellátás biztosítását a közösségi ellátás keretében, a mentális egészségügyi szolgáltatásokhoz való korai és jobb hozzáférést, valamint az egészségügyi munkaerő bővítését (így pl. az egészségügyi szakdolgozók, népegészségügyi ápolók, praxisápolók, szakápolók, háziorvosok és szakorvosok számának növelését). A Jelentés hangsúlyozza az egészségügyi személyzet toborzásának és megtartásának, valamint az integrált munkaerő-tervezés fejlesztésének fontosságát.

A Jelentés előirányozza az ellátáshoz való hozzáférési jogosultságok kiterjesztésének és a rendszer fejlesztésének költségeit, valamint a végrehajtás időkereteit. A Bizottság előzetes számítása alapján az egészségügyi rendszer átalakítására várhatóan 2,8 milliárd eurót kell fordítani az elkövetkezendő tíz évben, és egy egyszeri átmeneti összegre is szükség lesz 3 milliárd euró összegben, amelyet infrastrukturális beruházásokra, a képzési kapacitás bővítésére, valamint az e-egészségügyi stratégia időbeni végrehajtására fordítanának. A Bizottság javasolja továbbá, hogy az egészségügyi rendszert továbbra is elsősorban adókból finanszírozzák, kiegészítve néhány felcímkézett forrással, és az összes forrás az Országos Egészségügyi Alapba folyjon be.
2017. június 14-én új kormány alakult Írországban, Leo Varadkar miniszterelnök hatalomra kerülésével. Az egészségügyi tárca élén továbbra is Simon Harris áll, akit megbíztak a Jelentésben javasolt intézkedésekre és időkeretekre adott részletes válasz kidolgozásával.

Forrás:

Burke, S. Thomas, S.: Committee on the Future of Healthcare report. The Health Systems and Policy Monitor, 2017.05.30. http://www.hspm.org/countries/ireland18092013/countrypage.aspx

Burke, S.: Programme for Partnership Government 2016. The Health Systems and Policy Monitor, 2016.05.11.
http://www.hspm.org/countries/ireland18092013/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2017-09-16 13:29:58