HealthOnline cikkek

Ország: Lettország

Témakör: Egészségügyi reformok

Lettország: elfogadták az egészségügyi reformjavaslatokat

A reformtervek között szerepel a kórházrendszer négyszintűvé történő átalakítása, a stratégiai jellegű szolgáltatásvásárlás bevezetése, az alapellátó praxisok egészségügyi központokká történő átalakítása, valamint az egészségügyi dolgozók bérfejlesztése.

2017. július 15-én a lett Miniszteri Kabinet elfogadta a jövőbeni egészségügyi reformokról szóló jelentést. A jelentés az alábbi reformjavaslatokat körvonalazza:

Az egyik legfőbb változtatást a fekvőbeteg-ellátás ellátás szerkezetének négyszintű kórházrendszerré történő átalakítása. Az első szint biztosítaná az alapszintű aktív és krónikus egészségügyi ellátást, valamint az alapszintű sürgősségi ellátást a nem életveszélyes esetek számára. A második szint hét kötelező osztályt foglalna magában: belgyógyászat (aktív és krónikus betegek számára), sebészet, neurológia, nőgyógyászat, szülészet, gyermeksebészet és sürgősségi ellátás. A harmadik szintet a regionális kórházak jelentenék, amelyek 13 osztályból állnának, valamint olyan szakterületeken biztosítanák az ellátást, amelyek a második szinten nem elérhetők. A negyedik szinten biztosítanák a legmagasabb szintű tercier ellátást legalább 22 osztályon, valamint kilenc további olyan szakterületen, amely a harmadik szinten nem biztosított.
A reformterv meghatározza a szükséges ágyszámot az egyes szinteken, valamint az egészségügyi szakemberek szükséges létszámát az egyes osztályokon. Ezek a kalkulációk a lakosság ellátási igényeinek becslésén alapulnak az egyes szakterületekre vonatkozóan, és ezek fogják képezni a tevékenység és költségvetési tervezés alapját is.

A javaslatok az egészségügyi dolgozók bérfejlesztését is érintik. 2023-ra az orvosok kereseteit a jelenlegi 2,8-szeresére, az ápolók és szülésznők kereseteit a jelenlegi 2,7-szeresére növelnék.

Tervezik az egészségügyi szolgáltatásvásárlás stratégiai jellegűvé történő átalakítását az egészségügyi szolgáltatók kiválasztási kritériumainak, ill. az egészségügyi szolgáltatások minőségének fejlesztése révén.

A változtatások az alapellátás területére is kiterjednek. Az alapellátó praxisokat nagyobb egészségügyi központokká alakítanák át, amelyek 3-6 háziorvost, legalább 2 ápolót, és lehetőség szerint más egészségügyi szakembereket is magukban foglalnak.

A tervezett intézkedések között szerepel továbbá a helyi önkormányzatok szerepének tisztázása az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása terén, az e-egészségügyi rendszer továbbfejlesztése, valamint az Egészségügyi Minisztériumnak alárendelt intézmények funkcióinak felülvizsgálata.

Forrás:

New Reform plans for the health system accepted by the Cabinet of Ministers. The Health Systems and Policy Monitor, 2017.07.25. http://www.hspm.org/countries/latvia08052014/countrypage.aspx

Behmane, D.: New reform plans aim at establishing a four-tiered hospital system. The Health Systems and Policy Monitor, 2017.07.25. http://www.hspm.org/countries/latvia08052014/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2017-09-16 13:32:34