HealthOnline cikkek

Ország: Lengyelország

Témakör: Fekvőbeteg ellátás

Lengyelország: hatályos az új kórházhálózat

2017. október 1-től hatályos a lengyel kórházhálózatról szóló szabályozás.

2017. október 1-én hatályba léptek a lengyel kórházhálózatra vonatkozó új szabályozások. A kórházhálózat összesen 598 kórházat (ezek közül 516 állami) foglal magában, melyek összesen 145 ezer ággyal rendelkeznek. A kórházi hálózatba 336 kórház (melyek közül 16 állami) nem került bele.

Az új szabályozás értelmében általános és speciális kórházakat különböztetnek meg, és e két fő csoportot további három-három, azaz összesen hat kategóriába sorolták. E kategóriák a következők:

1. Általános kórházak:
- Első szintű kórházak: legalább a következő négy osztállyal rendelkeznek: sebészet, belgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, gyermekgyógyászat. Főként megyei kórházak, összesen 284 ilyen kórház van.
- Második szintű kórházak: az előbbiekben felsorolt négy osztály mellett két másik, speciális osztállyal is rendelkeznek. Összesen 97 kórház, általában a nagyobb megyei kórházak és néhány városi kórház tartozik ide.
- Harmadik szintű kórházak: a négy alapvető osztály mellett hat-nyolc speciális osztállyal rendelkeznek. Összesen 62 db kórház, elsősorban a regionális kórházak tartoznak ide.

2. Speciális kórházak:
- Gyermekkórházak: 15 kórház
- Onkológiai és pulmonológiai kórházak: 51 kórház
- Országos kórházak: 89 kórház

A kórházhálózat magában foglalja a járóbeteg intézményekben biztosított járóbeteg szakellátást, valamint a rendelési időn kívüli (éjszakai és ünnepnapokon történő) ellátást, amelyet az első, második és harmadik szintű kórházak és a gyermekkórházak biztosítanak.

Kowalska-Bobko, I., Badora-Musiał, K.: Hospital network implemented. The Health Systems and Policy Monitor, 2018. 01. 16. http://www.hspm.org/countries/poland27012013/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2018-01-20 08:56:50