HealthOnline cikkek

Ország: Csehország

Témakör: Gyógyszerek

Csehország: 2018-tól kötelező az elektronikus gyógyszerfelírás

2018. január 1. óta kötelező az e-recept alkalmazása Csehországban, de az idei évben még nem szankcionálják az orvosokat, ha nem teljesítik az e-recepttel kapcsolatos előírásokat.

Csehországban 2018. január 1-től kötelező az elektronikus gyógyszerfelírás minden orvos és egészségügyi szolgáltató számára. A recepten található részleteket és az egyedi azonosítóját (önkéntesen a QR kódot is) számos formában át lehet nyújtani a betegnek. A papírformán kívül el lehet küldeni emailben, sms-ben vagy webes, ill. mobiltelefonos applikáció segítségével.

Ugyanakkor meghatároztak kivételeket az elektronikus gyógyszerfelírásra vonatkozóan. Az orvos által családtagjai számára felírt gyógyszerek esetében, valamint az emberi készítmények állatgyógyászatban történő felhasználása esetében továbbra is megengedett a hagyományos papíralapú vények használata. Emellett számos technikai körülmény esetén (pl. az elektromossághoz, internetszolgáltatáshoz kapcsolódó hibák vagy rendszerhibák esetében) is lehet papíralapú vényt alkalmazni.

Az elektronikus gyógyszerfelírás bevezetésére irányuló tervek egészen 2008-ig vezethetők vissza. 2009 óta működik az önkéntes kísérleti rendszer, az első e-receptet pedig 2011-ben adták ki a jelenlegi elektronikus rendszerben. Egy 2013 márciusában hatályba lépett törvény 2015 januárjától tette volna kötelezővé az elektronikus vények alkalmazását. Ugyanakkor technikai akadályok, valamint az intézkedéssel szembeni ellenkezés miatt a Parlament 2014-ben módosította ezt a törvényt, és 2018 januárjára halasztotta az e-recept kötelező bevezetését. Habár a cseh Országos Gyógyszerfelügyeleti Intézet számos tesztelésnek alávetette az elektronikus vényfelírási rendszert, a rendszer bizonyos funkciói csak 2017 őszétől váltak elérhetővé, a törvény újabb módosításának eredményeképpen. A cseh Egészségügyi Minisztérium ezért 2018 januárjában kijelentette, hogy 2018 folyamán még nem fognak szankciókat alkalmaznak azon orvosokkal szemben, akik nem teljesítik az elektronikus gyógyszerfelírásra vonatkozó jogszabályi előírásokat. Ez lehetővé teszi az orvosok és gyógyszerészek számára, hogy megismerjék az új rendszert, valamint a Cseh Orvosi Kamara számára, hogy kiállítsa a hiányzó igazolásokat, amelyek szükségesek az Országos Gyógyszerfelügyeleti Intézet számára a fennmaradó adathozzáférési kritériumok teljesítéséhez.

Az e-recept bevezetése a 2016-ban elfogadott Országos e-Egészségügyi Stratégia részét képezi. A rendszer jelenleg lehetővé teszi az orvosok számára, hogy ellenőrizzék, hogy a beteg kiváltotta-e a felírt gyógyszert, illetve generikus helyettesíthetőség esetén azt is, hogy melyik gyógyszert váltotta ki. Ezen kívül, az új rendszer azt is lehetővé teszi, hogy a gyógyszert anélkül felírja az orvos, hogy a beteg a rendelőben felkeresné, ami nagy előnyt jelent az ismételt gyógyszerfelírások esetében. Az elektronikus vényt nem lehet hamisítani, így az e-recepttől azt is várják, hogy csökkentse a nem szándékolt gyógyszerhelyettesítés kockázatát.

Az e-recept bevezetésének második, 2020 januárjától tervezett fázisában a rendszer minden funkciójának működnie kell, beleértve a gyógyszerfelírások összes típusát (az opiátumokat is), a beteg hosszú távú gyógyszerrekordját, a gyógyszerduplikációk kontrollját, a gyógyszerek közötti kölcsönhatások monitoringját, valamint az országon átívelő elektronikus vénykiváltást is. Ugyanakkor e funkciók hatályba lépéséhez további módosításokat kell bevezetni.

A jelenlegi fázisban az e-recept azonosítók többségét papíralapon fogják eljuttatni a betegeknek, minden egyéb olyan információval együtt, amit korábban a papíralapú receptek hordoztak.

Forrás:
Bryndová, L.: Obligatory electronic prescription since January 2018. The Health Systems and Policy Monitor, 2018.01.24. http://www.hspm.org/countries/czechrepublic10122015/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2018-02-15 14:55:48