HealthOnline cikkek

Ország: Csehország

Témakör: Egészségpolitika

Cseh Köztársaság: a Betegtanács újraalakulása

2017. október 6-án a cseh egészségügyi miniszter kijelölte Betegtanács 24 tagját. A Tanácsot a 2017/15 rendelet alapján hozták létre. Tagjai négyéves mandátummal rendelkeznek. A tagokat úgy választották ki, hogy az eltérő problémákkal küzdő, különböző szükségletekkel rendelkező betegek egyenlő mértékben képviseltessék magukat.

A Tanács mediátor szerepet tölt be a betegek és az Egészségügyi Minisztérium között. A Tanács egyéb feladatai mellett véleményeket fogalmaz meg, javaslatokat tesz a jogszabályokhoz, különböző szakpolitikai intézkedésekhez. Évente legalább négy alkalommal ülésezik. Olyan konkrét kérdésekkel foglalkozó munkacsoportokat is létrehozhat, amely például a speciális diagnózisú betegek sajátos szükségleteivel foglalkozik. A Tanács 2017. október 18-i első ülésén megvitatta az általános egészségbiztosításra vonatkozó rendelet megújítását. Második ülésén megválasztotta vezetőséget, melyet az egészségügyi miniszter 2017 decemberében nevezett ki.


Forrás: Jana Votápková: Re-establishment of a Patient Council in the Czech Republic. 29 January 2018. http://www.hspm.org/countries/czechrepublic10122015/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2018-02-28 10:52:02