HealthOnline cikkek

Ország: Portugália

Témakör: Népegészségügy

Portugália: Egészségügyi Ismeretek Könyvtára

Portugáliában egészségügyi ismeretekre vonatkozó online könyvtárat hoznak létre, amely a páciens egészségi állapotára vonatkozó adatokhoz is hozzáférést nyújt.

A portugál NHS jelenleg egy modernizációs folyamaton megy keresztül, melynek célja, hogy az állampolgárokat helyezze az egészségügyi rendszer középpontjába. A folyamat egyik sarokpontja az egészségügyi ismeretek fejlesztése. Ennek érdekében hozták létre az Egészségügyi Ismeretek Könyvtárát. Ez az online alkalmazás megkönnyíti az egészségügyi információkhoz való hozzáférést, fejleszti az állampolgárok autonómiáját saját egészségi állapotuk és családtagjaik, hozzátartozóik egészségi állapotának monitorozása terén.

Az Egészségügyi Ismeretek Könyvtára az egészségügyi ismeretekkel, egészségügyi tájékoztatással és önmenedzsmenttel kapcsolatos jó gyakorlatról szóló információkat gyűjt, elemez és terjeszt. A rendelkezésre álló források jelenleg elsősorban az aktív életmódra, egészségfejlesztésre és egészségvédelemre terjednek ki a különböző életszakaszokban, a speciális egészségügyi problémákra való fókusz nélkül. A témák körét fokozatosan bővítik, és kialakítják az Egészségügyi Ismeretek Intelligens Hálózatát. Az Egészségügyi Ismeretek Könyvtára a Személyes Egészségügyi Naplóhoz is hozzáférést biztosít, amely egy online, személyes és bizalmas eszköz, mely tartalmazza az egyén egészségi állapotára vonatkozó releváns információkat. Ezek az eszközök rendkívül fontosak, mert elősegítik az állampolgárok részvételét a saját egészségügyi ellátásukkal kapcsolatos döntésekben.

Forrás:

Augusto, G.F., Simoes, J., Fronteira, I.: Health Literacy Library. The Health Systems and Policy Monitor, 2018. 02. 06. http://www.hspm.org/countries/portugal25062012/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2018-02-28 14:08:27