HealthOnline cikkek

Ország: Szlovénia

Témakör: Egészségügyi dolgozók

Szlovénia: átalakítják a szakorvosképzést

A változtatások érintik a finanszírozást és az Orvosi Kamara szerepét. Cél, hogy a szakorvosképzést a jelenlegi igényekhez alakítsák, és növeljék a háziorvosok és gyermekgyógyászok számát.

2017 júliusában a Szlovén Parlament elfogadta az új Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozó Törvényt, amely átalakítja a szakorvosképzés jelenlegi rendszerét. Az új törvény a jelenlegi szabályozás hibáinak kiküszöbölésére törekszik.

2007 óta a szakorvosképzésben való részvétel minden orvos számára kötelező, de nyilvános pályázatot a képzési helyekre csak évente kétszer hirdetnek meg. Ennek eredményeképpen a kezdő orvosoknak gyakran formálisan munkanélküliként kell regisztráltatniuk magukat, hogy megtartsák a társadalombiztosítási státuszukat, mielőtt megkezdik a szakorvosképzést. Emellett a szakterületek között magas fluktuáció tapasztalható (a szakorvosi képzésben résztvevők 15 százaléka vált szakterületet az első két évben), mivel a kezdő orvosoknak még nincs elegendő klinikai tapasztalatuk ahhoz, hogy megfelelő döntést tudjanak hozni. További vitatott kérdés a szakorvosi képzési helyek finanszírozása.
E kihívások fényében a szlovén kormány elkötelezte magát a szakorvosi képzés rendszerének átalakítása mellett, beleértve a finanszírozást és az Orvosi Kamara szerepét, azzal a deklarált célkitűzéssel, hogy a szakorvosképzést a jelenlegi igényekhez alakítja, és növelje a háziorvosok és gyermekgyógyászok számát.

A reform tartalma

Az új törvény kiterjeszti a hat hónapos gyakorlati időt az orvosi egyetemi képzést követően egy egyéves gyakorlati időtartamra, amely hat hónapos sürgősségi ellátásban eltöltött gyakorlati időt és hat hónap felügyelet alatti képzést foglal magában. Az utóbbit el lehet ismertetni az azt követő szakorvosképzés rotációs periódusaként. A meghosszabbított képzési periódus lehetővé teszi, hogy a végzős orvostanhallgatók tájékozottabban választhassák meg a szakorvosképzési területet.

A törvény azt az időpontot is előrébb hozza, amikor egy orvos teljes joggal praktizálhat alapellátó orvosként (háziorvos, gyermekgyógyász vagy nőgyógyász). Korábban a szakorvosképzést be kellett fejeznie ahhoz, hogy praxisengedélyt kaphasson, és a betegek háziorvosként választhassák az alapellátásban. Az új szabályozással lehetővé válik, hogy a szakorvosképzésben résztvevő orvosokhoz a betegek feliratkozzanak, ha teljesítették a sürgősségi és intenzív ellátás képzési modulokat (amelyekre rendszerint a szakorvosképzés harmadik vagy negyedik évében kerül sor).

A posztgraduális szakorvosi képzési helyek finanszírozásának feladatát a Szlovén Egészségbiztosítási Intézettől az Országos Költségvetés vette át. Ez a változás mintegy 25 százalékos éves költségvetés-növekedéssel fog együtt járni 2017 és 2020 között.

Az Orvosi Kamara kizárólagos szerepét a munkaerő-tervezésben és a szakorvosi képzési helyekre vonatkozó tenderek kialakításában túl autonómnak ítélték meg, hiányolva az állami ellenőrzést a képzési helyek számának meghatározása fölött. Ezt megelőzően az Egészségügyi Minisztérium hagyta jóvá a meghirdetendő képzési helyek számát, de a valóságban ez csak formalitás volt. Az új eljárásban az Orvosi Kamara továbbra is kulcsfontosságú partnerként vesz részt, de más érdekeltek (így pl. az Állami Egészségügyi Szolgáltatók Szövetsége, ill. az Országos Népegészségügyi Intézet) is részt vesznek a végső düntésben. Az új eljárás szerinti első pályázatot a képzési helyekre vonatkozóan 2017 decemberében hirdették meg.

Forrás: Albreht, T.: The new Medical Services Act restructures the medical specialist training . The Health Systems and Policy Monitor, 2018.03.30. http://www.hspm.org/countries/slovenia25062012/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2018-05-03 10:44:20