HealthOnline cikkek

Ország: Szlovénia

Témakör: Egészségügyi reformok

Szlovénia: új Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozó Törvényt fogadtak el

Szlovéniában 2017 novemberében új törvényt fogadtak el az egészségügyi szolgáltatásokról, ami világos szabályozást foglal magában többek között az állami és magán egészségügyi szolgáltatások, a hosszú távú ápolási intézmények, az egészségügyi szakemberek foglalkoztatási feltételei, ill. az egészségügyi szolgáltatások reklámozása vonatkozásában.

Hosszú előkészületi periódust követően a Szlovén Parlament elfogadta az új Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozó Törvényt 2017 novemberében. Az új törvény számos olyan kérdésre kitér, amelyek jelentős egészségügyi vitatémát képeztek az elmúlt évtizedekben.

Az állami egészségügyi szolgáltatások világos definíciója

Az új törvény világosan megfogalmazza, hogy mely egészségügyi szolgáltatások minősülnek állami egészségügyi ellátásnak, azaz nem kereskedelmi és nem for-profit tevékenységek. Az új rendelkezések értelmében az ilyen tevékenységekből származó profitot vissza kell forgatni az ellátás fejlesztésébe.

A magán szolgáltatók szabályozása

A törvény előírja, hogy minden egészségügyi szolgáltatónak ki kell jelölnie egy személyt, aki felelős a szolgáltatások megszervezéséért, strukturálásáért, ellenőrzéséért és monitorozásáért, valamint minőségéért. Ez különösen fontos a magán szolgáltatók esetében, akik gyakran kiszervezik ezt a tevékenységet alvállalkozókra. A törvény átláthatóbbá teszi a magán egészségügyi szolgáltatók felé történő koncessziók nyújtását. Az "érkezési sorrendben történő kiszolgálás" elvét, mely alapján a magán szolgáltatók jelenleg bekerülnek az államilag finanszírozott szolgáltatók hálózatába, felváltja a nyilvános tendereztetés, ami a koncessziók elosztásának előfeltétele lesz. A koncessziókat max. 15 évre fogják nyújtani, lehetséges megújítással (eddig nem volt semmilyen korlátozás érvényben erre vonatkozóan).

A hosszú távú ápolási intézményekben nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések

Korábban csak a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet által finanszírozott szociális és hosszú távú ápolási intézményekben nyújtott egészségügyi szolgáltatások voltak alávetve minőségi szabályozásoknak. Ennek eredményeképpen a szolgáltatások többségének terjedelme és minősége a szolgáltató döntésétől függött, ami különbségekhez vezetett az egyes intézmények által nyújtott ellátásban. Az új Törvény a hosszú távú ápolási intézményekben nyújtott egészségügyi ellátás minőségének szisztematikus szabályozását és definiálását irányozza elő.

Az orvosi és egészségügyi szolgáltatások reklámozása

Az orvosi és egészségügyi szolgáltatások reklámozásának szabályozása heves vitákat váltott ki az elmúlt években, mivel a törvény tiltja az ilyen jellegű reklámokat, a finanszírozás forrásától függetlenül. Ugyanakkor a külföldi szolgáltatók az utóbbi időben reklámozni kezdték szolgáltatásaikat Szlovéniában (pl. Horvátországból származó fogorvosok, szemészek, plasztikai sebészek), ami a kettős mérce problematikáját veti fel.

Az egészségügyi szakemberekre vonatkozó szabályozások

Ezt megelőzően eseti szabályozások voltak érvényben arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi szakemberek milyen feltételek mellett praktizálhatnak az őket alkalmazó intézményen kívül. Ezek a feltételek esetenként különbözőek voltak, pl. írásos beleegyezésre volt szükség az elsődleges munkaadótól, vagy olyan feltételt szabtak, hogy nem lehet versenyhelyzetet generálni, illetve, hogy a munkaórák nem ütközhetnek az elsődleges munkaadó által megállapított munkaidővel. Az új törvény világosan szabályozza, hogy az egészségügyi szakemberek milyen feltételek mellett folytathatnak tevékenységet az őket alkalmazó egészségügyi intézményen kívül.

Emellett az új Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozó Törvény értelmében az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező ápolókat hivatalosan elismerik regisztrált ápolókként, és ugyanazokat a feladatokat végezhetik, mint a bachelor diplomával rendelkező ápolók. Ezen kívül, az új törvény változtatásokat foglal magában a szakorvosképzésre vonatkozóan is, melyet egy külön cikkben ismertetünk.
Végül, de nem utolsósorban, a törvény előirányozza az egészségügyi szolgáltatók átfogó monitoring és felügyeleti rendszerének kialakítását, beleértve egy egészségügyi felügyeleti hatóság kialakítását.

Forrás:
Albreht, T.: The new Health Services Act addresses longly debated health care topics. The Health Systems and Policy Monitor, 2018.03.20. http://www.hspm.org/countries/slovenia25062012/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2018-05-05 11:19:24