HealthOnline cikkek

Ország: Észtország

Témakör: Forrásgyűjtés és szolgáltatáskatalógus

Észtország: kiszélesítik az egészségbiztosítás bevételeit

Bevezetik az állam által a nyugdíjasok után fizetett hozzájárulást, és az Észt Egészségbiztosítási Alap fokozatosan átveszi a korábban állami költségvetésből finanszírozott szolgáltatások finanszírozását.

Észtországban a 2000-es évek közepe óta terítéken van az észt egészségügyi rendszer finanszírozásának fenntarthatósága. 2005-ben a WHO fejezte ki elsőként aggodalmát, miszerint, a kizárólagosan munkabér alapú járulékok alááshatják a rendszer hosszú távú pénzügyi igazságosságát és fenntarthatóságát. Ez különösen azért aggasztó, mert az észt lakosság elöregedő, ezért a munkaképes korúak aránya csökken. 2017-ben az észt kormány döntött a munkát nem vállaló nyugdíjasok után fizetett állami hozzájárulás bevezetéséről. 2017 decemberében fogadta el az észt Parlament az Egészségbiztosítási Törvény főbb módosításait, amelynek eredményeképpen az Észt Egészségbiztosítási Alap bevételi bázisát fokozatosan kiszélesítik a munkát nem vállaló nyugdíjasok után fizetett állami hozzájárulással. Az állami hozzájárulás azért csak a nem dolgozó nyugdíjasokra vonatkozik, mert a munkát vállaló nyugdíjasok kereseteiből levonják a járulékot. A reform azt irányozza elő, hogy a nyugdíjasok után fizetett állami hozzájárulás mértékét az átlagos állami nyugdíj 7 százalékáról 2022-re fokozatosan 13 százalékra növelik. Ily módon a munkavállalók által fizetett járulék és a nyugdíjasok után fizetett állami hozzájárulás mértéke egyaránt 13 százalék lesz 2022-re. Az állami hozzájárulás bevezetésének eredményeképpen az állami költségvetésből származó bevételek aránya az Egészségbiztosítási Alap bevételein belül 2022-re 11 százalékra fog növekedni.

Ezen kívül, a korábban államilag finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat ezentúl az Észt Egészségbiztosítási Alapból finanszírozzák, hogy csökkentsék a fragmentációt, és növeljék a szolgáltatásvásárlás hatékonyságát. Az Észt Egészségbiztosítási Alap fokozatosan átveszi a biztosítással nem rendelkezők sürgősségi ellátásának, a mentőknek, a HIV és drogfüggőség kezelésének, valamint egyéb olyan szolgáltatásoknak és gyógyszereknek a finanszírozását, amelyek finanszírozása jelenleg állami költségvetésből történik.

A reform várhatóan nem fog az összes állami kiadás jelentős növekedéséhez vezetni, de egyesíti a korábban fragmentált kisebb programokat az Egészségbiztosítási Alap keretén belül. Az újonnan bevezetett állami hozzájárulás mintegy fele várhatóan ezeket a konszolidált programokat fogja fedezni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a korábban e területek finanszírozására hivatott, évente kialkudott állami költségvetési allokációkat egy explicit formulán alapuló bevételallokációval váltják fel az Egészségbiztosítási Alap számára. Ezzel oárhuzamosan az Észt Egészségbiztosítási Alap új funkciókat és több felelősséget kap. Így például az Észt Egészségbiztosítási Alap veszi át a gyógyszerek központosított beszerzését a Szociális Ügyek Minisztériumától, és feltételezett felelősséggel is rendelkezik a teljes lakosság számára történő szolgáltatásvásárlás vonatkozásában, beleértve a biztosítással nem rendelkezőket, akiknek az ellátását korábban közvetlenül a Szociális Ügyek Minisztériumának költségvetéséből fedezték.

Forrás: Habicht, T.: A five-year transition plan to broaden the health insurance revenue base started in 2018. The Health Systems and Policy Monitor, 2018.05.23.
http://www.hspm.org/countries/estonia05112013/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2018-05-29 10:54:17