HealthOnline cikkek

Ország: Csehország

Témakör: Mentés

Együttműködés a sürgősségi ellátás terén a cseh régiók és a német tartományok között

A cseh régiók és a német tartományok kétoldalú együttműködést kötöttek a határon átívelő sürgősségi ellátásról.

A határon átnyúló sürgősségi szolgáltatások kialakítása az egyik legfontosabb változást jelentené a helyi lakosság egészségügyi ellátásának európai integrációs eszközökkel történő fejlesztése szempontjából. Kétoldalú együttműködés hiányában (jelenleg ugyanis az EU nem rendelkezik kompetenciával ezen a területen) a cseh és a német mentők csak a saját országuk területén lévő kórházakba szállíthatják a betegeket, tekintet nélkül a beteg állampolgárságára vagy arra, hogy a határ túloldalán lévő kórház esetleg közelebb lenne. Késedelemhez, a páciensek esetében emelkedett stressz-szinthez és számos koordinációs erőfeszítéshez vezetett, hogy a határon átadják a beteget a saját országa mentőszolgálatának. 2013 óta együttműködés van érvényben a sürgősségi ellátásról Csehország és Németország között, ami más országok számára is példaként szolgálhat.

Az együttműködéshez számos akadályt le kellett küzdeni. Az első, hogy a sürgősségi ellátás megszervezésének, szabályozásának és finanszírozásának felelőssége különböző szereplőkhöz tartozik a két országban, így például a helyi önkormányzatokhoz, régiókhoz vagy országos szinthez. 2013-ban a cseh és a német szövetségi egészségügyi minisztériumok keretegyezményt írtak alá a sürgősségi szolgáltatók együttműködéséről Pilsenben. Második lépésként az összes olyan cseh régió és német tartomány, amelyek közös határral rendelkeznek, megtárgyalta a sürgősségi ellátás együttműködésének feltételeit. Így például a sürgősségi ellátásra vonatkozó együttműködést a cseh Ústecký, Karlovarský and Liberecký régiók, valamint a németországi Szászország tartomány 2015-ben írták alá, Bajorország és Plzeňský, Karlovarský és Jihočeský régiók között pedig 2016-ban jött létre együttműködés. Az egyezmények megkötése során számos nehéz kérdésben meg kellett állapodniuk, mint pl. az eltérő közlekedési szabályok, az engedélyezett gyógyszerekben tapasztalható eltérések, valamint a sürgősségi ellátás és az azt követő kórházi ellátás finanszírozásában tapasztalható különbségek. Habár az egyezményeket már megkötötték, a regionális együttműködés gyakorlati megvalósítása továbbra is kihívásokat rejt magában. Például a cseh mentőket a német rendőrség megállította, mivel olyan fájdalomcsillapítókat szállítottak, melyeket a német szabályozás 2016 óta nem ismer el.

Ezen felül, a határon átnyúló sürgősségi ellátást igényelni kell az ügyeletben lévő triázs ápolótól, ami további akadályt jelent, mivel a diszpécsertől további ismereteket és készségeket igényel (pl. nyelvtudás, kapcsolattartási részletek, a külföldi sürgősségi ellátás elérhetősége és megbízhatósága). Az együttműködési hajlandóság intenzívebbé tétele, a személyes kapcsolatok elmélyítése, valamint a sürgősségi ellátás hálózatának kiépítése érdekében számos projekt és kezdeményezés működik, így pl. az alábbiak:

1) A sürgősségi ellátás területén történő együttműködéssel foglalkozó, az egészségügyi minisztériumok által szervezett Német-Cseh Akadémiák olyan események, amelyek összehozzák a sürgősségi ellátással foglalkozó összes érdekeltet, és platformként szolgálnak a határon átnyúló sürgősségi szolgáltatások fejlesztéséhez. Az utolsó akadémiára 2017 novemberében került sor Prágában. Ezen az eseményen egy közös bizottságot hoztak létre, a keretegyezmény megvalósításának figyelemmel kísérése céljából.

2) Az EU a határon átnyúló, sürgősségi ellátás terén való együttműködést az INTERREG program pénzügyi forrásain keresztül támogatja. Két kezdeményezés indult. Az egyik projekt keretében Furth-ban (Bajorország) a sürgősségi ellátásban érdekelt összes fél a határ mindkét oldaláról rendszeres találkozót tart a határon átnyúló sürgősségi ellátás újonnan létrehozott koordinációs és kompetenciaközpontjaiban. A másik program "Határon átnyúló együttműködés és tájékoztatás a sürgősségi ellátásban" címmel arra irányul, hogy intenzívebbé tegyék a határon átívelő sürgősségi ellátás alkalmazását a szász-észak cseh hálózat kiépítésével. Mindkét projekt a határon átívelő szolgáltatások integrációját célozza (a képzések harmonizációja, közös képzések a sürgősségi ellátás terén, a helyszínre érkező sürgősségi ellátók kétoldalú megszervezése a távolság és esetspecifikációk szerint).

A kezdeményezések ellenére a határon átívelő sürgősségi ellátás igénybevétele 2017-ben még elég alacsony volt (például a szászországi-cseh határon a német sürgősségi ellátóknak csak négy kiszállásuk volt Csehországba, a cseheknek pedig a határon túl egy sem, Bajorország és Csehország határán pedig összesen 2 határon átívelő kiszállás volt). Ugyanakkor ez nem a határon átívelő sürgősségi ellátás alacsony szükségességére vagy a helyi sürgősségi ellátók alacsony részvételi hajlandóságára utal, hanem a bürokratikus akadályokra, amelyeket le kell küzdeni a határon átívelő eseteknél.

Votápková, J.: Emergency services cooperation between Czech regions and German Bundesländer. The Health Systems and Policy Monitor, 2018. 05. 03. http://www.hspm.org/countries/czechrepublic10122015/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2018-05-29 13:36:17