HealthOnline cikkek

Ország: Svédország

Témakör: e-egészségügy

Svédország: teret hódítanak a digitális egészségügyi szolgáltatások

A svéd lakosság egyre nagyobb mértékben veszi igénybe a digitális egészségügyi szolgáltatásokat, és a svéd kormány e szolgáltatások további fejlesztésére, valamint monitorozásának kialakítására törekszik.

A digitális kapcsolattartás alkalmazása a videokonferencián és szöveges üzeneteken keresztül, különösen az alapellátásban, jelentősen növekedett Svédországban 2016 vége óta. A digitális kontaktok 200 százalékkal növekedtek 2017 folyamán. Ugyanakkor a digitális ellátásra fordított kiadások csak kis hányadát teszik ki az alapellátás költségvetésének. Az utóbbi időben történő gyors fejlődést jelentős mértékben ösztönözte két magán társaság, amelyek a Jönköping Régióval (az egészségügyi ellátás megszervezéséért és finanszírozásáért felelős 21 megyei tanács egyike) kötött szerződések értelmében digitális ellátást kínálnak a teljes lakosságnak. Ezt a fejlesztést egy országos törvény, a Betegtörvény tette lehetővé, amely 2015-ben bevezette a járóbeteg szolgáltatók szabad megválasztását a 21 megye között. Ugyanakkor a megyei tanácsok továbbra is felelősek saját lakosaik más megyében igénybe vett ellátásának finanszírozásáért.

Ebből következően 2017-ben a megyei tanácsok együttműködési szervezetükön, a Svéd Helyi Önkormányzatok és Megyék Szövetségén keresztül megegyeztek a digitális ellátás árazására vonatkozó országos ajánlásról, valamint az ilyen kapcsolatfelvételek minimális díjáról, mivel a betegek által fizetett díjon felüli összeget a felhasználó lakóhelye szerinti megyei tanácsnak kell megtérítenie. Az ajánlás célja, hogy ösztönözze a digitális egészségügyi szolgáltatások fejlesztését, valamint elkerülje a nemkívánatos magatartást mind a betegek, mind a szolgáltatók részéről. Ugyanakkor továbbra is vita van a digitális ellátás szerepéről és menedzseléséről az egészségügyi rendszerben.

2018. március 1-jén egy kiegészítő kormányzati kutatást kezdeményeztek arra vonatkozóan, hogy a digitális szolgáltatások hogyan járulhatnának hozzá legjobban a szükséglet alapú, hosszú távon is fenntartható egészségügyi rendszerhez. A kutatás eredményeit 2018 végén fogják publikálni. Ugyanakkor a kormány megbízta az Országos Egészségügyi és Jóléti Tanácsot, hogy tekintse át a digitális egészségügyi szolgáltatások terjedelmét és fókuszát, valamint fogalmazzon meg ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy mely ellátásokat lehetne digitális formában nyújtani, és a digitálisan nyújtott ellátások minőségét hogyan lehetne monitorozni.

Forrás: Janlöv, N.: Digital care services. The Health Systems and Policy Monitor, 2018.04.27. http://www.hspm.org/countries/sweden25022013/countrypage.aspx

Megjelenés dátuma: 2018-05-30 14:15:46