HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: EU egészségügy

Az osztrák EU-elnökség egészségügyi prioritásai

2018 második félévében Ausztria látja el az EU soros elnöki feladatait. Az egészségügy terén a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjának, a karcinogének és mutagének, ill. az egészségügyi technológiaértékelés szabályozására, valamint a védőoltással megelőzhető betegségekre kíván összpontosítani.

2018. július 1-től fél éven keresztül Ausztria tölti be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét. Ausztria 1998 és 2006 után harmadik alkalommal látja el az elnökségi feladatokat.

Az osztrák szövetségi kormány 2018. június 6-án ismertette Brüsszelben az osztrák elnökség programját. Az osztrák elnökség elsősorban a biztonságra, az illegális migráció elleni fellépésre, a gazdasági fellendülés és versenyképesség digitalizáció útján történő előmozdítására, valamint a szomszédos országok (elsősorban Nyugat-Balkán, Délkelet-Európa) stabilitásának biztosítására kíván fókuszálni.

Az egészségügy terén az osztrák elnökség folytatni kívánja a bolgár elnökség által megkezdett tárgyalásokat a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjára vonatkozó rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban. A Bizottság által benyújtott javaslatokat, pl. az önfoglalkozottak és az atipikus foglalkoztatási formákban dolgozók társadalombiztosításhoz való jobb hozzáférésére vonatkozóan, szintén meg kívánják vitatni.

A munka jellegében, a foglalkoztatási struktúrákban és a munkaszervezésben történt változások új egészségügyi kockázatokhoz vezettek a munkavállalók esetében. A daganatos megbetegedések képezik a munkával összefüggésbe hozható halálozások leggyakoribb okát az Európai Unióban. Az osztrák elnökség célja, hogy befejezze a karcinogénekről és mutagénekről szóló irányelv módosítását.

A jól működő egységes belső piacnak mindenki számára, így a fogyatékkal élők számára is előnyökkel kell járnia, ezért az osztrák elnökség törekedni fog arra, hogy sikerrel zárja az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagról (European Accessibility Act) szóló tárgyalásokat.

A gyógyszeripari és orvostechnológiai innovációk objektív értékelése egyre nagyobb szerepet kap, amikor új terápiák alkalmazásáról döntés születik. Ennél fogva Ausztria folytatni fogja a bolgár elnökség által megkezdett munkát az egészségügyi technológiaértékelésre vonatkozó szabályozásról, azzal a céllal, hogy elkészíti az ezzel kapcsolatos értékelő jelentést.

2017 decemberében a Bizottság ismertette a védőoltással megelőzhető betegségekkel szembeni megerősített együttműködésről szóló ütemtervet, amellyel javaslatot tett a Tanácsi Ajánlásra vonatkozóan. Az osztrák elnökség törekedni fog az erre irányuló Tanácsi Ajánlás elfogadására.

2018 októberében kerül sor Genfben a WHO Dohányzásellenőrzési Keretegyezményben résztvevő felek nyolcadik konferenciájára. Az osztrák elnökség közös uniós állásfoglalást kíván kidolgozni a konferencián tárgyalandó kérdésekre vonatkozóan.

Forrás:
Programme of the Austrian Presidency. Presidency of the Council of the European Union 1 July - 31 December 2018. https://www.eu2018.at/agenda-priorities/programme.html

Megjelenés dátuma: 2018-06-27 15:37:47