HealthOnline cikkek

Ország: Litvánia

Témakör: Minőségügy

Litvánia: új indikátorok az állami egészségügyi szolgáltatók teljesítményértékelésére

Az indikátorok elsősorban a pénzügyi fenntarthatóságra, az ellátás minőségére, az ellátáshoz való hozzáférésre, valamint az e-egészségügyi szolgáltatások alkalmazására vonatkoznak.

2018 májusában a litván Egészségügyi Minisztérium elfogadta az állami egészségügyi szolgáltatók teljesítményének és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének 2018. évi értékelésére vonatkozó indikátorlistát.

A módszertan két részből áll. Az első rész a pénzügyi teljesítményt értékeli a következő területeken: van-e hiány, illetve milyen mértékű, a bérnövekedés mértéke, adminisztratív költségek (az adminisztratív kiadások nem haladhatják meg az összes költség - szolgáltató típusától függően meghatározott - 2-10 százalékát), rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek, pótlólagos források bevonásának lehetősége.

A második rész a következő területeket fedi le: a szolgáltatások minősége (a betegek elégedettsége, ill. panaszai alapján), transzparencia (antikorrupciós intézkedések végrehajtása), közös közbeszerzések volumene, az e-egészségügyi szolgáltatások alkalmazása és fejlesztése (beleértve az e-receptet), a nyújtott szolgáltatások volumene, valamint a személyzet létszáma, ágykihasználtsági arány, várakozási idő, valamint a kórházi tartózkodás időtartama bizonyos ellátások esetében, a költséges diagnosztikai szolgáltatások minimumszintje.

Az értékelés céljából az állami szolgáltatókat négy csoportba sorolták: városi és regionális kórházak (46 db), egyetemi és országos szintű kórházak, beleértve a szakkórházakat (26 db), a fentiekbe nem tartozó szekunder és tercier szintű szolgáltatók (főként különálló poliklinikák) (19 db), állami alapellátó szolgáltatók, beleértve a mentális egészségügyi központokat (157 db).

Ez az első olyan eset, amikor az állami szolgáltatókat szisztematikusan, teljesítményük alapján értékelik, a teljesítmény alapján történő rangsorolás közzétételének céljával. A teljesítményértékelés elsődleges célja a pénzügyi fenntarthatóság javítása, valamint az állami szolgáltatók irányításának fejlesztése. További célkitűzés az egészségügyi szakemberek bérnövekedésének monitorozása, valamint az egész országra egységesen kiterjedő e-egészségügyi infrastruktúra fejlesztésének előmozdítása. Ezen felül, az Egészségügyi Minisztérium azt reméli, hogy a teljesítményértékelés eredményei arra fogják ösztönözni a szolgáltatókat, hogy fejlesszék az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát, és versenyezzenek a betegekért. Az Egészségügyi Minisztérium annak lehetőségét is kilátásba helyezte, hogy pótlólagos finanszírozást biztosít a jól teljesítő szolgáltatóknak.

Forrás:
Mindaugas ©telemékas: New set of indicators established to evaluate performance of public providers
12/06/2018
https://www.hspm.org/countries/lithuania14112013/countrypage.aspx


Megjelenés dátuma: 2018-08-28 15:22:34